Zamestnanci - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Zamestnanci

Moja škola

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka školy:

Zástupcovia školy:  

Mgr. Beáta Prečuchová

Mgr. Daniela Jorčíková - zástupkyňa štatutárky
RNDr. Patrik Bubelíny, PhD. - zástupca pre pedag. činnosť
Mgr. Adriana Zákalická - zástupkyňa pre 1. stupeň

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

I. stupeň  Pf1-4  
Triednictvo
Kontakt

Mgr. Bursová Jana 2.B bursova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  
Mgr. Zuzana Farkašová 1.D farkasova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Fedorová Jana 3.D fedorova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  
Mgr. Gregušová Bibiana 1.D gregusova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Kokavcová Petra 1.Š kokavcova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Kramlová Marianna 4.A kramlova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka krúžok projekt Erasmus
Mgr. Kuviková Henrieta 4.B kuvikova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka krúžok
Mgr. Lukáčová Mariana
3.C lukacova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Lunterová Andrea
2.D lunterova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka      
Mgr. Mazúrová Martina
4.E mazurova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  
Mgr. Oravkinová Miroslava 2.C oravkinova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  
Mgr. Sitarčíková-Hrebíčková Jana 1.A sitarcikova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  
Mgr. Snopková Viera 1.C snopkova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  
Mgr. Sviteková Radka 0.R svitekova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Švantnerová Janka
materská dovolenka  
Mgr. Turčinová Erika 4.D turcinova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka
Mgr. Vatamanová Renáta 4.C vatamanova@zsbrezno.edu.skosobná stránka
PaedDr. Veverková Vlasta 2.A veverkovavlasta@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Zákalická Adriana 3.B zakalicka@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Žáková Jana 3.A zakova@zsbrezno.edu.sk

ŠKOLSKÝ KLUB

Ambrosová Janka
Dandulová Erika   
Mgr. Cipárová Renáta  
Bc. Kňazeová Ľubomíra  
Krnáčová Anna
Bc. Marková Martina  
Mgr. Škultétyová Janka   
Bc. Vrbovská Gabriela    


vedúca ŠKD

osobná stránka  ŠKD  

II. stupeň
Aprobácia
Triednictvo
Mgr. Baková Eva   
M-Dgeom-Inf
bakova@zsbrezno.edu.sk5.B  osobná stránka v predmete MAT , INF
Mgr. Baxa Martin
Fy-Te
baxa@zsbrezno.edu.sk5.C
Mgr. Belková Erika  
Sj-Nj
belkova@zsbrezno.edu.sk7.B
Mgr. Boľfová Martina
Rj-Aj
bolfova@zsbrezno.edu.sk9.A
RNDr. Bubelíny Patrik, PhD.
Ge-De-Sj-Ov
bubeliny@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Demianová Erika   
Aj-Sj
demianova@zsbrezno.edu.sk9.A
Mgr. Faráriková Dáša
Aj-Rj-Ov
fararikova@zsbrezno.edu.sk6.A
Mgr. Fašková Janka  
Sj-Aj
faskova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Fogelová Lucia Anj fogelova@zsbrezno.edu.sk
PaedDr. Giertlová Zuzana
Hv-Rj
giertlova@zsbrezno.edu.sk8.B
PaedDr. Gondová Kristína
Sj-Vv
gondova@zsbrezno.edu.sk9.D
Mgr. Chrenová Janka
Tv chrenova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Horanská Jana Bi-Inf horanska@zsbrezno.edu.sk6.D
RNDr. Horváthová Dagmar
M-Ch
horvathova@zsbrezno.edu.sk6.B
Mgr. Jorčíková Daniela  
Z-Tv
jorcikova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Kafríková Ľubica
M-Ov
kafrikova@zsbrezno.edu.sk7.C
Mgr. Kleinová Oľga
Aj-Hi kleinova@zsbrezno.edu.sk7.A
Mgr. Kobelová Miroslava Nav-Etv kobelova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Kubejová Andrea Ge-Hi kubejova@zsbrezno.edu.sk6.C
Mgr. Kováčiková Lucia
Sj-Ev
materská dovolenka
Mgr. Medveď Miroslav Fy-Nj medved@zsbrezno.edu.sk5.A
PaedDr. Návoy Peter
Bi-Te navoy@zsbrezno.edu.sk9.B
Mgr. Nevedelová Mária SJL-Fi nevedelova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Prečuchová Beáta
Rj-Ev-Vv
precuchova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Prečuchová Ľubomíra Rj-Nj precuchovaluba@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Récka Eva
M-Pr recka@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Ridzoň Martin
Tv-Bi
ridzon@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Rusková Magda
Bi-Ch
ruskova@zsbrezno.edu.sk7.D
Mgr. Siroková Janka  
SJ-Vv
sirokova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Šebestová Daniela Sj-D sebestova@zsbrezno.edu.sk9.C
PhDr. Tichá Andrea
Fi-Hi
ticha@zsbrezno.edu.sk8.A
Mgr. Trajteľ Matúš Ge-Tevtrajtel@zsbrezno.edu.sk5.D
Mgr. Veverková Anna Tchveverkovaml@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Veverková Anna
M-Tp-Ev
veverkova@zsbrezno.edu.sk
8.D

Mgr. Wright Ingrid

Aj

wright@zsbrezno.edu.sk

8.C

Výchovný poradca pre II. stupeň, špeciálny pedagóg
Mgr. Rusnáková Martina


Asistenti

Baranová Ľubica

Budajová Alena

Bc. Dančová Nikola
Krupová Katarína
Sroková Mariana

Mgr. Štulrajterová Monika

Zvarová Annarusnakova@zsbrezno.edu.sk

NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

Ekonomické oddelenie

Ing. Goceliaková Erika
Biacovská Františka
Kupcová Anna

Rosiarová Alena


Upratovačky

Dropčová Ľudmila

Černáková Iveta

Giertlová Anna

Filipiaková Janka
Lamperová Ľubica

Malastová Jana

Speváková JankaŠkolníci

Kupec Miroslav
Prečuch Ondrej


Školská jedáleň

Astalošová Viera

Babničová Alena

Berčíková Daniela

Čajnáková Emília

Daxnerová Jana
Dupejová Katarína
Fillová Ľubica

Giertlová Magdaléna
Havranová Veronika
Odzganová Janka
Parobeková Eva
Zajaková Miriam
vedúca jedálne


hlavná kuchárka

Aktualizované

Návrat na obsah