Rok 2018/19 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2018/19

Úspechy žiakov

 

Školské kolo

 

Názov súťaže

Počet zapojených žiakov

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

 

Olympiáda NEJ

26

1. miesto

2. miesto

1. miesto

2. miesto

 

 

Pircher Dávid

Kováčik Matúš

Šalko Juraj

Košičiar Radovan

 

Olympiáda ANJ

17

1. miesto

1. miesto

 

Betková Inés

Hricák Igor

 

 

 

Deň EURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švihadlová šou

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žiaci I.stupňa

 

 

5. roč   1.- 5.C

           2-  5.B

            3.- 5.A

          

 

 

 

 

 

 

6. roč. 1.- 6.D

            2.- 6.C

            3.- 6.A

            4.-6.B

 

 

 

 

 

7.roč. 1. - 7.A

            2.- 7. B

             3.- 7.C

             

 

 

8.roč. 1.- 8. C

           2.- 8. A

 

 

 

9.roč. 1. -9.E

           2.- 9.B

           3.- 9.A

                    4.- 9.C+9.D

 

 

 

 

 

 

Víťazné triedy v ročníkoch:

1.A,2.D,3.C,4.D

 

 

Gajdošíková Simona, Hrušková Lívia, Kúkol Jakub

 

Kán Tomáš ,Mundier Martin,Černák Oliver, Kupcová Júlia,

Oravkinová Ivana,Kováčiková Gréta

 

Roháček Miloš,Pančík Martin, Strelec Viktor

Lach Rudolf, Slováková Patrícia,Spevák Marko

Ridzoňová Magdaléna,

Pavlendová Terézia,Poliaková Zoja

 

 

Dzubáková, Košičiar, Paučová

Sujová-Pumelová,Račák

Kaliský, Kubíni, Badinka

 

 

Chovancová, Kachničová, Dvorská

Borovič, Bacúšan, Pircher

 

 

Demeter, Škodová, Tomčík

Štulajter, Ištván, Sanitra, Rapčanová, Kónya, Lukačovičová, Parobeková, Šluch, Zelenčík, Brveníková, Koštial,Kachnič

 

 

Jednotlivci:

  1. Chudá D. 3.C
  2. Shererová K. 3.E
  3. Medveďová N. 4.A 

 

 

 

Od stromu k zošitu – výtvarná súťaž  Lesy SR (február 2018)

 

 

Žiacka iknižka – návrh loga

 

MS v cezpoľnom behu- návrh loga

 

Zimná kalokagatia- 

 

 

 

 

 

Zapojení všetci žiaci a žiaci výtvarného krúžku

Zapojení všetci žiaci

Zapojení všetci žiaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školské kolo HNO

Volejbal-    7. A 8. ročník

Florbal-      7. ročník

Plávanie -   6. ročník

Vybíjaná – 5. ročník

Atletický štvorboj

Športové dopoludnie MŠ

40

81

36

76

48

 

 

 

 

 

dejepisná olympiáda 6

 

 

dejepisná olympiáda 7

 

 

dejepisná olympiáda 8

 

 

dejepisná olympiáda 9

 

 

geografická olympiáda 5

 

 

geografická olympiáda 6

 

 

geografická olympiáda 7

 

 

geografická olympiáda 8

 

 

geografická olympiáda 9

 

17

 

 

8

 

 

13

 

 

13

 

 

24

 

 

20

 

 

11

 

 

8

 

 

17

1.

2.                                                         

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Zlevská Katarína

Lach Rudolf

Poliaková Zoja

Kubuš Viktor

Šalko Juraj

Waissová Katarína

Belková Tereza

Mecková Timea

Rajčok Artúr

Sanitra Lukáš

Fašková Andrea

Rapčanová Iveta

Mastelák Matej

Lysina Martin

Černá Emma

Zlevská Katerína

Poliaková Zoja

Prečuch Tomáš

Košičiar Radovan

Šalko Jakub

Lupták Jakub

Belková Tereza

Zajko Jakub

Šajgalíková Simona

Kónya Miloš

Fašková Andrea

Rapčanová Iveta

 

Chemická olympiáda

1

1. miesto

 

Kónya Miloš 9.A

 

Biologická olympiáda

2

1. miesto

2. miesto

 

Košičiar Radovan 7.A

Lupták Jakub 7.B

 

Fyzikálna olympiáda

1

1. miesto kat. E

Ištván Martin 9.B

 

Matematický klokan 1

 

 

Matematický klokan 2

 

 

Matematický klokan 3

 

 

Matematický klokan 4

 

 

13

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Avuk Matúš 1.C

Bullová Eliška 1.A

Pauliak Daniel 1.C

Obročník Tomáš 2.E

Majchút Michal 2.B

Kováčik Patrik 2.B

Štulrajterová Barbora 3.A

Horváthová Lucia 3.D

Fábiková Zuzana 3.E

Ďurláková Natália 4.A

Čižmár Dávid 4.A

Ivanková Líza 4.A

Maxík

24

úspešní riešitelia

Račáková Ella 2.B

Náter Michal 3.A

Hofer David Hugo 3.C

Prachniarová Juliana 3.D

Všetkovedko

37

všetkovedko školy

Lysina Jakub 3.D

        

Pytagoríáda P3

63

postúpilo           14  žiakov

1.miesto

2.miesto

3.miesto

           

Fábiková Zuzana 3.E

Lysina Jakub 3.D

Prachniarová Juliana 3.D

Pytagoriáda P4

90

postúpilo           15  žiakov

1.miesto

2.miesto

3.miesto

 

Michalko Richard 4.D

Ďurláková Natália 4.A

Bílková Andrea 4.A

Hviezdoslavov Kubín

38

      

Próza:   1. miesto

             2. miesto

             3. miesto

 

Poézia: 1.miesto

             2.miesto

             3.miesto

 

Mondl Lenny 2.B

Kováčik Oliver 4.B

Kurtíková Alica 2.E

 

Hrnčiariková Kamila 3.C

Budovcová  Katarína 2.C

Weiss Michal 3.A

Slávik Slovenska

32

1. miesto

2. miesto

 

3.miesto

Boľfová Soňa 2.B

Obročník Tomáš 2.E

Englerová Janka 3.B

McDonell Júlia 3.C

Mateidesová Lucia 2.D

Petržalské súzvuky

8. ročník

 

 

 

Literárny Kežmarok

7.8.a9.ročník

 

 

 

Šaliansky Maťko

17

1. miesto

1. miesto

Jechová, 6.A

Boľfová Soňa 2.B

 

Olympiáda zo SJL

26

1.miesto

Fašková, 9.A

 

Hviezdoslavov Kubín

72

1. miesto- všetky kategórie

Kováčiková,5.A

Votroubek, 6.A

Muriňáková,8.B

Škantár,8.B

 

Pytagoriáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematická olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iBobor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokan

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

1.miesto

2.miesto

3.miesto

 

 

4.miesto

5.miesto

 

1.miesto

2.miesto

1.miesto

2.miesto

3.miesto

4.miesto

5.miesto

1.miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.miesto- Slovensko=100%

 

 

2.miesto

3.miesto

1.miesto

2.miesto

3.miesto

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Úspešný riešiteľ 75-100%

90%

80%

79,2%

95%

90,8%

87,5%

85%

93,8%

77,5%

Belko Matej5.B

Lysina Martin 5.A

Černák Oliver 5.B

Kán Tomáš 5.A

Belko Juraj 5.A

Havlík Filip 5.A

Mundier Martin 5.B

Pôbišová Linda 5.B

Prečuch Tomáš 6.A

Pančík Martin 6.D

Danišová Nina 7.C

Košičiar Radovan 7.A

Kaliský Samuel 7.C

Paučová Lea 7.A

Danišová Laura 7.C

Belková Tereza 8.A

Horváthová Kristína 6.A

Poliaková Zoja 6.A

Prečuch Tomáš 6.A

Haring Roman 7.D

Hruška Kristián 7.D

Belková Tereza 8.A

Rajčok Artúr 8.A

Fedorová Vanesa 8.A

Ištván Martin 9.B

 

Belko Juraj 5.A

Berák Matej 5.A

Medveď Dominik 5.A

Hlaváčková Alžbeta 5.A

Longauer Marek 5.A

Zlevská Katerína 6.A

Prečuch Tomáš 6.A

Horváthová Kristína 6.A

Gallová Tatiana 8.A

Belková Tereza 8.A

Marko Maxim 8.A

 

Kónya Miloš 9.A

Ištván Martin 9.B

Paučová Lea 7.A

Horváthová Kristína 6.A

Poliaková Zoja 6.A

Berčík Ivan 6.D

Prečuch Tomáš 6.A

Vaňo Filip 6.B

Seed Joseph M. 5.B

 

 

 

 

Okresné kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

CEZPOĽNÝ BEH ŽIAKOV ZŠ

 

CEZPOĽNÝ BEH ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

Memoriál m.Zavarskej

 

 

 

 

ATLETIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ 

 

 

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL ml.žiaci

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL ml.žiaČKY

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL ST.žiaci

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL ST.žiaČKY

 

FLORBAL

 

 

STOLNÝ TENIS

 

 

Vybíjaná- dievćatá

1. miesto

 

1. miesto

1.miesto

 

2. miesto- družstvo žiačok

2. miesto- družstvo žiakov

 

 

 

1.miesto

 

 

 

 

 

 

 

2.miesto

 

 

 

 

 

 

 

3.miesto

 

 

 

 

1.miesto

1.miesto

 

 

 

 

 

1.miesto

 

1.miesto

 

1.miesto- družstvo dievčat

2.miesto- družstvo chlapcov

 

1.miesto- družstvo dievčat

3.miesto- družstvo chlapcov

 

3.miesto

 

 

 

 

 

Tokárová Andrea 9.E

 

 

 

 

 

 

Belko Marek

Blahuta Filip

Pindeš Peter

Gbúr Adam

Tomčík Gorazd

Tokárová Andrea

Nepšinská Ema

 

Švantner Matej

 Koros Matúš

Tomčík Gorazd

Šajgalíková Simona

Cvachová Alžbeta

Nepšinská Ema

Surová Aneta

 

Hudák Matúš

Gbúr Adam

Jechová Hana

Kánová Daniela

Zacharová Kristína

Družstvo chlapcov

Družstvo dievčat

 

 

 

 

 

 

Olympiáda NEJ

Okresné kolo  - 3. miesto

Okresné kolo  - 4. miesto

Okresné kolo  - 1.miesto

Okresné kolo  - 2.mesto

 

 

Kováčik Matúš

Pircher Dávid

Šalko Juraj

Košičiar Radovan

Olympiáda ANJ

Okresné kolo  - 4.miesto

Okresné kolo  - 3. miesto

 

Betková Inés

Hricák Igor

SAŠŠ cezpoľný beh

 

 

 

 

Memoriál Márie Zavarskej

 

OK atletika

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Dunajská Viktória

Zubák Adrián

Družstvo dievčat

Družstvo chlapcov

 

Družstvo chlapcov

Družstvo dievčat

Švantner Matej

Lipovský Marek

Gajan Patrik

Martinec Aurel

Barnáková Lenka

Dunajská Viktória

Barnáková Lenka

Kvietková Laura

Kvietková Laura

Švantner Matej

Martinec Aurel

Dunajská Viktória

Tokárová Andrea

Jedináková Tamara

Tokárová Andrea

Jedináková Tamara

Gajan Patrik

Zubák Adrián

Tomčík Gorazd

Zubák Adrián

Lipovský Marek

Tomčík Gorazd

Medzníky II. svetovej vojny

 

geografická olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

dejepisná olympiáda

4. miesto

 

 

1. miesto

3. miesto

4. miesto

5. miesto

7. miesto

2. miesto

4. miesto

8. miesto

1. miesto

6. miesto

5. miesto

7. miesto

2. miesto

9. miesto

1. miesto

5. miesto

Fašková Andrea,Rapčanová Iveta,Sanitra Lukáš, Kónya Miloš

Kónya Miloš

Fašková Andrea

Belková Tereza

Košičiar Radovan

Zlevská Katarína

Mastelák Matej

Lysina Martin

Fašková Andrea

Kubuš Viktor

Šalko Juraj

Mecková Timea

Rajčok Artúr

Kováčiková Viera

Ištván Martin

Kováčiková Paulína

Daxner Frederik

Chemická olympiáda

1. miesto

 

Kónya Miloš 9.A

Biologická olympiáda

4. miesto

8. miesto

Košičiar Radovan 7.A

Lupták Jakub 7.B

Fyzikálna olympiáda

1.miesto kat. E

 

Ištván Martin  9.B

Technikus logikus

1. miesto

Strelec  Patrik, 8.A

Spevák Tomáš 8.A

Lach                  8.B

Pytagoriáda P4

 

Pytagoriáda P3

2  úspešní

 

3 úspešní

 

Durľáková  Natália 4.A

Jurošová Lucia 4.A

Lysina Jakub 3.D

Horváthová Lucia 3.D

Prachniarová Juliana 3.D

 

Slávik Slovenska

úspešné

Zákalická Lea 6.A

Boľfová Soňa2.

Okresná súťaž v cezpoľnom behu  Športom proti drogám v Jasení

1. miesto

Matej Ťažký 4.A, Denis Novák 4.D, Patrik Baran

Deň otvorených dverí FK ŽP Podbrezová

 

Výber žiakov 3.D, 3.C, 4.A, 4.D

Okresné kolo najmladších žiakov a žiačok  vo vybíjanej:

2. miesto

Kováčik, Berčík, Michalko  M., Michalko R., Durľáková, Schererová, Kováčiková, Chudá

Cezpoľný beh Jasenie

5. miesto

Schererová, Dunajská, Duľáková

Minifutbal  mladších žiakov  ZŠ – McDonald´s Cup okresné kolo Brezno:

3. miesto

 

 

Berčík, Durťáková, Kič, Michalko M., Kováčik, Michalko R., Očenáš, Schon, Votroubek, Zaťko

Futbalový  turnaj “O pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s. 

 

 1. miesto  v skupine

 1. miesto- víťaz po 7x po sebe

Michalko R., Podmanický, Michalko M., Zaťko, Schon,Berčík, Koštiaľ, Durľáková, Makový, Alexa, Kováčik, Kič

Hviezdoslavov Kubín

postupové miesta:

      

 1.miesto                                                   

Muriňáková 8.B

Škantár 8.B

Mondl Leonard 2.B

Pytagoriáda

 

 

 

 

 

 

Matematická olympiáda

1. miesto

1. miesto

3. miesto

3. miesto

2. miesto

1.miesto

4.miesto

1.miesto

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Černák Oliver 5.B

Belko Juraj 5.A

Belko Matej 5.B

Lysina Martin 5.A

Danišová Nina 7.C

Belková Tereza 8.A

Pôbišová Linda 5.B

Belková Tereza 8.A

Ištván Martin 9.B postup-kraj

Prečuch Tomáš 6.A

Poliaková Zoja 6.A

 

 

 

krajské kolo

 

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

 

CEZPOĽNÝ BEH ŽIAKOV ZŠ

 

CEZPOĽNÝ BEH ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

Streľba

 

stolný tenis

 

Basketbal

 

florbal

 

malý futbal

 

 

 

 

atletika

 

 

 

 

7.miesto

 

4.miesto

 

 

5.miesto

 

5.-6.miesto- družstvo žiačok

 

4.miesto-družstvo žiačok

 

2.miesto- družstvo žiačok

 

1.miesto- družstvo st. žiačok

6.miesto- družstvo st. žiakov

5.miesto- družstvo ml. žiačok

 

1.miesto- družstvo žiakov

2.miesto družstvo žiačok

1.miesto

1.miesto

1.miesto

2.miesto

3.miesto

3.miesto

3.miesto

 

 

 

 

Jurašík Kristián

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blahuta Filip

Tokárová Andrea

Tamasiová Šarlota

Pindeš Peter

4x60 žiaci

Tomčík Gorazd

Nepšinská Ema

 

dejepisná olympiáda

 

geografická olympiáda

3. miesto

4. miesto

4. miesto

Kubuš Viktor

Belková Tereza

Kónya Miloš

Chemická olympiáda

8. miesto

P. Kováčiková

 

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup, Banská Bystrica:

2. miesto

 

 

4.A Martin Ťažký, Tomáš Faško, Kamila Tóthová, 4.C Martin Muranský, Patrik Baran, 4. B Tomáš Kán, 4.D Ondrej Ľaho, Matúš Kovalčík, 3.A Natália Durľáková, 1.C Branislav Berčík

Vianočná žiacka hala v BB – atletická súťaž

3. miesto

 

Tóthová 4.A, Poštová 4.D

 

Biblická olympiáda

3. miesto

Kamenská, Pumelová, Sujová, Modrovský

 

 

 

celoslovenské kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

zimna kalokagatia

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL st. ŽIAČKY

 

atletika

 

 

 

1.miesto

4.miesto

8.miesto

 

 

2.miesto

 

6.miesto-družstvo žiakov

3.miesto

5.miesto

6.miesto

7.miesto

8.miesto

8.miesto

8.miesto

 

Duhanová Laura

Kožiaková Olívia

Lach František

 

 

 

 

 

Belko Marek

4x60 žiaci

Tamasiová Šarlota

Hudák Matúš

Tomčík Gorazd

Tokárová Andrea

Jonaš Ján

 

Geografická olympiáda

 

17.miesto             

 

Konya Miloš

 

Aktualizované

Návrat na obsah