Školský rok 2013/2014 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Školský rok 2013/2014

Videonoviny

Noc výskumníkov 2013
Autor: Pavel Romański

Vybíjaná - šiestaci 2013
Autor: Nikola Roháčová

Okresné kolo žiakov v atletike
Kamera: Pavel Romański, strih: Jaroslav Eremiáš

Kabu 2013
Autor: Jaroslav Eremiáš

Mikuláš 2013
Autor: Jaroslav Eremiáš, Zuzana Zajková

Vianočná akadémia 2013
Kamera: Jaroslav Eremiáš, Pavel Romański, Patrik Bevelaqua, Strih: Jaroslav Eremiáš

Karneval 2014
Kamera: Bc. Ľubomíra Kňazeová

Einsteinov deň 2014
Kamera: Jaroslav Eremiáš,
Patrik Bevelaqua, Ján Divok
Strih, zvuk: Jaroslav Eremiáš

Sústredenie žiakov športových tried
Kamera: žiaci 8., 9. ročníka

Hokejová letná prírprava žiakov športových tried
Kamera: Mgr. Ján Cpin

Účelové cvičenie
Kamera: Mgr. Ján Cpin

Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka
Kamera: Mgr. Ján Cpin

Výlet do AtlantisCenter

Aktualizované

Návrat na obsah