Aktuality - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Aktuality

Moja škola

Plán práce na mesiac

Dovolenky pedagogických pracovníkov končia 23.8.2019. Nástup do práce je 26.8.2019 – PONDELOK o 8.00 hod.


    Vedenie školy ďakuje všetkým pracovníkom školy za vykonanú prácu v školskom roku 2018/2019, praje príjemnú dovolenku, veľa slnka, pohody ...           

Porady

20.6.2019 – štvrtok – 14.00 hod. – Pedagogická rada – hodnotenie, klasifikácia správania a prospechu za II.polrok školského roka 2018/2019
20.6.2019 – štvrtok – 16.00 hod. – porada ŠKD Z:riaditeľka ZŠ s MŠ
27.6.2019 – štvrtok – 12.00 hod. – Pedagogická rada

Aktualizované

Návrat na obsah