Šk.vzdelávací program - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Šk.vzdelávací program

Moja škola

Vážení návštevníci našej internetovej stránky,Školský vzdelávací program

Inovovaný ŠkVP 1. stupeň  si môžete prečítať tu.

Inovovaný ŠkVP 2. stupeň (ročníky 5.-9.) si môžete prečítať tu.


Školského klubu pri Základnej škole, Pionierska 2  si môžete prečítať tu.


Materskej školy pri Základnej škole, Pionierska 2  si môžete prečítať tu.
Aktualizované

Návrat na obsah