Rok 2014/15 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2014/15

Úspechy žiakov

 

Školské kolo

Názov súťaže

Počet zapojených žiakov

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Deň Eura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaj svoju vlasť, mesto, školu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo sa patrí a čo nie?

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

5. roč. 5.D, 5.B, 5.A a 5.E, 5.C

6. roč. 6.A, 6.D,6.C, 6.B

7. roč. 7.C, 7.A,7.D,7.B

8. roč. 8.B, 8.C, 8.A

9.roč. 9.B, 9.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.roč. 5.A,5.D,5.E,5.B,5.C

6.roč.6.D,6.A

7.roč.7.A,7.D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.roč.5.B,5.C,5.A,5.E

6.roč.  6.C,6.A,6.B

5. roč. Kleskeňová, Duhanová, Schonová,Melková, Danišová, Smrečanová, Petržilková, Kindlová

Sanitra, Škodová, Kánová, Vasta

6.roč. Kokavec, Daxner,Stančíková, Šimkovičová, Barnáková, Dunajská, Kováč, Králiková, Sihelský, Sladká, Vančo, Kachnič, Čunderlíková, Bartoš, Peťko , Mojžišová

7.roč. Bellová ,Ištvánová Ládiová, Čunderlíková

Majer, Kováčiková Vangová, Varlová Adameková

8.roč.Letková Kňazíková, Medveďová , Strenitzerová,  Mišániová, Vrbovská, Kollmanová, Turčinová, Švoňava, Jedličková, Kováčik, Hošková

9.roč.Klimentová, Belková, Stašková, Roháčová, Zubáková, Košičiar, Parobek , Marcineková

 

5.roč. Rapčanová, Slivková, Sanitra, Švantnerová, Havlíček, Meklová, Duhanová, Brveníková, Schönová, Konárik ,Kánová, Tokárová, Kaliská, Škodová Petržilková, Kindelová, Šluch, Lukačovičová,  Miháliková, Jech

6.roč. Pavlovič, Barnáková, Dunajská, Stančíková, Bláziová,Petreková, Šimkovičová      , Fejzulovičová

7.roč.Ládiová, Daxnerová Štulrajterová, Náther, Federič, Schwarzbacher

 

5.roč. Kindlová,Hľadajová,

Dardano, Černický, Pančík, Súthová, Slivková Oravkinová, Sitarčíková

Brozman, Zlúky, Černák

6.roč. Medveďová, Zigová, Stančíková, Petreková, Chudá, Nátherová, Šajgalová

 

Hviezdoslavov Kubín

 

 

Slávik Slovenska

 

 

 

 

 

Vševedko

 

Matematický Klokan

 

 

Atletický štvorboj

11

 

 

21

 

 

 

 

 

29

 

30

 

 

40

 

 

 

 

2. miesto

 

 

3. miesto

 

     

úspešný riešiteľ

 

 

 

 

Matej   Berák 1.E

Sofia Longauerová 2.C

 

Liana Ariana Sabir 2.B

 

 

B. Surový  2.C

Z. Poliaková 2.C

Biologická olympiáda

3

1. miesto

Paulína Kováčiková 6.A

 

 

2. miesto

Alexandra Chudá 6.A

 

 

1. miesto

Ľubomír Švantner 8.A

Chemická olympiáda

2

1. miesto

Bianka Jánošíková 9.C

 

 

2. miesto

Natália Medveďová 9.C

Fyzikálna olympiáda

1

1.miesto

Dávid Košičiar 8.A

Rodný môj kraj

 

 

 

Ilustrácia knihy

 

 

 

Kresba na chodník

 

 

 

Futbalový oddiel ŽP Šport

Podbrezová očami detí

 

 

Maskot Horehronia

 

 

Nakresli svojho Intergráčika

 

 

 

Súťaže z HUV:

Slávik Slovenska

 

 

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

17

 

 

 

95

 

 

 

60

 

 

115

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

1.miesto

2.

3.

 

1.

2.

3.

 

1.miesto

2.

3.

 

postúpili do regionálneho kola

 

 

 

postúpili do regionálneho kola

 

 

postúpili do okresného kola

 

 

 

Kategória 4.-6.roč.:1.miesto

                               2.miesto

 

Kategória 7.-9.roč.:1.miesto

                               2.miesto

                               2.miesto

                               3.miesto

 

Anna Mária Hľadajová 5.B

Viera Kováčiková 5.A

Nikola Košičiarová 7.B

 

Anna Mária Hľadajová 5.B

Viera Kováčiková 5.A

Kristína Brveníková 5.D

 

Samuel Havlíček 5.A

Janka Sitarčíková 5.A

Anna Mária Hľadajová 5.B

 

Veronika Kindlová 5.B

Andrea Fašková 5.A

Lili Prečuchová 5.C

 

Anna Bížlová 5.A

Lili Prečuchová 5.C

 

Samuel Havlíček 5.A

Anna Mária Hľadajová 5.B

Natália Katuščáková 7.C

 

Jakub Rosík 6.D

Jakub Hriň 5.B

 

Ema Poliaková 7.A

Radanka Maková 7.A

Kateřina Mojžišová 8.A

Veronika Vránska 8.B

 

Hľadáme nových olympionikov

Hľadáme najrýchlejšieho bežca

Atletický štvorboj

Detská atletike

Odznak všestrannosti MŠ

         31

         30  

         145

         100 

         53

 

 

Olympiáda nemeckého jazyka

12

  1. miesto

Claudia Kollmanová

Olympiáda anglického jazyka

28

  1. miesto

Patrik Vančo

 

 

  1. miesto

Ema Surová

Dejepisná olympiáda

32

 

 

6. ročník

 

1.

Daxner Frederik

 

 

2.

Kováčiková Paulína

 

 

3.

Šimkovič Stanislav

7. ročník

 

1.

Poliaková Ema

 

 

2.

Štulrajterová Eliška

 

 

3.

Štulrajterová Simona

8. ročník

 

1.

Kollmannová Claudia

 

 

2.

Letková Natália

 

 

3.

Kmeťová Katarína

9. ročník

 

1.

Marek Filip

 

 

2.

Žifčáková Henrieta

 

 

3.

Andreánska Daniela

Geografická olympiáda

77

 

 

5. ročník

 

1.

Ištván Martin

 

 

2.

Kónya Miloš

 

 

3.

Kindlová Veronika

6. ročník

 

1.

Daxner Frederik

 

 

2.

Kováčiková Paulína

 

 

3.

Sihelský Jakub

7. ročník

 

1.

Štulrajterová Eliška

 

 

2.

Vančo Patrik

 

 

3.

Dzubák Matej

8. ročník

 

1.

Kollmannová Claudia

 

 

2.

Švantner Ľubomír

 

 

3.

Krella Peter

9. ročník

 

1.

Košičiar Dávid

 

 

2.

Floch Samuel

 

 

3.

Surová Ema

Pytagoríáda P3

86

postúpilo 19 žiakov

 

Pytagoriáda P4

87

postúpilo 20 žiakov

 

Matematický klokan

40

 

úspešných 8 žiakov

J. Šalko  3.A

T. Belková  4.A

M. Porhajaš  4.A

A.Fašková – 5.A

L. Oravkinová 5.A

M. Kónya  5.A

N. Bellová 7.A

Školský šampión :

S. Havlíček  5.A

Maksík

10

 

 

Všetkovedko

38

 

úspešných 6 žiakov

B. Surový 2.C

 Z. Poliaková  2.C

 J. Šalko  3.A

T. Belková  4.A

A. Kvietková  5.B

 M. Ištván  5.B

Hviezdoslavov Kubín

54

Poézia: 1. miesto

             2. miesto

           3. miesto

Próza:   1. miesto

             2. miesto

           3. miesto

kategória 4.-6. ročník, próza 2. m

Júlia Jurošová 3.C

Vanessa Rosíková 3.A

Viktória Králiková 3.A

Dominik Štulajter 3.B

Sofia Longauerová 3.C

Nina Danišová 3.D

Vanesa Kánová 4.B

Slávik Slovenska

6

Kategória 1.-3. ročník, 1. miesto

Kategória 4.- 6. ročník, 3. miesto

Jaroslava Fujková 3.A

Bronislava Bevelaquová 4.C

Vianočný turnaj vo florbale

96

 

 

Turnaj vo vybíjanej 4. ročníkov

44

víťaz 4.B

 

Atletický 4-boj žiakov a žiačok I. stupňa

144

 

 

Literárna Revúca

8. a 9. ročník

 

 

Literárny Kežmarok

7.8.a9.ročník

 

 

Šaliansky Maťko

26

1. miesto – všetky kategórie

Kováčiková, 5.A Poliaková, 7.A

Olympiáda zo SJL

17

1.miesto

 Surová, 9.A

Hviezdoslavov Kubín

74

1. miesto- všetky kategórie

Cerovská, 5.A

Štulajter, 5.B

Vránska, 8.B

Maruškin, 8.B

Rozprávkové vretienko

12

1.miesto

Vránska 8.B

 

15.12.2014 - basketbalový turnaj

 

 

17.12.2014 - turnaj vo vybíjanej

 

 

15.4.2015-  futbalový turnaj

 

 

15.4.2015 – florbalový turnaj

 

 

máj 2015- futbalový turnaj

 

 

3.6.2015 -  atletický štvorboj

 

60

 

 

90

 

 

15

 

 

30

 

 

50

 

 

72

 

8.A, 9.D

 

 

5.A, 6.D

 

 

7.A

 

 

8.D

 

 

5.D

 

chlapci 8.-9.ročník

 

 

žiaci 5.- 6.ročníka

 

 

žiaci 7.ročníka

 

 

žiaci 8.ročníka

 

 

 žiaci 5. ročníka

 

 

žiaci 1. – 4.ročníka

 

Okresné kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Biologická olympiáda

4. miesto

Paulína Kováčiková 6.A

 

6. miesto

Alexandra Chudá 6.A

 

1. miesto

Ľubomír Švantner 8.A

Fyzikálna olympiáda

1.miesto

Dávid Košičiar 8.A

Chemická olympiáda

3.miesto

Bianka Jánošíková 9.C

SAŠŠ cezpoľný beh

 

Memoriál M.Zavarskej

 

OK SAŠŠ v atletike

2

3

3

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

Dunajská Viktória

Družstvo dievčat

Družstvo dievčat

Družstvo chlapcov

Škultéty Jozef

Dunajská Viktória

Škultéty Jozef

Družstvo chlapcov

Družstvo dievčat

Králiková Kristína

Sarvaš Ján

Sarvaš Ján

Štulajterová Silvia

Štulajterová Silvia

Turňa Martin

Ťažký Matej

Králiková Kristína

Olympiáda nemeckého jazyka

       2.miesto

Claudia Kollmanová

Olympiáda anglického jazyka

       1.  miesto

Patrik Vančo

 

7.miesto

Ema Surová

Dejepisná olympiáda -  6. ročník

2.

Daxner Frederik

 

7.

Kováčiková Paulína

                                      7. ročník

1.

Poliaková Ema

 

4.

Štulrajterová Eliška

 

10.

Štulrajterová Simona

                                      8. ročník

1.

Letková Natália

 

14.

Kmeťová Katarína

                                      9. ročník

10.

Žifčáková Henrieta

 

12.

Marek Filip

Geografická olympiáda – 5. ročník

4.

Ištván Martin

 

5.

Kónya Miloš

 

6.

Anna Bížová

                                         6.-7. ročník

2.

Štulrajterová Eliška

 

3.

Vančo Patrik

 

7.

Daxner Frederik

                                         8.-9. ročník 

3.

Floch Samuel

 

4.

Kollmannová Claudia

 

5.

Košičiar Dávid

Pytagoríáda P3

5 žiakov úspešných

1.       Samuel Kaliský 3.D

2.       Nina Danišová 3.D

3.       Daniela Kvaková 3.D

Pytagoriáda P4

3 žiaci úspešní

1.       Tatiana Gallová 4.A

2.       Filip Ambros 4.A

3.       Patrik Strelec 4.A

Hviezdoslavov Kubín

1.miesto próza

Dominik Štulajter 3.D

Rozprávkové vretienko

obvodné kolo, 2. miesto

Vanesa Kánová 4.B

 

Okresné kolo McDonald´s cup 2015 Brezno

1. miesto/ postup do krajského kola

Faško 3.D, Strelec 4.A, Gbúr, Lukačovič, Ambróz, Kováčik 4.D, Dunajská 3.B, Tóth 3.A, Multan 1.B

O pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s. obvodné kolo Brezno

1. miesto/ postup do finále

Faško 3.D, Strelec 4.A, Gbúr,

Lukačovič, Ambróz, Kováčik 4.D, Švantner 3.B, Dunajská 3.B, Tóth 3.A, Surová 4.A

Športom proti drogám Jasenie – cezpoľný beh

3. miesto

Kokavcová, Surová 4.A, Šajgalíková 4.B

Finále O pohár generálneho riad. ŽP a.s. 

1. miesto

Faško 3.D, Strelec 4.A, Gbúr, Lukačovič, Ambróz, Kováčik 4.D, Švantner 3.B, Dunajská 3.B, Tóth 3.A, Surová 4.ANajlepší hráč: Strelec Patrik 4.A

Športový deň Dni mesta Brezno, turnaj vo vybíjanej dievčat 3. a 4. ročníka

1. miesto

Kokavcová, Surová, Valachová, Gallová 4.A, Bevelaquová, Miklošková 4.C, Šajgalíková, Tadlová 4.B, Dunajská 3.B

Šaliansky Maťko

1.miesto

 

Emma Poliaková, 7.A

 

Hviezdoslavov Kubín

postupové miesta:

      

      

                                                   

Michal Štulajter, 5.B

Veronika Vránska, 8.B

Matúš Maruškin, 8.B

 

Rozprávkové vretienko

1.miesto

Veronika Vránska,8.B

 

  Atletika – cezpoľný beh

 

23.09.2014  -dievčatá

 

 

                     -chlapci

 

 

 

 

 

Malý futbal  Jednota

 

16.10.2014 – st.žiačky

 

 

 

 

 Basketbal

 

25.11.2014 -dievčatá              

 

 

 

 

 

                                                

26.11.2014 –chlapci

 

 

 

 

Stolný tenis

 

11.12.2014 – dievčatá

 

 

                   -  chlapci

 

 

 

 

Volejbal

 

21.1.2015 – chlapci

 

 

 

 

22.1.2015 – dievčatá

 

 

 

 

Florbal

 

10.2.2015 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

11.2.2015 - chlapci

 

 

 

 

                

Vybíjaná

 

19.3.2015 – dievčatá

 

 

 

 

 

 

 Malý futbal Jednota

 

23.4.2015 – starší žiaci

 

 

 

 

Malý futbal Dôvera

 

30.4.2015 – mladší žiaci

 

 

 

 

 Atletika

 

13.5.2015 – dievčatá

 

 

 

 

 

- chlapci

 

 

 

 

3.m

 

 

10.m

 

11.m    

                             

 

 

 

 

6.m

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

4.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

1.m

 

     

 

Dunajská.Haviarová, Adameková

 

 Floch,Ťažký,Repka

 

Medveď, Dovala, Nomilner

 

 

 

 

 

Haidelmeierová, Kirdajová, Marcineková, Nepšinská, Surová, Bacúšanová, Košičiarová,  Štulrajterová E., Turčinová

 

 

Turčinová, Andreánska, Golianová, Jánošíková, Koubeková, Kravčáková, Mojžišová, Nepšinská, Roháčová, Zajková

 

 

Faško-Rudáš, Floch, Putnok,  Slameň, Škultéty, Mikovíny A., Pončák, Sarvaš,  Ťažký, Drugár, Kováčik, Pribilina

 

 

 

Fabriciusová, Chovancová, Ládiová

 

Havlíček, Kuvik, Vrbovský, Makuša

 

 

 

 

 

Bevelaqua, Faško-Rudáš, Floch,    

Marek, Mikovíny A., Pončák, Slameň, Sčavnický, Škultéty, Maruškin, Sarvaš, Tažký

 

Golianová, Mojžišová, Sťavinová, Bušniaková, Hošková, Kollmannová, Snopková, Turčinová, Vránska

 

 

 

Golianová, Haidelmeierová, Andreánska, Kravčáková, Mojžišová, Surová, Bacúšanová, Kučeráková, Mrázková, Králiková, Pauliaková, Turčinová

 

Faško-Rudáš, Marek, Pončák, Matzenauer,  Mikovíny A., Švantner, Belko, Repka, Sarvaš 

 

 

 

 

 

Bížová, Cerovská, Dunajská, Králiková, Kvietková, Niklová, Potkányová, Surová A., Sušilová, Šimkovičová, Zacharová

 

 

 

 

Faško-Rudáš, Floch,Caban,  Matzenauer, Cerovský,  Repka, Sarvaš 

 

 

 

 

Daxner, Havlíček, Kafrík, Kán, Kovalčík, Lupták, Sitarčík, Šimkovič D., Stefančík, Turňa O.

 

 

 

Buvalová, Čunderlíková, Dunajská, Haidelmeierová, Haviarová, Králiková, Kvietková, Luptáková, Štulajterová S., Zacharová

 

Faško-Rudáš, Marek, Turňa M., Ščavnický, Škultéty, Oravkin, Pán, Račák, Sarvaš, Ťažký

 

 

krajské kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Biologická olympiáda

12. miesto

Ľubomír Švantner 8.A

Fyzikálna olympiáda

17.miesto

Dávid Košičiar 8.A

KK SsAZ  v hale – atletika

 

 

 

 

KK SAŠŠ v atletike

 

 

 

KK Hľadáme nových olympionikov

 

 

KK Hľadáme najrýchlejšieho bežca

 

KK atletika st.žiactvo ( bude 20.6.)

KK atletika dorast (bude 20.6.)

 

1

2

3

3

3

2

2

2

3

1

2

1

2

3

Škultéty Jozef

Luptáková Veronika

Dunajská Viktória

Ambrosová Sára

Dunajská Viktória

Škultéty Jozef

4x60m žiačky

Družstvo dievčat

Družstvo chlapcov

Družstvo

Dunajská Viktória

Šimko Jakub

Králiková Kristína

Kokavec Rastislav

Olympiáda anglického jazyka

3. miesto

Patrik Vančo

Dejepisná olympiáda – 7. ročník

9.

Poliaková Ema

                                      8. ročník               

6.

Letková Natália

Geografická olympiáda – 6.-7. ročník                       

1.

Štulrajterová Eliška

                                          6.-7. ročník

10.

Vančo Patrik

                                         8.-9. ročník

Ostatný riešiteľ

Samuel Floch

Krajské kolo McDonald´s cup 2015

 B. Bystrica

1. miesto/ postup na Majstrovstvá Slovenska Nitra 18.-19.6.2015

Faško 3.D, Strelec 4.A, Gbúr, Lukačovič, Ambróz, Kováčik 4.D, Švantner 3.B, Dunajská 3.B, Tóth 3.A

Volejbal- región

 

 12.2.2015  - chlapci

 

                  

 

 

                  - dievčatá 

 

 

 

 

 

Florbal - región

 

24.2.2015 – dievčatá

 

 

 

 

 

                 - chlapci

 

 

 

 

Florbal

 

14.4.2015 - chlapci

 

 

 

 

 

 

 Atletika

 

2.6.2015 - dievčatá

 

 

 

 

 

 

                 - chlapci

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

Bevelaqua, Faško-Rudáš, Floch,    

Marek, Mikovíny A., Pončák, Slameň, Ščavnický, Škultéty, Maruškin, Sarvaš, Ťažký

 

Golianová, Mojžišová, Sťavinová, Bušniaková, Hošková, Kollmannová, Snopková, Turčinová, Vránska

 

 

 

 

Golianová, Haidelmeierová, Andreánska, Kravčáková, Mojžišová, Surová, Bacúšanová,  Pauliaková,

 

 

Faško-Rudáš, Marek, Pončák, Matzenauer,  Mikovíny A., Švantner, Rusko, Belko, Repka, Sarvaš 

 

 

 

Faško-Rudáš, Marek, Pončák, Matzenauer,  Mikovíny A., Švantner, Rusko, Belko, Repka, Sarvaš, Auxt 

 

 

 

 

 

Buvalová, Čunderlíková, Dunajská, Haidelmeierová, Haviarová, Králiková, Kvietková, Luptáková, Štulajterová S., Štulajterová E.

 

 

Faško-Rudáš, Marek, Turňa M., Ščavnický, Škultéty, Bevelaqua, Oravkin, Pán, Ťažký, Šimko J.

 

celoslovenské kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

ZENIT

3. miesto

Dominik Kováčik. 8.C.

ZOČ

2.miesto

Turčinová Radka 8.B

MSR v atletike na dráhe

Celoslovenské finále latky 5. miest

MSR žiactva v hale

MSR dorastu v hale

MSR dorastu na dráhe

MSR ml. žiactva na dráhe (bude 21.6.)

3

1

1

5

3

Škultéty Jozef

Škultéty Jozef

Škultéty Jozef

Škultéty Jozef

Škultéty Jozef

Majstrovstvá Slovenska McDonald´s cup 2015 Nitra

 

Faško 3.D, Strelec 4.A, Gbúr, Lukačovič, Ambróz, Kováčik 4.D, Švantner 3.B, Dunajská 3.B, Tóth 3.A

Stredoslovenská divízia prípraviek

 

1.liga mladších žiakov „B“

 

1.liga mladších žiakov „A“

 

1.liga starších žiakov „B“

 

1.liga starších žiakov „A“

Oficiálne tabuľky sa neevidujú

 

Oficiálne tabuľky sa neevidujú

 

5.miesto po základnej časti, 3.miesto po nadstavbovej časti

7. miesto po základnej časti, 3. miesto po nadstavbovej časti

7. miesto po základnej časti, 4. miesto po nadstavbovej časti

5. ročník

 

6. ročník

 

7. ročník

 

8. ročník

 

9. ročník

 

 

Aktualizované

Návrat na obsah