Školský poriadok - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Školský poriadok

Moja školaŠkolský poriadok ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno prerokovaný a schválený pedagogickou radou 13.3.2019
platný od 14.3.2019 si môžete prečítať
tu.
Aktualizované

Návrat na obsah