Verejné obstarávanie - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


Identifikácia verejného obstarávateľa:

Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno  

so sídlom: Pionierska 2, 977 01 Brezno

Zastúpená: Mgr. Beátou Prečuchovou, riaditeľkou školy

IČO: 37828533  

DIČ: 2021610602
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou


Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.


Aktualizované

Návrat na obsah