Rok 2016/17 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2016/17

Úspechy žiakov

Školské kolo

Názov súťaže

Počet zapojených žiakov

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Olympiáda nemeckého jazyka

12

  1. miesto

Emma Pauliaková

 

 

1.        miesto

Inés Betková

Olympiáda anglického jazyka

25

  1. miesto

V. Kováčiková

 

 

  1. miesto

Patrik Vančo

Deň eura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo sa patrí a čo nie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. roč: 1. 5.A, 2. 5.B, 3. 5.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. roč: 1. 6. C, 2. 6.B, 3. 6.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.roč: 1. 7.A, 2. 7.C, 3. 7.B

 

 

 

 

 

 

 

8. roč: 1. 8.A, 2. 8.C,  8.D

 

 

 

 

 

 

 

9 roč: 1. 9.A, 2. 9.C, 3. 9.D

 

 

 

 

 

 

 

 

5.roč:1. 5.B, 2. 5.D, 3. 5.A, 4. 5.C

 

 

 

 

 

 

 

6. roč: 1. 6.B,  2. 6.A,  3. 6.C

 

 

 

 

7 roč:  1. 7.D, 2.7.B, 3. 7.A, 4. 7.E

 

 

Paučová, Dzubáková, Košičiar,Kubuš,

Kandra, Lupták, Sujová,

Pokošová

Kubíni, Štulajter, Badinka

 

 

 

 

 

 

Stehlo,Vrbiniak, Giertl, Chovancová

Jančová, Muriňáková, Šajgalíková, Pehel

Huleš, Marko, Belková, Belko

 

 

 

 

 

Rapčanová, Sanitra, Švantnerová, Vojtas

Ištván, Smrečanová, Petržilková, Hriň

 

 

Fejzulovičová, Bláziová,

Gutta, Šimkovič

Sihelský, Strigáčová,

Bacúšanová, Kachnič

Barnáková, Králiková,

Gajan, Štefánek

 

 

Vrbovský, Solga, Lukáč, DzubákKováčiková, Hančák, Vangová,

Federi, Auxt, Náter, Náther

 

 

 

 

Oravkinová, Jurošová, Kandra, Pampurík,

Králiková, Poštová,

Dunajská, Nguyen

 

 

Jančová, Muriňáková

Bacúšan, Borovič, Kokavcová, Valachová

Kachničová,Miklošková

Dvorská, Chovancová

 

 

Koštiaľ, Giertli, Rešutíková, Šlauková

Širilová, Danišová, Medveď, Rajčok

Kónya, Sanitra, Vojtas, Niklová

 

Hľadáme nových olympionikov

Atletický štvorboj

Detská atletika – 2x

Športové dopoludnieMŠ

 

 

 

Matematický klokan

19

Úspešní:

Belko -3.A,

Jerguš –3.A

Horváthová – 4.A

Nomilnerová – 2.D

Všetkovedko

20

5.miesto

18.miesto

21. miesto

 

Poliaková Zoja - 4.A

Matej Berák  - 3.A

Lucia Jurošová - 2.C

Hviezdoslavov Kubín

43

Poézia: 1. miesto

             2. miesto

           3. miesto

             1. miesto

             2. miesto

           3. miesto

 

Próza:   1. miesto

             2. miesto

           3. miesto

Lucia Jurošová - 2.C Kristína Kočtúchová 2.A

Bianka Danišová  2.C

Gréta Kováčiková, 3.A

Lea Zákalická 4. A

Juraj Belko, 3.A

 

Benjamín Novák, 4.C

Barbora kellerová, 3.C

Alžbeta Hlaváčková, 3.A

Slávik Slovenska

35

1. miesto

2. miesto

 

3. miesto

 

Cena poroty:

Juraj Belko, 3.A

Marek Longauer , 3.A

Janka Englerová, 1.E

Matej Berák, 3.A

Simona Flochová, 1.B

Júlia McDonnell, 1.C

Chemická olympiáda

1

1.       Miesto

Adam Hančák 9.C

 

 

 

 

Fyzikálna olympiáda

4

1.   Miesto kat. F

2.   Miesto kat. F

      1.Miesto kat. E

Martin  Baxa 8.C

Stanislv Šimkovič. 8.A

Eliška Štulrajterová 9.A

Dejepisná olympiáda

63

 

 

6. ročník

 

1.

Pircher David Alexander

 

 

2.

Mecková Timea

 

 

3.

Rajčok Artur

7. ročník

 

1.

Faško Michal

 

 

2.

Kónya Miloš

 

 

3.

Fašková Andrea

8. ročník

 

1.

Chudá Alexandra

 

 

2.

Šimkovič Stanislav

 

 

3.

Kováčiková Paulína

9. ročník

 

1.

Dzubák Matej

 

 

2.

Poliaková Ema

 

 

3.

Buvalová Andrea

Geografická olympiáda

76

 

 

5. ročník

 

1.

Paučová Lea

 

 

2.

Košičiar Radovan

 

 

3.

Sitarčík Peter

6. ročník

 

1.

Belková Tereza

 

 

2.

Šoková Lucie

 

 

3.

Zajko Jakub

7. ročník

 

1.

Kónya Miloš

 

 

2.

Fašková Andrea

 

 

3.

Turňa Oliver

8. ročník

 

1.

Daxner Frederik

9. ročník

 

1.

Štulrajterová Eliška

Slávik Slovenska (HUV)

 

 

 

„Deň Zeme“ (VYV) yhlasoval  Klaster Horehronie

Najkrajšia vianočná pohľadnica- december (VYV)

Ilustrácia knihy (VYV)- marec

Najkrajšia kraslica (VYV)- apríl

Kreslenie na chodník (VYV) – jún

Jblko-citrón (VYV)-dopravná a výtvarná súťaž

12

2.kategória: 1. miesto

       2.miesto

3.kategória : 1.miesto

                     3.miesto

 

Žiaci 5.C – úspešní boli ocenení

Sofia   Longauerová

Emma  Muriňáková

Ema Poliaková

Lenka Oravkinová

Pytagoríáda P3

80

postúpilo 13 žiakov

Juraj Belko 3.A, Matej Mastelák 3.A, Martin Lysina 3.A, Jakub Polakovič 3.A, Gabriel Vagaday 3.A, Jakub Vonderčík 3.A, Marek Staš – Longauer 3.A, Matej Jerguš 3.A, Ivana Oravkinová 3.A, Oliver Černák 3.B, Tomáš Kán 3.B, Seed Joseph Macmillan 3.D, Tamara Ištvánová 3.D

Pytagoriáda P4

87

postúpilo   6 žiakov

Ivan Berčík 4.A, Sofia Mešťanová 4.B, Martin Pančík 4.B, Benjamín Bíreš 4.B, Ján Filipiak 4.B, Katarína Zlevská 4.D

Všetkovedko

 

 

úspešní  3 žiaci

Poliaková Zoja 4.A, Matej Berák 3.A, Lucia Jurošová 2.C

Slávik Slovenska

38

Kategória 1.-3. ročník, 1. miesto

                                 

                                   2. miesto

                                   2. miesto

                            

                             3. miesto

 

                                   Cena poroty

             

Kategória 4.- 6. ročník, 3. miesto

Juraj Belko 3.A

 

Marek Staš–Longauer 3.A

Janka Englerová 1.E

 

Matej Berák 3.A

 

Júlia McDonnell 1.C

 

Liana Ariana Sabir 4.B

 

  futbalový turnaj

 

 

30

 

 

 

žiaci 7.ročníka

 

Literárna Revúca

6.8. a 9. ročník

 

 

Literárny Kežmarok

7.8.a9.ročník

 

 

Šaliansky Maťko

37

1. miesto – všetky kategórie

Jechová, 5.A

 Muriňáková, 6.B

Olympiáda zo SJL

21

1.miesto

 Daxnerová, 9.A

Hviezdoslavov Kubín

78

1. miesto- všetky kategórie

Borovič, 6.A

Zubáková, 6.B

Kovalčík , 8.B     Poliaková, 9.A

 

 

Okresné kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Olympiáda nemeckého jazyka

1.miesto

Emma Pauliaková

 

1.miesto

Inés Betková

Olympiáda anglického jazyka

1. miesto

Patrik Vančo

 

                   2.miesto

V. Kováčiková

SAŠŠ cezpoľný beh

 

 

 

 

Memoriál Márie Zavarskej

 

OK atletika

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Forster Viktória

Vicáň Tomáš

Družstvo dievčat

Dunajská Viktória

Družstvo chlapcov

Družstvo dievčat

Družstvo chlapcov

Cerovský Jakub

Medveď Michal

Cerovský Jakub

Jedinák Patrik

Forster Viktória

Dunajská Viktória

Králiková Kristína

Dunajská Viktória

Králiková Kristína

Kvietková Laura

Družstvo dievčat

Družstvo chlapcov

Dovec Samuel

Cvacho Amadeus

Husenica Timotej

Barnáková Lenka

Barnáková Lenka

Kučeráková Katarína

Berčíková Karolína

Kvietková Laura

Kučeráková Katarína

Tokárová Andrea

Forster Viktória

Čunderlíková Radka

Okresná súťaž v cezpoľnom behu  Športom proti drogám v Jasení

1. miesto

Bobok Šimon 4.B,

Surový Bruno 4.A,

Bíreš Benjamín 4.B

Turnaj vo florbale najmladších žiakov a žiačok ZŠ Pohronská Polhora

1. miesto

Multan Matej 3.D

 Belko Juraj 3.A

 Lupták Samuel 2.D

Okresné kolo najmladších žiakov a žiačok  vo vybíjanej:

2. miesto

 

Okresné kolo vo florbale dievčat ZŠ Nemecká

1. miesto

 

Regionálne kolo vo florbale dievčat ZŠ Revúca

1. miesto

 

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup okresné kolo Brezno:

1. miesto

 

 

Bobok 4.B, Schon 4.B, Ďuriš 4.B, Mešťanová 4.B, Surový A. 2.A, Surový B. 4.A, Durľaková 2.C, Baran 3.C, Multan 3.D, Ľaho 3.D

XX. ročník futbalového  turnaja “O pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s.:

 

víťaz skupiny postup do finále

 

Bobok 4.B, Schon 4.B, Kán T. 3.B, Surový A. 2.A, Surový B. 4.A, Berčík 4.A , Baran 3.C, Multan 3.D, Ľaho 3.D, Schon S. 1.C

XX. ročník futbalového  turnaja “O pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s. finále:

 

po 5x v histórii turnaja 1. miesto , najlepší brankár: Multan Matej 3.D, najlepší hráč: Baran Patrik 3.C

 

Bobok 4.B, Schon 4.B, Berčík 4.A, Surový A. 2.A, Surový B. 4.A, Kán T. 3.B, Baran 3.C, Multan 3.D, Kán D. 4.D, Schon S. 1.C

Chemická olympiáda

1. miesto

Adam Hančák 9.C

 

 

 

Fyzikálna olympiáda

1..miesto kat. F

 

Martin  Baxa 8.C

Dejepisná olympiáda –    6. ročník

6.

Pircher David Alexander

 

8.

Mecková Timea

                                         7. ročník

6.

Kónya Miloš

 

7.

Faško Michal

 

12.

Fašková Andrea

                                         8. ročník

8.

Šimkovič Stanislav

 

9.

Chudá Alexandra

                                         9. ročník

5.

Poliaková Ema

 

8.

Buvalová Adriana

 

13.

Dzubák Matej

Geografická olympiáda – 5. ročník

3.

Paučová Lea

 

4.

Košičiar Radovan

 

14.

Sitarčík Peter

                                         6. a 7. ročník

2.

Kónya Miloš

 

4.

Fašková Andrea

                                         8. a 9. ročník

1.

Daxner Frederik

 

2.

Štulrajterová Eliška

Pytagoriáda P3

2  úspešní

 

1.       Martin Lysina 3.A

2.       Marek Staš-Longauer 3.A

Pytagoriáda P4

1 úspešný

        1. Martin Pančík 4.B

Cezpoľný beh v Jasení

1.miesto

Bobok, Bíreš  - 4.B

Súťaž družstiev vo vybíjanej

2. miesto

Bobok, Schon, Ďuriš, Mešťanová - 4.B

Bavme deti športom -súťaž družstiev

1. miesto

Cvachová, Bíreš -4.B

Horehronské hry

1.miesto

Cvachová, Bíreš -4.B

Minifutbal, O pohár

1. miesto

Schon, Bobok - 4.B

Vybíjaná dievčat, súťaž družstva

1.miesto

Cvachová, Mešťanová, Šabaniová - 4.B

 

 Atletika – cezpoľný beh

 

14.09.2016  -dievčatá

 

 

 

 

 

                     -chlapci

 

 

 

 

 

Basketbal

 

9.11.2016 –chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2016 -dievčatá              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streľba zo vzduchovky

 

18.11.2016–chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volejbal

 

6.12.2016 – chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1.2017- dievčatá

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolný tenis

 

12.12.2016 – dievčatá

 

 

 

 

 

                   -  chlapci

 

 

 

 

 

Florbal

 

15.2.2017 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2017 - chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Gymnastický štvorboj žiačok "C"

 

21.3.2017

 

 

 

 

 

Vybíjaná

 

20.4.2017– dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atletika

 

18.5.2017 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- chlapci

 

 

 

 

                 

     

 

 

 

 

Malý futbal žiakov - FUTBAL CUP ZŠ

                     

27.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal žiačok - FUTBAL CUP ZŠ

 

11.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal mladších žiakov- Školský Pohár SFZ

 

2.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal mladších žiačok – Školský Pohár SFZ

 

15.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bicykli bezpečne

10.5 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

5.m

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.m

   

 

Berčíková

Karolína

Čunderlíková

Radka

Dunajská

Viktória

Forster

Viktória

Kučeráková

Katarína

Kvietková

Laura

 

 

Cvacho

Amadeus

Murček

Marek

Vicáň

Tomáš

 

 

 

 

 

 Cerovský

Geschwandtner

 

Kirdaj

 

Kožlej

Ludha

Murček

Schvarzbacher

Šimko

 

Vicáň

 

 

Barnáková

Lenka

Berčíková

Karolína

Čunderlíková

Radka

Dunajská

Viktória

Forster

Viktória

Košičiarová

Nikola

Králiková

Kristína

Kučeráková

Katarína

Kvietková

Laura

Šimkovičová

Hana

Štulrajterová

Eliška

Jurašík

Christián

 

Baxa

Jedlička

Jurašík

Kupec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daxner

Frederik

Dovec

Samuel

Gajan

Patrik

Geschwandtner

Samuel

Kožlej

Peter John

Májový

Tomáš

Vančo

Tomáš

 

 

Buvalová

Adriana

Černáková

Simona

Forster

Viktória

Horňáková

Ema

Chudá

Alexandra

Králiková

Kristína

Kvietková

Laura

Maková

Radana

Štulrajterováííííá

Eliška

 

 

Dzubákovááá

Katarína

Chovancová

Iveta

Paučová

Lea

Slováková

Denisa

 

 

 

 

 

 

 

Faško

Kuvik

Loiacono

Medveď

 

 

 

 

Bacúšanová

 

Belková

 

Berčíková

 

Giertlová

 

Kánová

 

Králiková

 

Kučeráková

 

Kvietková

 

Maková

 

Zacharová

 

 

Auxt

Daxner

Kirdaj

Lukačovič

Mešťan

Rosík

Šimko

Štefančík

Turňa

Zubák

 

 

 

Cerovská

Alžbeta

Kokavcová

Barbora

Petreková

Adriána

Šimkovičová

Hana

Tokárová

Andrea

 

 

 

 

Belková

Dunajská

Jedináková

Kleskeňová

Kokavcová

Králiková

Nepšinská

Niklová

Valachová

Zacharová

Zacharová

Ambrosová

Sára

Barnáková

Lenka

Berčíková

Karolína

Čunderlíková

Radka

Dunajská

Viktória

Forster

Viktória

Králiková

Kristína

Kučeráková

Katarína

Kvietková

Laura

Tokárová

Andrea

Cerovský

Jakub

Cvacho

Amadeus

Dovec

Samuel

Husenica

Timotej

Jedinák

Patrik

Kovalčík

Patrik

Ludha

Samuel

Medveď

Michal

Šimko

Jakub

Tomčík

Gorazd

 

Daxner

Frederik

Dovec

Samuel

Geschwandtner

Samuel

Kafrík

Samuel

Kožlej

Peter John

Ludha

Samuel

Májový

Tomáš

Raffaj

Tobias

Vicáň

Tomáš

 

 

 

Bacúšanová

Lucia

Dunajská

Vanesa

Jedináková

Tamara

Králiková

Kristína

Králiková

Viktória

Kvietková

Laura

Murínová

Sára

Surová

Aneta

Štulrajterová

Eliška

Zacharová

Kristína

 

 

Faško

Šimon

Kováčik

Matej

Kravčák

Mário

Laššák

Lukáš

Lukáč

Michal

Lupták

Martin

Nguyen

Nicolas

Pindeš

Peter

Strelec

Patrik

Záhorský

Dominik

 

 

 

Dunajská

Vanesa

Chovancová

Iveta

Jedináková

Tamara

Kleskeňová

Viktória

Králiková

Viktória

Surová

Aneta

Šajgalíková

Simona

 

 

 

 

Dunajská

Chovancová

  Snopko

  Bubelíny

 

Šaliansky Maťko

3.miesto

3. miesto

Jechová, 5.A

 Muriňáková, 6.B

Hviezdoslavov Kubín

postupové miesta:

 

 

 

 Kovalčík,8.B

 Poliaková, 9.A

 

 

krajské kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Olympiáda anglického jazyka

6. miesto

Patrik Vančo

Olympiáda nemeckého jazyka

7. miesto

Emma Pauliaková

 

MSsAZ jednotlivcov ml.žiactva

 

 

 

 

KK SAŠŠ cezp. beh

 

 

MSsAZ – cezpoľný beh

 

MSsAZ – hala

 

 

 

MSsAZ jednotlivcov – dráha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KK SAŠŠ v atletike

 

 

 

 

 

 

 

BDŠ (Bavme deti športom)

DŠL(Detská štafetová liga)

 

 

2

3

3

3

3

1

1

2

1

2

1

2

2

3

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

2

3

3

1, 4, 7

1,1,2, 2

 

Berčíková Karolína

Kovalčík Patrik

Tomčík Gorazd

Kvietková Laura

Kvietková Laura

Forster Viktória

Družstvo dievčat

Dunajská Viktória

Forster Viktória

Dunajská Viktória

Králiková Kristína

Zacharová Kristína

Tomčík Gorazd

Medveď Michal

Forster Viktória

Dunajská Viktória

Forster Viktória

Kučeráková Katarína

Medveď Michal

Ambrosová Sára

Medveď Michal

Tomčík Gorazd

Cvacho Amadeus

Kvietková Laura

Dunajská Viktória

Forster Viktória

4x60 žiačky

Družstvo žiačok

4x60 žiaci

Forster Viktória

Králiková Kristína

 

 

 

 

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup, Banská Bystrica:

6. miesto

 

 

Bobok 4.B, Schon 4.B, Mešťanová 4.B, Gajdošíková 3.D,Surový A. 2.A, Surový B. 4.A, Kán T. 3.B, Baran 3.C, Multan 3.D, Ľaho 3.D

Krajské kolo vo florbale dievčat ZŠ Detva

3. miesto

 

 

Chemická olympiáda

12. miesto

Adam Hančák 9.C

Geografická olympiáda – 6. a 7. ročník                       

3.

Kónya Miloš

                                         8. a 9. ročník

6.

Štulrajterová Eliška

                                         8. a 9. ročník

8.

Daxner Frederik

 

  Atletika – cezpoľný beh

 

18.10.2016  - dievčatá

 

 

 

                      -chlapci

 

 

Basketbal – región

 

30.1.2017 –chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volejbal- región

 

 2.2.2017  - chlapci

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbal - región

 

8.3.2017 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Florbal

 

10.3.2016 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                

Streľba zo vzduchovky

 

6.2.2017–chlapci

 

 

 

Malý futbal mladších žiakov- Školský Pohár SFZ – región

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal mladších žiakov- Školský Pohár SFZ

 

23.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal žiakov - FUTBAL CUP ZŠ – región

 

9.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal žiakov - FUTBAL CUP ZŠ

 

12 .5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal žiačok - FUTBAL CUP ZŠ

 

18.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal mladších žiačok – Školský Pohár SFZ

 

19.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

Atletika

 

30.5.2017 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika

 

30.5.2017 – chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEĽKÝ FUTBAL ZŠ CHLAPCI            COCA-COLA CUP

 

16.5.- región Zvolen

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-7.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

Berčíková

Karolína

Dunajská

Viktória

Forster

Viktória

 

 

 

Vicáň

 

 

 

Cerovský

Jakub

Dovec

Samuel

Geschwandtner

Samuel

Kožlej

Peter John

Ludha

Samuel

Májový

Tomáš

Murček

Marek

Raffaj

Tobias

Schvarzbacher

Erik

 

Daxner

Dovec

Gajan

Geschwandtner

Kožlej

Ludha

Májový

Raffaj

Sitarčík

Vančo

 

 

 

 

 

 

Bacúšanová

Lucia

Belková

Tereza

Berčíková

Emma

Giertlová

Diana

Jedináková

Tamara

Kánová

Daniela

Králiková

Kristína

Kučeráková

Katarína

Kvietková

Laura

Maková

Radana

Zacharová

Kristína

 

Bacúšanová

Lucia

Berčíková

Emma

Dunajská

Vanesa

Fašková

Andrea

Giertlová

Diana

Jedináková

Tamara

Kánová

Daniela

Králiková

Kristína

Kučeráková

Katarína

Kvietková

Laura

Maková

Radana

Zacharová

Kristína

Baxa

Martin

Jedlička

Juraj

Jurašík

Sebastian

Kupec

Šimon

 

Ambróz

Filip

Faško

Šimon

Kováčik

Matej

Kravčák

Mário

Laššák

Lukáš

Lukáč

Michal

Nguyen

Nicolas

Pindeš

Peter

Strelec

Patrik

Záhorský

Dominik

 

 

 

Ambróz

Filip

Faško

Šimon

Kováčik

Matej

Kravčák

Mário

Laššák

Lukáš

Lukačovič

Tomáš

Pindeš

Peter

Strelec

Patrik

Záhorský

 

Dominik

 

Daxner

 

Dovec

 

Geschwandtner

 

Jedinák

 

Kožlej

 

Ludha

 

Májový

 

Raffaj

 

Vicáň

 

 

Daxner

 

Demeter

 

Dovec

 

Jedinák

 

Kafrík

 

Kožlej

 

Ludha

 

Májový

 

Raffaj

 

Sitarčík

 

 

 

Bacúšanová

 

Bartošová

 

Dunajská

 

Jedináková

 

Kánová

 

Košičiarová

 

Králiková

 

Murínová

 

Štulrajterová

 

Zacharová

 

 

 

 

Dunajská

 

Chovancová

 

Jedináková

 

Kleskeňová

 

Králiková

 

Šajgalíková

 

Zacharová

 

 

 

Ambrosová

 

Barnáková

 

Berčíková

 

Čunderlíková

 

Dunajská

 

Forster

 

Králiková

 

Kučeráková

 

Kvietková

 

Tokárová                                                                              

 

 

 

 

Cerovský

Jakub

Dovec

Samuel

Faško

Radoslav

Jedinák

Patrik

Kovalčík

Patrik

Ludha

Samuel

Medveď

Michal

Prečuch

Oliver

Tomčík

Gorazd

Turňa

Oliver

 

 

 

 

 

 

celoslovenské kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

MSR – HNO

MSR v atletike st.žiactva

 

MSR družstiev st.žiactva

MSR SAŠŠ – cezp. Beh

MSR cezp. Beh

 

MSR  - hala

 

 

 

 

 

 

MSR – Memoriál M.Zavarskej

 

MSR SAŠŠ

 

 

 

 

 

MSR dorastu

3

3

5

6

3

9

10

7

5

5

7

2

2

4

1

5

2

4

7

7

8

9

7

4x60m

Dunajská Viktória

Forster Viktória

Družstvo žiačok

Družstvo žiačok

Dunajská Viktória

Forster Viktória

Zacharová Kristína

Dunajská Viktória

Forster Viktória

4x200

Forster Viktória

Dunajská Viktória

4x200

Družstvo dievčat

Družstvo chlapcov

Družstvo dievčat

Dunajská Viktória

Králiková Kristína

4x60

Kvietková Laura

Dunajská Viktória

Dunajská Viktória

 

Atletika – cezpoľný beh

 

25.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

Školské DNI ŠPORTU ZŠ

 

12.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMNÁ KALOKAGATIA          

 

    14.-15.3.2017

 

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIATLON

 

 

MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ - ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ

 

5.-6.6.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika

 

20.6.2017 – dievčatá

 

 

MALÝ FUTBAL ŽIAČOK ZŠ - FUTBAL CUP

 

27.-28.6.2017

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

1.m

 

 

Karolína

Dunajská

Viktória

Forster

Viktória

  Kučeráková

 

Barnáková

Lenka

Berčíková

Karolína

Cvacho

Amadeus

Dunajská

Viktória

Forster

Viktória

Husenica

Timotej

Koštial

Matej

Kučeráková

Katarína

Lukačovič

Hugo

Medveď

Michal

Náter

Andrej

Šimko

Jakub

Tomčík

Gorazd

Turňa

Oliver

Vrtal

Richard

 

Surová Alica

Borovičová

Simona

Duhanová

Laura

Kokavcová

Barbora

Poštová

Nina

Surová Aneta

Aneta

 

Borovič

 

Kramla

 

Kokavec

 

Schwarzbacher

Belková

 

Dunajská

 

Chovancová

 

Jedináková

 

Kleskeňová

 

Králiková

 

Surová

 

Šajgalíková

 

Tadlová

 

Zacharová

 

 

 

 

 

Aktualizované

Návrat na obsah