Školský poriadok - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Školský poriadok

Moja škola


Školský poriadok ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno prerokovaný a schválený pedagogickou radou 13.12.2017
platný od 14.12.2017 si môžete prečítať
tu.

Zmeny a doplnky v školskom poriadku zo dňa 18.4.2018 si môžete prečítať tu.Aktualizované

Návrat na obsah