Aktuality - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Aktuality

Moja škola

Plán práce na mesiac marec

v mesiaci marec 1.-4.ročník – návšteva mestskej knižnice v Brezne
3.3.- Trestnoprávna zodpovednosť – prednáška pre 8 ročník 2.a 3.hod. p.Maruškin OR PZ Brezno
4.3. – Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
4.3  – Etiketa a spoločenské správanie – 9.C,D – 5.hod.- p.Fáber
5.3. - Etiketa a spoločenské správanie – 9.A,B – 2.hod.- p.Fáber
11.3.- Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov – I.stupeň
18.3.- „Don Pasquale“ – opera v Banskej Bystrici – 8. A 9.ročník
19.3.- 9.A – Školy za demokraciu – 1 hod.
19.3.- Deň Eisteina
24.3. – Návšteva predškolákov z MŠ Hradby a B.Němcovej u prvákov
23.-27.3.- Mesiac knihy – literárny kvíz – 5.-8.ročník
26.3. – o 17.00 hod. – Deň breznianskych učiteľov
26.3. – beseda so spisovateľkou G.Futovou – 2.A.B,C,D
27.3. – o 16.00 hod.– Deň učiteľov ZŠ s MŠ Pionierska 2 – reštaurácia Omega
27.3. – 4.A – „Noc s Andersenom“
...3.2020 – „Poznáš svoj región?“ – súťaž 5.,6.ročník
...3.2020 – geografická exkurzia do SHMÚ a múzea máp v B.Bystrici
...3.2020 – Vynášanie Moreny  - I.stupeň                 Z:Mgr.Turčinová

8.3.2020 Halové MSR v atletike žiactva- Bratislava
? OK  florbal žiakov – Brezno
? OK florbal žiačok – Brezno
? OK vybíjaná žiačok – Brezno
11.3.2020 RK volejbal žiaci – Revúca
12.3.2020 KK basketbal žiačok- Zvolen
13.3.2020 KK basketbal žiakov – Zvolen
14.3.2020 Detská atletika (Horehronské talenty)-Brezno

Do 30.3.2020 do 14.00 hod. vedúci PK MZ návrhy do plánu práce na mesiac apríl a akcie uskutočnené v mesiaci marec odovzdať riaditeľke školy.

Porady

Pedagogické rady: 18.3.2020 o 7.00 hod.-Gremiálna rada
11.00 hod.-ŠKD
14.00 hod.-Pedagogická rada

Aktualizované

Návrat na obsah