Rok 2015/16 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2015/16

Úspechy žiakov

Školské kolo

Názov súťaže

Počet zapojených žiakov

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Chemická olympiáda

 

Fyzikálna olympiáda

2

 

2

2. miesto

1.miesto

1.miesto

2. miesto

 

Radka Turčinová

Matúš Maruškin

Matúš Maruškin

Samuel Gál

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Slávik Slovenska

Vševedko
Klokanko 

13

 

21

11
18
2. miesto

 

3. miesto

 

     

úspešný riešitelia
úspešní riešitelia
Marek Staš 2.C

 

Juraj Belko 2.A

 

Juraj Belko 2.A

Matej Berák 2.B

Samuel Majchút 2.C

Marek Staš 2.C

 

Juraj Belko 2.A

Matej Jerguš 2.C

Marek Staš 2.C

Martin Lysina 2.C

Hľadáme nových olympionikov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detská atletika – jesenné kolo

Svetový deň atletiky

Športový deň MŠ

Detská atletika – jarné kolo

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       stupeň

2.       Miesto

 

 

3.       Miesto

 

 

4.       miesto

Lupták Martin

Rešutíková Dorota

Berčíková Karolína

Štulajter Michal

Kvietková Laura

Turňa Oliver

Kovalčík patrik

Bevelaquová Bronislava

Koštial matej

Tokárová Andrea

 

Olympiáda nemeckého jazyka

12

  1. miesto

Emma Pauliaková

Olympiáda anglického jazyka

25

  1. miesto

V. Kováčiková

 

 

  1. miesto

Patrik Vančo

Pytagoríáda P3

86

postúpilo 18 žiakov

 

Pytagoriáda P4

87

postúpilo 16 žiakov

 

Matematický klokan

19

 

úspešných 5 žiakov

Ján Filipiak 3.B

 Filip Vaňo - 3.D

Lea Paučová 4.A

Patrik Tóth - 4.A


Školský šampión :

Samuel Kaliský - 4.D

Všetkovedko

15

 

úspešných 7 žiakov

Terezka Pavlendová - 42. miesto - 3.A

 Zoja Poljaková - 49. miesto - 3.A

Lukrécia Citterberg - 49.miesto - 3.A

Richard Ivanko - 49. miesto - 3.A

 Martin Pančík - 49. miesto - 3.B

Juraj Šalko - 31.miesto - 4.A

Lea Paučová - 31.miesto - 4.A

Hviezdoslavov Kubín

54

Poézia: 1. miesto

             2. miesto

           3. miesto

Próza:   1. miesto

             2. miesto

           3. miesto

Juraj Belko 2.C

Jaroslava Fujková 4.A

Oliver Černák  2.B

Samuel Kaliský 4.D

Dominik Štulajter  4.B

Lea Zákalická 3. A

Slávik Slovenska

35

Kategória 1.-3. ročník, 1. miesto

                                   2. miesto

                             3. miesto

 

Kategória 4.- 6. ročník, 2. miesto

Andrea Paulovičová 3.B

Marek Longauer 2.C

Juraj Belko 2.A

Šimon Černák 3.D

Sofia Longauerová 4.C

Kristína Mravcová 4.B

Jarka Fujková 4.A

Rodný môj kraj

 

 

 

Ilustrácia knihy

 

 

 

Kresba - MDD

 

 

 

O Bomburovu šabľu

 

 

 

Hasiči budúcnosti

 

 

Deň Zeme

 

 

 

 

Cesty za poznaním minulosti

 

Kalokagatia

 

 

 

 

Súťaže z HUV:

Slávik Slovenska

 

 

 

 

 

30

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

80

 

 

 

84

 

 

86

 

 

 

 

64

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.miesto

2.

3.

 

1.miesto

2.

3.

 

1.miesto

2.

3.

 

1.miesto

2.

3.

 

odoslaných do celoslov. kola

 

 

1.miesto

2.

3.

 

 

odoslaných do celoslov. kola

 

odoslaných do celoslov. kola

 

 

 

 

Kategória 4.-6.roč.:1.miesto

Kategória 7.-9.roč.:1.miesto

 

Karolína Medveďová 7.A

Leona Jančová 5.D

Kristína Brveníková 6.D

 

Karolína Medveďová 7.A

Laura Zubáková 5.D

Simona Peťková 6.A

 

Annamária Hľadajová 6.B

Viktória Martincová 5.B

Lea Smrečanová 6.B

 

Viera Kováčiková 6.A

Tatiana Gallová 5.A

Miloš Kónya 6.A

 

9 prác

 

 

Bronislava Bevelaguová 5.C

Annamária Hľadajová 6.B

Aneta Surová 5.A

 

 

12 prác

 

20 prác

 

 

 

 

Emma Muriňáková 5.D

Ema Poliaková 8.A

 

 

Futbalový turnaj

 

30

 

 

 

žiaci  6.ročníka

Literárna Revúca

6.8. a 9. ročník

 

 

Literárny Kežmarok

7.8.a9.ročník

 

 

Šaliansky Maťko

22

1. miesto – všetky kategórie

Muriňáková, 5.D    Morong , 6.B

Olympiáda zo SJL

16

1.miesto

 Vránska, 9.B

Hviezdoslavov Kubín

77

1. miesto- všetky kategórie

Cerovská, 6.A

Štulajter, 6.B

Vránska, 9.B      Poliaková, 8.A

 

Okresné kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Chemická olympiáda

 

Biologická olympiáda

 

Fyzikálna olympiáda

Na bicykli bezpečne

6.miesto

1. miesto

9.miesto

10. miesto

2. miesto

5. miesto

Radka Turčinová

Matúš Maruškin

Karolína Medveďová

Paulína Kováčiková

Matúš Maruškin

Ema Urgeová

Annamária Hľadajová

Peter Pindeš

Michal Štulajter

Memoriál M.Zavarskej

 

Cezpoľný beh

 

 

 

OK SAŠŠ atletika

 

 

Družstvo žiačok – 1. Miesto

Družstvo žiakov – 3. Miesto

1.       Miesto

 

 

2.       Miesto

1.       Miesto

 

 

 

 

 

2.       Miesto

 

 

 

 

 

3.       miesto

 

 

Caban Michal

Dunajská Viktória

Družstvo žiačok

Forster Viktória

Oravkin Ján

Forster Viktória

Dunajská Viktória

Králiková Kristína

Štulrajterová Eliška

Družstvo žiačok

Oravkin Ján

Ťažký Matej

Luptáková Veronika

Králiková Kristína

Medveďová Anna

Čunderlíková Radka

Ťažký Matej

Luptáková Veronika

Berčíková Karolína

Olympiáda nemeckého jazyka

1.miesto

Emma Pauliaková

Olympiáda anglického jazyka

1. miesto

Patrik Vančo

 

2.miesto

V. Kováčiková

Pytagoriáda P4

6 žiakov úspešných

1.       Haring Roman 4.D

2.       Kvaková Daniela 4.D

3.       Weissová Katarína 4.A

O pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s. obvodné kolo Brezno

1. miesto

 

Športom proti drogám Jasenie – cezpoľný beh

1. miesto

Schwarzbacher, Tóth, 4.A

Dunajská 4.B

OXDOG FLORBAL CUP mini

1. miesto

 

Minifutbal žiakov a žiačok I. stupňa McDonald´s cup

3. miesto

 

Športový deň Dni mesta Brezno, turnaj vo vybíjanej dievčat 3. a 4. ročníka

1. miesto

 

Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ 

1. miesto

 zmiešané družstvo CH+D

Vybíjaná dievčat I. stupňa

1. miesto

 

Deň Zeme

3. miesto

Bronislava Bevelaguová 5.C

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

 

 

 

XVI. ročník  CENY  A.  SZOKOLA , prvého slovenského olympionika , ako Memoriál Márie Zavarskej – Brezno, 17.9.2015.

 

              

 

                  

 

 

1.m

 

 

Auxt

Barnáková

Berčíková

Buvalová

Caban

Čunderlíková

Dunajská

Forster

Kováčik

Králiková

Luptáková

Oravkin

Pán

Pančík

Sarvaš

Šimko

Štulrajterová

Švoňava

Ťažký

Tokárová

Atletika – cezpoľný beh

23.09.2015  -dievčatá

 

 

 

                     -chlapci

 

 

 

OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 ml.žiaci

 

22.10.2015

 

 

 

 

 

 

Basketbal

 

18.11.2015 –chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2015 -dievčatá              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streľba zo vzduchovky

 

16.11.2015–chlapci

 

 

 

 

Stolný tenis

 

8.12.2015 – dievčatá

 

 

                   -  chlapci

 

 

 

Florbal

 

11.2.2016 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2016 - chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volejbal

 

19.1.2016 – chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1.2016 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

                

Vybíjaná

 

15.3.2016 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atletika

 

10.5.2016 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- chlapci

 

 

 

 

                 

     

 

 

 

 

Malý futbal žiakov - JEDNOTA FUTBAL CUP ZŠ                       

 

21.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal žiačok - JEDNOTA FUTBAL CUP ZŠ

 

4.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal mladších žiakov Dôvera ŠP

 

21.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal mladších žiačok - Dôvera ŠP

 

28.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastický štvorboj žiačok "B"

 

11.3.2016

 

 

 

Gymnastický štvorboj žiačok "C"

 

11.3.2016

 

 

 

1.m

 

 

 

3.m                             

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

1.m

 

 

 

 

 

2.m

 

 

5.m

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

2.m

   

Dunajská

Forster

Kučeráková

 

Caban

Pán

Švoňava

 

 

 

 

Bálint

Kafrík

Mešťan

Sitarčík

arina

Šimko

Štefančík

 

Belko

Bušniak

Caban

Chren

Kováčik

Laurinc

Piliar

Pribilina

Repka

Sarvaš

Ťažký

Turčan

 

Barnáková

Bušniaková

Čunderlíková

Dunajská

Forster

Košičiarová

Králiková

Luciaková

Snopková

Surová

Štulrajterová

Turčinová

 

 

 

Jurašík,S.

Jedlička

Jurašík,Ch.

Kupec

 

 

 

Dzubáková

Chovancová

Paučová

Kuvik

Račák

Vančo

 

 

 

Berčíková

Forster

Giertlová

Králiková

Kučeráková

Kvietková

Macuľová

Maková

Medveďová

Mrázková

Štulajterová

Štulrajterová

 

Auxt

Balcar

Belko

Caban

Maruškin

Muránsky

Oravkin

Šimko

Škorvánek

Ťažký

 

 

Caban

Drugár

Chren

Maruškin

Oravkin

Repka

Sarvaš

Tapajčík

Ťažký

 

Bušniaková

Hošková

Králiková

Luciaková

Snopková

Surová

Šiarna

Turčinová

Vránska

 

Bacúšanová

Cerov

Danišová

Duhanová

Kánová

Kokavcová

Kvietková

Niklová

Potkányová

Surová

Širilová

Šlauková

Zacharová

 

 

Berčíková

Čunderlíková

Dunajská

Forster

Gondová

Králiková

Kvietková

Luptáková

Medveďová

Štulrajterová

 

Husenica

Kováčik

Maruš

in

Medveď

Oravkin

Piliar

Račák

Šimko

Ťažký

Pančík

 

 

Auxt

Caban

Cerovský

Daxner

Kafrík

Kováčik

Muránsky

Račák

Repka

Ťažký

 

Čunderlíková

Fejzulovičová

Forster

Košičiarová

Kučeráková

Maková

Murínová

Surová

Štulrajterová

Turčinová

 

Ďördík

Gbúr

Kováčik

Lukačovič

Lukačovič

Lupták

Sitarčík

Strelec

Šimkovič

Turňa

 

Bacúšanová

Bartošová

Brveníková

Dunajská

Kánová

Kleskeňová

Králiková

Kvietková

Rešutíková

Zacharová

 

Kokavcová

Oravkinová

Surová

Tokárová

Zacharová

 

Cerovská

Mrázková

Petreková

Surová

Šimkovičová

Šaliansky Maťko

2.miesto

3. miesto

Marián Morong, 6.B

Emma Muriňáková, 5.D

Hviezdoslavov Kubín

postupové miesta:

      

      

                                                   

Alžbeta Cerovská, 6.A

Veronika Vránska, 9.B

Emma Poliaková, 8.A

 

 

krajské kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Chemická olympiáda

Fyzikálna olympiáda

úspešný riešiteľ

úspešný riešiteľ

Matúš Maruškin

Matúš Maruškin

 

MSsAZ – cezpoľný beh

MSsAZ – hala

 

 

 

 

KK SAŠŠ cezp. Beh

MSsAZ ml.ž dráha

 

 

KK SAŠŠ atletika

 

 

 

MSsAZ jednotlivcov st.žiactva

  1. Miesto
  2. Miesto

 

  1. miesto

 

 

3.miesto

1. miesto

2. miesto

3. miesto

1. miesto

 

1.       miesto

2.       miesto

1.       miesto

 

2.       miesto

 

 

3.       miesto

Dunajská Viktória

Dunajská Viktória

Kvietková Laura

Forster Viktória

Králiková Kristína

Forster Viktória

Družstvo dievčat

Dunajská Viktória

Forster Viktória

Králiková Kristína

Dunajská Viktória

Družstvo žiačok

4x60m žiačky

Oravkin Ján

Dunajská Viktória

Dunajská Viktória

Oravkin Ján

Oravkin Ján

Luptáková Veronika

Králiková Kristína

Luptáková Veronika

Olympiáda anglického jazyka

8. miesto

Patrik Vančo

Olympiáda nemeckého jazyka

9. miesto

Emma Pauliaková

O pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s. FINÁLE

1. miesto

 

OXDOG FLORBAL CUP mini

1. miesto

 

Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ 

3. miesto

 zmiešané družstvo CH+D

Atletika – cezpoľný beh

 

27.10.2015  -dievčatá

 

 

OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 ml.žiaci

 

13.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volejbal- región

 

27.1.2016  - chlapci

 

                  

 

 

 

 

Basketbal - región

4.2.2016 –chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

Basketbal

 

15.3.2016 –chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbal - región

 

17.2.2016 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2.2016 –chlapci

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbal

 

10.3.2016 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybíjaná - región

 

14.4.2016 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atletika

 

26.5.2015 - dievčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   –chlapci

                

Streľba zo vzduchovky

 

12.2.2016–chlapci

 

 

 

Malý futbal mladších žiakov Dôvera ŠP

                    región

3.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý futbal mladších žiačok - Dôvera ŠP

 

12.5.2016

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunajská

Forster

Kučeráková

 

 

Bálint

Faško

Kafrík

Lukačovič

Mešťan

Rosík

Sitarčík

Šarina

Šimko

Štefančík

Turňa

Zubák

 

 

 

Caban

Drugár

Chren

Maruškin

Sarvaš

Tapajčík

Ťažký

 

Caban

Chren

Kováčik

Laurinc

Piliar

Pribilina

Sarvaš

Ťažký

 

 

 

Caban

Chren

Laurinc

Piliar

Pribilina

Sarvaš

Ťažký

 

 

 

 

 

 

Bacúšanová

Berčíková

Bušniaková

Čunderlíková

Forster

Králiková

Kvietková

Letková

Maková

Medveďová

Mrázková

Štulrajterová

 

Auxt

Balcar

Belko

Caban

Maruškin

Muránsky

Oravkin

Repka

Sarvaš

Šimko

Škorvánek

Ťažký

 

Bacúšanová

Bušniaková

Forster

Králiková

Kučeráková

Kvietková

Letková

Maková

Medveďová

Mrázková

Štulrajterová

Zacharová

 

 

 

Bacúšanová

Cerovská

Danišová

Duhanová

Kánová

Kokavcová

Kvietková

Niklová

Potkányová

Surová

Šlauková

Zacharová

 

 

Berčíková

Čunderlíková

Dunajská

Forster

Gondová

Králiková

Kvietková

Luptáková

Medveďová

Štulrajterová

Oravkin

 

 

Baxa

Jurašík Ch.

Kupec

 

 

 

 

 

 

 

Ďördík

Gbúr

Kováčik

Lukačovič

Lukačovič

Lupták

Sitarčík

Strelec

Šimkovič

Turňa

 

 

Bacúšanová

Dunajská

Kánová

Kleskeňová

Králiková

Kvietková

Rešutíková

Zacharová

 

celoslovenské kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Zenit

2.miesto

Dominik Kováčik

Hľadáme nových olympionikov

MSR st.žiactva

MSR st. žiactva – cezpoľný beh

 

MSR st. žiactva – hala

 

MSR ml.žiactva – hala

MSR dorastu

5. miesto

8. miesto

4. miesto

7. miesto

2. miesto

6. miesto

10. miesto

4. miesto

6. miesto

11. miesto

Dunajská Viktória

Dunajská Viktória

Dunajská Viktória

Forster Viktória

Dunajská Viktória

4x200 st. žiačky

KvietkováLaura

Dunajská Viktória

Dunajská Viktória

Luptáková Veronika

Luptáková Veronika

Detská atletika Bratislava

1. miesto

Tóth, 4.A

Dunajská 4.B

OXDOG FLORBAL CUP mini

4. miesto

 

Kalokagatia

2.miesto

3.miesto

Kristína Brveníková 6.D

Hana Šimkovičová 7.A

 

OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 ml.žiaci

 

10.- 11.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika

 

23.6.2016 - dievčatá

 

 

 

6.m

 

 

Bálint

Faško

Kafrík

Lukačovič

Mešťan

Rosík

Sitarčík

Šarina

Šimko

Štefančík

Turňa

Zubák

 

 

 

Berčíková

Čunderlíková

Dunajská

Forster

Gondová

Králiková

Kvietková

Luptáková

Medveďová

Štulrajterová

Stredoslovenská divízia prípraviek

 

1.liga mladších žiakov „B“

 

1.liga mladších žiakov „A“

 

1.liga starších žiakov „B“

 

1.liga starších žiakov „A“

Oficiálne tabuľky sa neevidujú

 

Oficiálne tabuľky sa neevidujú

 

7.miesto po základnej časti, 2.miesto po nadstavbovej časti

7. miesto po základnej časti, 3. miesto po nadstavbovej časti

8. miesto po základnej časti, 4. miesto po nadstavbovej časti

5. ročník

 

6. ročník

 

7. ročník

 

8. ročník

 

9. ročník

 

Aktualizované

Návrat na obsah