Šport - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Šport

Šport
Nízka telesná zdatnosť detí

Chceli by sme upozorniť rodičov na veľmi nízku telesnú zdatnosť detí ZŠ P2.
Následkom toho vzniká i na našej ZŠ v poslednom období veľké množstvo úrazov. Veľa detí má vysokú nadváhu, nekoordinované pohyby, veľmi nízku úroveň pohybových schopností (silových, rýchlostných, vytrvalostných, obratnostných).
Bežné, ľahké cvičenia (behy, skoky, kotúle,  chytanie a prihrávanie lopty) sa pre nich stávajú ťažké, nezvládnuteľné. Pri týchto jednoduchých cvičeniach dochádza k úrazom. Jedným z dôvodov je, že jedinou pohybovou aktivitou v týždennom režime mnohých žiakov našej školy, je len telesná a športová výchova – čo NESTAČÍ!!!

Štandardy telesnej výchovy, ktoré sú dané štátnym vzdelávacím programom sú už teraz nedodržatelné.
Postupné znižovanie pohybových nárokov a vypúšťanie cvikov nás núti uvažovať nad tým, že čo sa na TV bude učiť o rok, o dva, o päť..., či vôbec hodina telesnej výchovy má význam, keďže práve tam vzniká množstvo úrazov.  

Prosíme  rodičov, aby sa začali zaoberať týmto faktom a podnietili svoje deti k pravidelnej i mimoškolskej športovej aktivite a aktívnemu využívaniu voľného času.
Nedostatok pohybu spôsobuje zdravotné problémy (napr. cukrovka, obezita, srdcovo-cievne ochorenia, zlé držanie tela, svalová nerovnováha a pod.), ktoré sa môžu prejavovať postupne teraz, ale i v dospelosti.

ZŠ, CVČ, KLUBY ponúkajú každoročne širokú paletu športových krúžkov.

Odporúčame rodičom, ktorým naozaj záleží na zdraví svojich detí, aby začali vhodnou prevenciou, ktorou je POHYB.

                             Učitelia telesnej a športovej výchovy ZŠ P2 Brezno

Aktualizované

Návrat na obsah