Rok 2017/18 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2017/18

Úspechy žiakov

Školské kolo

 

Názov súťaže

Počet zapojených žiakov

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

 

Olympiáda NEJ

24

1. Miesto

2. Miesto

1. Miesto

2. Miesto

 

 

Matúš Kováčik

Iveta Rapčanová

Belková Tereza

Pircher David

 

OlympiádaANJ

33

1. Miesto

1. Miesto

 

Hricák Igor

Medveďová Karolína

 

 

 

Deň EURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvíz o zimnej olympiáde 2018

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. roč   1.-  5. A

         2- 5. C

          3.- 5. B

           4.- 5. D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. roč. 1.- 6.A

            2.- 6.C

            3.- 6.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.roč. 1. -7.A

            2.- 7. C

             3.- 7. B

              4.- 7. D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.roč. 1.- 8. A

           2.- 8. D

           3.- 8.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.roč. 1. -9.A

          2.- 9.C

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie priložené v správe PK Telesnej výchovy a športovej prípravy

Karin Medveďová, Gregor Moniš, Magdaléna Ridzoňová

 

Benjamín Novák, Marko Spevák, Andrej Golian

 

Filip Vaňo, Sofia Nosková, Adriana  Drbúlová

 

Pavlovičová, Cvachová

 

 

 

 

Katarína  Dzubáková

Radoslav Košičiar

Lea Paučová

 

Samuel Kaliský, Adam Badinka, Andrej Kubíni

 

Zdenko Pampurík

 

 

 

 

Marko Maxim, David Pircher, Dominik Borovič

 

Matej Stehlo, Adam Turčan, Christian Jurašík

 

Dominika Završanová, Leona Jančová, Viktória Martincová

 

Ema Nepšinská, Sára Šajgalíková, Kristína Majerová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapčanová, Sanitra, Niklová

 

Koštial

 

Širilová, Zacharová, Danišová

 

 

 

 

Lukáš Gutta, Stanislav Šimkovič, Tomáš Vančo

 

Patrik Kachnič, Jakub Sihelský, Rastislav Medveď

 

 

 

 

HUV - Slávik Slovenska

 

 

 

 

 

VYV- Vianočno – novoročné pozdravy pre rezort školstva, vedy a výskumu a športu SR -  (december 2017)

Od stromu k zošitu – výtvarná súťaž  Lesy SR (február 2018)

 

 

Bomburova šabľa -  súťaž kresleného humoru (marec 2018)

 

Ilustrácia knihy ( marec 2018)

 

 

Najkrajšia kraslica ( apríl 2018)

 

Kalokagatia -  olympijské športy (máj 2018)

12

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci 5.A, 6.A, 6.D, 8.C, 8.D

Žiaci 5.A, 6.A, 8.C, 8.D a žiaci výtvarného krúžku

1

 

 

Žiaci 7. a 8. ročníkov

 

Zapojení všetci žiaci

Zapojení všetci žiaci

II.kategória :                1. miesto – 

                                     2. miesto –

                                     3. miesto –

III.kategória :               1. miesto – 

                                     2. miesto –

                                     3. miesto –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     1.miesto –

                                     2. miesto –

                                     3. miesto --

Juraj Belko 4.A

Lea Zákalická 5.A

Sofia Longauerová 6.B

Neudelené

 Emma Muriňáková 7.B

Ema Fašková 7.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micháliková 8.C

Harvanová 7.C

Jančová 7.B

 

Horehronské talenty – 1. Kolo

 

 

 

 

 

 

 

Horehronské talenty – 2. Kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympijský kvíz

 

 

 

 

 

Atletický štvorboj

Športové dopoludnieMŠ

22

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

1.       miesto

 

2.       miesto

3.       miesto

1.miesto                               

 

 

2. miesto

 

 

3.miesto

 

 

Víťazi jednotlivých ročníkov :

5. ročník – 5.B

6. ročník – 6.C

7. ročník – 7.A

8. ročník – 8.A

9. ročník – 9.A

 

Ličák Samuel

Dunajská Vivien

Muránska Veronika

Aneštík Jakub

Poštová Nela

Nosáľ Patrik

Luptáková Eliška

Kellerová Barbora

Aneštík Jakub

Nosáľ Patrik

JanoštiakMarek

Ličák Samuel

Novák Benjamín

Cvachová Alýbeta

Schérerová Claudia

Muránska Veronika

Kňaze Eduard

Luptáková Eliška

Frgelcová Sofia

Tóthová Kamila

Kubeková Monika

Bizoňová Klaudia

Muránsky Martin

Donoval Viktor

Kellerová Barbora

 

dejepisná olympiáda 6

 

 

dejepisná olympiáda 7

 

 

dejepisná olympiáda 8

 

 

dejepisná olympiáda 9

 

 

geografická olympiáda 5

 

 

geografická olympiáda 6

 

 

geografická olympiáda 7

 

 

geografická olympiáda 8

 

 

geografická olympiáda 9

 

16

 

 

12

 

 

16

 

 

24

 

 

20

 

 

18

 

 

7

 

 

4

 

 

1

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

Šalko Juraj

Kubuš Viktor

Košičiar Radovan

Mecková Timea

Rajčok Artúr

Surová Aneta

Kováčiková Viera

Ištván Martin

Fašková Andrea

Daxner Frederik

Kováčiková Paulína

Chudá Alexandra

Zlevska Katarína

Moniš Gregor

Poliaková Zoja

Králiková Viktória

Košičiar Radovan

Kaliský Samo

Mecková Timea

Bernard Mathis

Lach František

Kónya Miloš

Fašková Andrea

Zelenčík Maxim

Daxner Frederik

 

 

Chemická olympiáda

1

1. miesto

2. miesto

 

P. Kováčiková

K. Medveďová

 

Biologická olympiáda

2

1. miesto

2. miesto

 

P. Kováčiková

K. Medveďová

 

Fyzikálna olympiáda

1

1. Miesto kat. E

Stanislv Šimkovič. 9.A

 

Matematický klokan

32

Úspešní:

2.B – Michaela Muchová

2.D – Jakub Lysina

2.E – Zuzana Fábiková – školský šampión

4.A -  Filip Havlík

          Martin Lysina

          Matej Jerguš

Maxík

7

úspešní riešitelia

Zuzana Fábiková 2.E

Martin Lysina 4.A

Všetkovedko

27

úspešní riešitelia

2.A – Klaudia Muchová

2.C– Zuzana Zlevská - Všetkovedko školy

         Kamila Hrnčiariková - Všetkovedko školy

2.D – Eliška Húsenicová

         Daniel Mlynček

         Jakub Lysina – Všetkovedko školy

4.A – Matej Berák

4.C – Patrik Pekár

Pytagoríáda P3

63

postúpilo            0  žiakov

            ------------------

Pytagoriáda P4

90

postúpilo       33  žiakov

4.A - Berák Matej, Belko Juraj, Havlík Filip, Jerguš Matej, Hlaváčková Alžbeta, Kováčiková Gréta, Longauer Marek, Lysina Martin, Majchút Samuel, Mastelák Matej , Medveď Dominik Oravkinová Ivana, Polakovič Jakub, Tóthová Kamila, Ťažký Martin, Vagaday Gabriel, Vonderčík Jakub

4.B - Belko Matej, Černák Oliver, Kán Tomáš, Kollega Tomáš, Medveď Matúš, MundierMartin, ŠvantnerováBianka ,

4.C - Černá Emma, Pekár Patrik

4.D - Hrušková Lívia, Chovanec Miroslav, Kovalčík Matúš, Novák Denis Stanislav, SeedJosephMacmillan, Štulrajter Marian, Vojtek Michal

Hviezdoslavov Kubín

43

Poézia: 1. miesto

             2. miesto

             3. miesto

            

Próza:   1. miesto

             2. miesto

             3. miesto

Lucia Jurošová – 3.A Veronika Turanská – 4.A

Júlia McDonnell – 2.C

 

Alžbeta Hlaváčková -  4.A

Denis Novák – 4.D

Matej Berák – 4.A

Slávik Slovenska

35

1. miesto

2. miesto

Simona Flochová 2.B

S. Ličák 1. E

Literárna Revúca

6.8. a 9. ročník

 

 

 

Literárny Kežmarok

7.8.a9.ročník

 

 

 

Šaliansky Maťko

17

1. miesto

Jechová, 6.A

 

Olympiáda zo SJL

16

1.miesto

Medveďová, 9.A

 

Hviezdoslavov Kubín

76

1. miesto- všetky kategórie

Longauerová, 6.B

Jechová, 6.A

Zigová, 9.C

Kovalčík, 9.B

 

Pytagoriáda

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematická olympiáda

 

iBobor

Klokan

66

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

53

18

1.miesto

1.miesto

1.miesto

2.miesto

3.miesto

1.miesto

2.miesto

3.miesto

4.miesto

domáce kolo

 

1.miesto

úspešní

Horváthová Kristína 5.A

Kaliský Samo 6.C

Belková Tereza 7.A

Stehlo Matej 7.C

Šoková Lucie 7.B

Kónya Miloš 8.A

Sanitra Lukáš 8.A

Ištván Martin 8.B

Rapčanová Iveta 8.A

Zoja Poliaková 5.A

Kónya Miloš 8.A

Belková Tereza 7.A

Kónya Miloš 8.A

Horváthová Kristína 5.A

Pisch Miroslav 6.A

 

 


 

Okresné kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

CEZPOĽNÝ BEH ŽIAKOV ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEZPOĽNÝ BEH ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

ATLETIKA ŽIAKOV ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETIKA ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASKETBAL ŽIAKOV ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASKETBAL ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORBAL ŽIAKOV ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORBAL ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ ŽIAČOK B

 

 

 

 

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ ŽIAČOK C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL CUP ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAKOV ZŠ - ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL CUP ZŠ – ŽIAČKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ - ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYBÍJANÁ ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLEJBAL ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLEJBAL ŽIAKOV ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOLNÝ TENIS ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

STOLNÝ TENIS ŽIAKOV ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY ZŠ MLADŠÍ ŽIACI 

 

 

 

 

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY ZŠ STARŠÍ ŽIACI

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

4.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

Daxner Frederik,

 Husenica Timotej,

 Kafrík Samuel,

 Švantner Šimon,

 Tomčík Gorazd,

 Turňa Oliver,

Zubák Adrían

 

Berčíková Karolína, Dunajská Viktória, Kvietková Laura,

Tokárová Andrea

 

Gajan Patrik,

Husenica Timotej,

Kafrík Samuel,

Lipovský Marek,

Martinec Aurel,

Pindeš Peter,

Švantner Matej,

Tomčík Gorazd,

Turňa Oliver,

Zubák Adrián

 

Barnáková Lenka, Dunajská Viktória, Jedináková Tamara, Kvietková Laura, Nepšinská Ema, Šajgalíková Sára, Šajgalíková Simona, Škodová Lenka, Tamášiová Šarlota, Tokárová Andrea

 

Brozman Dušan,

Daxner Frederik,

Gajan Patrik,

Kafrík Samuel,

Lipovský Marek,

Martinec Aurel,

Oravec Tomáš,

Paulovčík Patrik,

Snopko Roman,

Šarina Tomáš,

Vančo Tomáš,

Záhorský Dominik

 

 Bacúšanová Lucia, Barnáková Lenka, Bartošová Barbora, Berčíková Karolína, Dunajská Viktória,

Chudá Alexandra,  Jedináková Tamara, Kánová Daniela,

Kvietková Laura,

Sušilová Damiána, Šimkovičová Hana

 

 

Bálint Marek,

Janeček Tomáš,

Kafrík Samuel,

Kováčik Tomáš,

Oravec Tomáš,

Rosík Jakub, 

Sitarčík Filip,

Straka Ivan,

Šarina Tomáš,

Švec Dominik,

Turňa Oliver

 

 

Bacúšanová Lucia, Belková Tereza,

Dunajská Vanesa,

Fašková Andrea,

Kánová Daniela, Kvietková Laura, Nepšinská Ema, Sitarčíková Janka, Šajgalíková Sára, Tamášiová Šarlota, Zacharová Kristína

 

 

Kováčiková Gréta, Tóthová Kamila

 

 

Cerovská Alžbeta, Petreková Adriána, Šimkovičová Hana, Tokárová Andrea

 

 

 

Demeter Samuel,

Dívald Marco,

Lipovský Marek,

Liskay Branislav,

Martinec Aurel,

Oravec Tomáš,

Paulovčík Patrik,

Sitarčík Filip,

Straka Ivan,

Záhorský Dominik

 

 

Bobok Šimon,

Faško Šimon,

Kňazík Peter,

Lukačovič Tomáš,

Paučo Martin,

Schon Jakub,

Strelec Patrik,

Štulrajter Jakub,

Tóth Patrik

 

 

Bacúšanová Lucia, Jedináková Tamara, Kánová Daniela, Kleskeňová Viktória, Králiková Viktória,

Surová Aneta,

Šajgalíková Simona, Zacharová Kristína

 

 

Belková Tereza,

Dunajská Vanesa, Chovancová Iveta, Králiková Viktória,

Surová Aneta,

Tadlová Nina,

Tamášiová Šarlota

 

 

 

Dunajská Vanesa, Dzubáková Katarína, Giertlová Viktória, Chovancová Iveta,

Jechová Hana,

Králiková Viktória, Medveďová Viktória, Miklošková Ema, Nepšinská Ema,

Poštová Nina,

Surová Aneta,

Tamášiová Šarlota

 

 

 

Bacúšanová Lucia, Berčíková Karolína, Cerovská Alžbeta,

Chudá Alexandra, Jedináková Tamara, Kánová Daniela, Kvietková Laura,

Niklová Nina,

Sušilová Damiána, Šlauková Bibiána

 

 

Dívald Marco,

Janeček Tomáš,

Martinec Aurel,

Oravec Tomáš,

Paulovčík Patrik,

Sitarčík Filip,

Straka Ivan,

Tomčík Gorazd

 

 

 

Dzubáková Katarína, Paučová Lea,

Slováková Denisa, Weissová Katarína

 

 

 

Loiacono Martin Giusseppe, 

Paučo Richard,

Schreiner Matúš,

Weiss Michal

 

 

 

Jurašík Christián, 

Kupec Damián

 

 

 

Kupec Šimon

Olympiáda NEJ

Okresné kolo  - 3. Miesto

Okresné kolo  - 4. Miesto

Okresné kolo  - 2. Miesto

Okresné kolo  - 3. Miesto

 

 

Matúš Kováčik

Iveta Rapčanová

Belková Tereza

Pircher David

OlympiádaANJ

Okresné kolo  - 2. Miesto

Okresné kolo  - 3. Miesto

 

Hricák Igor

Medveďová Karolína

SAŠŠ cezpoľný beh

 

 

 

 

Memoriál Márie Zavarskej

 

OK atletika

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Dunajská Viktória

Zubák Adrián

Družstvo dievčat

Družstvo chlapcov

 

Družstvo chlapcov

Družstvo dievčat

Švantner Matej

Lipovský Marek

Gajan Patrik

Martinec Aurel

Barnáková Lenka

Dunajská Viktória

Barnáková Lenka

Kvietková Laura

Kvietková Laura

Švantner Matej

Martinec Aurel

Dunajská Viktória

Tokárová Andrea

Jedináková Tamara

Tokárová Andrea

Jedináková Tamara

Gajan Patrik

Zubák Adrián

Tomčík Gorazd

Zubák Adrián

Lipovský Marek

Tomčík Gorazd

Medzníky II. svetovej vojny

 

geografická olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

dejepisná olympiáda

4. miesto

 

1. miesto

4. miesto

8. miesto

12. miesto

13. miesto

1. miesto

3. miesto

8. miesto

1. miesto

6. miesto

5. miesto

7. miesto

2. miesto

9. miesto

1. miesto

5. miesto

Daxner Frederik, Kováčiková Paulína, Chudá Alexandra

Zlevská Katarína

Poliaková Zoja

Košičiar radovan

Mecková Timea

Bernard Mathis

Frederik Daxner

Miloš Kónya

Fašková Andrea

Kubuš Viktor

Šalko Juraj

Mecková Timea

Rajčok Artúr

Kováčiková Viera

Ištván Martin

Kováčiková Paulína

Daxner Frederik

Chemická olympiáda

1. miesto

Úspešná riešiteľka

 

P. Kováčiková

K. Medveďová

Biologická olympiáda

5. miesto

7. miesto

P. Kováčiková

K. Medveďová

Fyzikálna olympiáda

1.miesto kat. E

 

Stanislav Šimkovič  9.A

Technikus logikus

1. miesto

Kristián Hvasta

Maxim Zelenčík

Martin Pančík

Pytagoriáda P4

13  úspešných

Belko Juraj 4.A,  Havlík Filip 4.A, Hlaváčková Alžbeta 4.A ,  Jerguš Matej 4.A, Longauer Marek 4.A, Lysina Martin 4.A, Černák Oliver 4.B, Kán Tomáš 4.B,  Belko Matej 4.B,  SeedJosephMacmillan 4.D, Vojtek Michal 4.D

Slávik Slovenska

úspešná

Simona Flochová 2.B

Okresná súťaž v cezpoľnom behu  Športom proti drogám v Jasení

1. miesto

Matej Ťažký 4.A, Denis Novák 4.D, Patrik Baran

Deň otvorených dverí FK ŽP Podbrezová

 

Výber žiakov 3.D, 3.C, 4.A, 4.D

Okresné kolo najmladších žiakov a žiačok  vo vybíjanej:

3. miesto

výber žiakov 4.A Juraj Belko, Martin Ťažký, Kamila Tóthová, 4.C Patrik Baran, 4.D Ondrej Ľaho, Simona Gajdošíková, Sofia Lamperová, Lívia Hrušková

Hokejový turnaj žiakov I. stupňa Aréna Brezno

1. miesto

4.A Martin Ťažký, 2.C Samuel Schon, Maxim Makový, Lukáš Beraxa,

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup okresné kolo Brezno:

1. miesto

 

 

4.A Martin Ťažký, Tomáš Faško, Kamila Tóthová, 4.C Martin Muranský, Patrik Pekár, Patrik Baran, 4. B Tomáš Kán, 4.D Ondrej Ľaho, Matúš Kovalčík, 3.A Natália Durľáková, 1.C Michal Kič

XX. ročník futbalového  turnaja “O pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s.:

 

 víťaz skupiny postup do finále

 

4.A Martin Ťažký, Tomáš Faško, 4.C Martin Muranský, Patrik Baran, 4. B Tomáš Kán, Oliver Černák,  4.D Ondrej Ľaho, Matúš Kovalčík, Marian Štulrajter, 1.C Branislav Berčík, 2.C Maxim Makový, Samuel Schon

XX. ročník futbalového  turnaja “O pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s. finále:

 

po 6x v histórii turnaja 1. miesto , najlepší brankár: Martin Muranský 4.C najlepší hráč: Baran Patrik 4.C

4.A Martin Ťažký, Tomáš Faško, 4.C Martin Muranský, Patrik Baran, 4. B Tomáš Kán, 3.D Richard Michalko, 4.D Ondrej Ľaho, Matúš Kovalčík,1.C Branislav Berčík, 2.C Maxim Makový, Samuel Schon

Šaliansky Maťko

3.miesto

 

Jechová, 5.A

 

Hviezdoslavov Kubín

postupové miesta:

      

      

                                                   

Longauerová, 6.B

Jechová, 6.A

Zigová, 9.C

Kovalčík, 9.B

Pytagoriáda

 

 

 

Matematická olympiáda

2. miesto

4. miesto

3. miesto

4. miesto

1. miesto

Horváthová Kristína5.A

Kaliský Samo 6.C

Ištván Martin 8.B

Kónya Miloš 8.A

Kónya Miloš 8.A

 


 

krajské kolo

 

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

 

CEZPOĽNÝ BEH ŽIAKOV ZŠ

 

 

 

 

 

CEZPOĽNÝ BEH ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

 

 

ATLETIKA ŽIAKOV ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETIKA ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASKETBAL ŽIAČOK ZŠ
Regionálne kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASKETBAL ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORBAL ŽIAČOK ZŠ
Regionálne kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORBAL ŽIAČOK ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ ŽIAČOK C

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAKOV ZŠ - ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ
Regionálne kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL CUP ZŠ - ŽIACI
Regionálne kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAKOV ZŠ - ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL CUP ZŠ – ŽIACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ - ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL CUP ZŠ – ŽIAČKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY ZŠ MLADŠÍ ŽIAci

 

 

 

 

 

 

STOLNÝ TENIS ŽIAČOK ZŠ

 

 

1.m

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

9.m

 

Daxner Frederik,

Turňa Oliver,

Zubák Adrían

 

Barnáková Lenka, Dunajská Viktória, Tokárová Andrea

 

Cvacho Amadeus ,

Gajan Patrik,

Kachnič Patrik,

Kovalčík Patrik,

Lipovský Marek,

 Lukáč Michal,

 Švantner Matej,

Tomčík Gorazd,

 Turňa Oliver,

 Zubák Adrián

 

 

Barnáková Lenka, Cerovská Alžbeta, Dunajská Viktória,

 Kánová Daniela, Kvietková Laura, Potkányová Jessika, Šajgalíková Simona, Škodová Lenka, Tamášiová Šarlota, Tokárová Andrea

 

 

Bacúšanová Lucia, Barnáková Lenka, Bartošová Barbora, Dunajská Viktória,

Chudá Alexandra, Jedináková Tamara, Kánová Daniela, Kvietková Laura,

Sušilová Damiána, Šimkovičová Hana

 

 

Bacúšanová Lucia, Barnáková Lenka, Bartošová Barbora, Dunajská Viktória, Jedináková Tamara, Kvietková Laura, Šimkovičová Hana

 

 

Bacúšanová Lucia, Belková Tereza,

Dunajská Vanesa,

Fašková Andrea, Jedináková Tamara, Kánová Daniela,

Králiková Viktória, Kvietková Laura, Nepšinská Ema, Sitarčíková Janka, Šajgalíková Sára, Zacharová Kristína

 

 

Bacúšanová Lucia, Dunajská Vanesa,

Fašková Andrea, Jedináková Tamara, Králiková Viktória, Kvietková Laura, Nepšinská Ema, Sitarčíková Janka,

Surová Aneta,

Šajgalíková Sára, Tamášiová Šarlota, Zacharová Kristína

 

 

Cerovská Alžbeta, Kokavcová Barbora, Petreková Adriána, Šimkovičová Hana, Tokárová Andrea

 

 

 

Bobok Šimon,

Faško Šimon,

Hanzlovič Samuel,

Lukáč Michal,

Lukačovič Tomáš,

Paučo Martin,

Schon Jakub,

Strelec Patrik,

Štulrajter Jakub

 

 

 

Daxner Frederik,

Dívald Marco,

Gajan Patrik,

Kafrík Samuel,

Lipovský Marek,

Martinec Aurel,

Oravec Tomáš,

Paulovčík Patrik,

Sitarčík Filip,

Straka Ivan

 

 

 

Bobok Šimon,

Faško Šimon,

Hanzlovič Samuel,

Lukáč Michal,

Lukačovič Tomáš,

Nguyen Nicolas,

Paučo Martin,

Schon Jakub,

Strelec Patrik,

Štulrajter Jakub

 

 

 

Daxner Frederik,

Dívald Marco,

Gajan Patrik,

Kafrík Samuel,

Lipovský Marek,

Michal Lukáč,

Oravec Tomáš,

Paulovčík Patrik,

Sitarčík Filip,

Straka Ivan

 

 

 

Belková Tereza,

Dunajská Vanesa, Chovancová Iveta, Králiková Viktória, Medveďová Viktória, Surová Aneta,

Šajgalíková Michaela, Tadlová Nina

 

 

 

Bacúšanová Lucia, Dunajská Vanesa, Jedináková Tamara, Kánová Daniela, Kleskeňová Viktória, Králiková Viktória,

Surová Aneta,

Šajgalíková Simona, Zacharová Kristína

 

 

 

 

Jurašík Christián, 

Kupec Damián

 

 

 

Dzubáková Katarína, Paučová Lea,

Slováková Denisa, Weissová Katarína

 

 

MSsAZ jednotlivcov ml.žiactva

KK SAŠŠ cezp. beh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSsAZ – hala

 

 

 

MSsAZ jednotlivcov – dráha

 

 

 

 

 

KK SAŠŠ v atletike

 

 

 

 

 

KK HNO

 

 

 

3.miesto

1.miesto

 

 

 

3.miesto

 

 

 

 

 

 

1. miesto

3. miesto

 

 

1.miesto

2.miesto

 

3.miesto

 

1.miesto

 

2.miesto

 

1.miesto

2.miesto

3.miesto

2. miesto

Tokárová Andrea

Družstvo chlapcov

Zubák Adrián

Daxner Frederik

Turňa Oliver

Družstvo dievčat

Dunajská Viktória

Tokárová Andrea

BarnákováLenka

 

 

 

Dunajská Viktória

Barnáková Lenka

 

 

TomčíkGorazd

Barnáková Lenka

Tomčík Gorazd

Tokárová Andrea

Kvietková Laura

Barnáková Lenka

Barnáková Lenka

Družstvo chlapcov

Družstvo dievčat

4x60 žiaci

4x60 žiačky

Lukáč Michal

Kostelný Michal

Tamasiová Šarlota

družstvo

dejepisná olympiáda

 

geografická olympiáda

6. miesto

11. miesto

6. miesto

Kováčiková Paulína

Kováčiková Viera

Frederik Daxner

Chemická olympiáda

8. miesto

P. Kováčiková

 

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup, Banská Bystrica:

2. miesto

 

 

4.A Martin Ťažký, Tomáš Faško, Kamila Tóthová, 4.C Martin Muranský, Patrik Baran, 4. B Tomáš Kán, 4.D Ondrej Ľaho, Matúš Kovalčík, 3.A Natália Durľáková, 1.C Branislav Berčík

Vianočná žiacka hala v BB – atletická súťaž

3. miesto

 

Tóthová 4.A, Poštová 4.D

 


 

celoslovenské kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

CEZPOĽNÝ BEH ŽIAKOV ZŠ

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL CUP ZŠ - ŽIAČKY
M-SR - semifinále východ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ - ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ FUTBAL FUTBAL CUP ZŠ – ŽIAČKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY ZŠ MLADŠÍ ŽIACI

1.m

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.m

Daxner Frederik,

Turňa Oliver,

Zubák Adrían

 

 

 

Bacúšanová Lucia, Dunajská Vanesa, Jedináková Tamara, Kánová Daniela, Kleskeňová Viktória, Králiková Viktória, Kvietková Laura,

Surová Aneta,

Šajgalíková Simona, Zacharová Kristína

 

 

 

Belková Tereza,

Dunajská Vanesa, Chovancová Iveta, Králiková Viktória, Medveďová Viktória, Rapčanová Veronika, Surová Aneta,

Šajgalíková Michaela, Tadlová Nina

 

 

Bacúšanová Lucia, Belková Tereza,

Bartošová Barbora,

Dunajská Vanesa, Chovancová Iveta,

Kánová Daniela,

Králiková Viktória,

Surová Aneta,

Šajgalíková Simona

 

 

 

Jurašík Christián

Halové MSR dorastu

Halové MSR st.žiactva

 

MSR SAŠŠ v cezpoľnom behu

4. miesto              

9. miesto

8. miesto

1. miesto

5. miesto

6. miesto              

Dunajská Viktória

Dunajská Viktória

Kvietková Laura

Družstvo chlapcov

Zubák Adrián

Daxner Frederik

 

Aktualizované

Návrat na obsah