Rok 2013/14 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2013/14

Úspechy žiakov

Školské kolo

Názov súťaže

Počet zapojených žiakov

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Atletický 4. - boj

Odznak všestrannosti - MŠ

110

60

Deň Eura

Poznám svoje mesto, vlasť a školu

Vedomostná súťaž

„ Päť proti piatim „

Čo sa sluší a čo nie?

Poznaj cudzie slová - školské kolo

55

25

23

29

17

5. roč. 1m. 5.A, 2.m.5.D, 3.m.5.B, 4m. 5.C

6 .roč. 1.m.6.A, 2.m.6.C, 3.m.6.B

7. roč. 1.m 7.B, 2.m. 7.D, 3.m.7.C

7.A nezúčastnila sa

8. roč. 1.m. 8.D,2.m.8.C,3.m.8.B

4. m. 8.A

9. roč. 1.m. 9.A, 2.m.9.B, 3.m.9.C

9.D nezúčastnila sa

1.m. 5.A, 2.m. 5.D, 3.m.5.B

1.m 6.A, 2.m. 6.D, 3.m. 6.C

1.m. 6.D, 2.m. 6.C, 3.m. 6.A 4.m. 6.B

1.m.5.D, 2.m.5.A, 3.m 5.C

1.m. 6.C, 2.m. 6.B, 3.m. 6.A 4.m. 6.D

kategória 5. ročník

kategória 6. ročník

kategória 7. ročník

kategória 8. ročník

kategória 9. ročník

5.A Sabína Švantnerová ,Natália Bachmanová, Lucia Drbúlová, Diana Monišová

5.D. Kristína Králiková, Lenka Barnáková, Viktória Dunajská

5.B Vladimíra Čunderlíková, Oliver Kerestény

6.A Radka Čunderlíková, Ema Poliaková, Simona Štulajterová, Lea Daxnerová

6.C Katarína Kučeráková

Amanda Kováčiková, Vanessa Vangová,

6.B Lucia Macuľová, Patrik Kolaj, Ema Berčíková

7.B Radka Turčinová, Klaudia Kolmanová, Frederika Vrbovská, Natália Mišániová

7.D Natália Mušuková, Ľubomír Dedeček , Matúš Turčan

7.C Denis Dubéci, Ema Jedličková, Matúš Švantner, Alexandra Hošková

8.D Filip Marek, Jakub Rusko, Milan Kováčik

8.C Dada Andreánska, Ján Divok , Jaroslav Eremiáš, Pavol Romanski,

8.B Nikola Roháčová, Zuzana Zajková, Veronika Klimentová,

8.A Lucia Gondová, Alexandra Palovčíková, Viktória Hriňová, Bibiána Kolčáková

9.A Andrea Babeľová, Silvia Srnková, Ivana Kováčiková, Jaroslav Auxt

9.B Patrik Candrák, Martin Majerník, Zuzana Maťašová, Lenka Stančíková

9.C Daniel Rajčok, Martin Kováčik , Natália Ťažká

5.A Emma Račáková, Natália Košútová, Natália Bachmanová, Lucia Drbúlová

5.D Barnáková, Dunajská, Králiková, Pavlovič

5.B Čunderlíková, Šajgalová, Bartoš, Kováčik

6.A Daxnerová, Poliaková, Šturlajterová, Čunderlíková, Kuvik

6.D Luptáková, Buvalová, Lukáč, Náther, Jasenská

6.C Kováčiková, Kán, Šomodi

6.D. Auxt, Ambrósová, Šimko, Horňáková, Jasenská, Scwarzbacher, Bukovská, Cabanová, Kirdaj

6.C Kováčiková, Hančák, Kučeráková, Faško, Káčerová

6.A Gálfyová, Poliaková, Štulrajterová, Čunderlíková, Vančo, Ládiová

6.B Košičiarová, Jurašík Berčíková

Kováčik, Šimkovič, Štromajer, Paulovič,

Barnáková, Drbúlová, Petreková, Račáková, Stančíková

Kováčiková, Vangová, Adameková, Káčerová, Varlová, Murínová, Hubertová, Kánová, Fillo, Majer

Čunderlíková, Surová, Štulrajterová, Pauliaková, Ládiová

Bukovská, Náter, Medveď, Horňáková, Cabanová

1.m Paulína Kováčiková

Emma Račáková

2.m. Natália Bachmanová

3.m. Sabína Švantnerová

/ 5.A/

1.m. Lea Daxnerová/6.A/

2.m. Eliška Štulrajterová

/6.A/

3.m. Monika Francistyová

/6.B/

1.m. Ľuboš Švantner /7.A/

2.m. Katarína Berčíková /7.A/

3.m.Ema Jedličková /7.C/

1.m. Daniela Andreánska /8.C/

2.m. Martin Faško-Rudáš/8.A/

3.m. Jakub Rusko /8.B/

1.m. Ivana Kováčiková /9.A/

2.m .Lenka Stančíková

Katarína Bírešová

/9.B/

3.m. Adam Bobák

/9.A/

Olympiáda nemeckého jazyka

12

  1. miesto

Andrea Babeľová

Olympiáda anglického jazyka

28

  1. miesto

Patrik Vančo

  1. miesto

Andrea Babeľová

Vianočný florbalový turnaj

Turnaj vo vybíjanej

Inline maratón

Atletický štvorboj

10

72

9

72

1.m- 6.A

chlapci 2.stupeň

žiaci 6.ročníka

žiaci 1. - 4.ročníka

Rodný môj kraj

Ilustrácia knihy

Kresba na chodník

Futbalový život na Horehroní

Staroba očami detí

O Bomburovu šabľu

Vesmír očami detí

Nakresli svoju sovu

Súťaže z HUV:

Slávik Slovenska

19

24

22

75

60

43

52

47

15

1.miesto

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

3 práce postúpili do regionálneho kola

3 práce postúpili do okresného kola

3 práce postúpili do celoslovenskej súťaže

3 práce postúpili do okresnej súťaže

3 práce postúpili do okresnej súťaže

Kategória 4.-6.roč.:1.miesto

1.miesto

2.miesto

2.miesto

3.miesto

Kategória 7.-9.roč.:1.miesto

2.miesto

3.miesto

Náter Andrej - 6.D

Buvalová Adrianna - 6.D

Kováčiková Amanda 6.C

Čundrelíková Radka - 6.A

Kučeráková Katarína - 6.C

Stigáčová Simona - 5.C

Barnáková Lenka - 5.D

Ládiová Júlia - 6.A

Jedličková Ema - 7.C

Bubelínyová Emma - 7.C

Daxnerová Lea - 6.A Jedličková Ema - 7.C

Sýkorová Nina - 6.C

Hančák Adam - 6.C

Kateřina Mojžišová - 7.A

Berčíková Emma - 6.B

Veverková Lívia - 7.C

Brečka Martin - 7.C

Snopková Andrea - 7.B

Hančák Adam - 6.C

Berčíková Emma - 6.B

Snopková Andrea - 7.B

Sýkorová Nina - 6.C

Veverková Lívia - 7.C

Poliaková Ema - 6.A

Košútová Natália - 5.A

Iancsková Emmy - 5.C

Rosík Jakub - 5.D

Ládiová Júlia - 6.A

Vránska Veronika - 7.B

Maruškin Matúš - 7.B

Luciaková Laura - 7.B

Atletický 4. - boj

Odznak všestrannosti - MŠ

110

60

Šaliansky Maťko

Vševedko

Matematický Klokan

Maksík

Prvé kolo Pytagoriády

Hviezdoslavov Kubín

„Slávik“- súťaž ľudovej piesne

24

15

54

11

87

54

27

1. miesto

postúpili

postúpili

postúpili

postúpili

próza 1. miesto

2. miesto

3. miesto

Poézia 1. miesto

2. miesto

3. miesto

Spev 1. miesto

2. miesto

3. miesto

Ištván Martin IV. B

III. A, III. B, III. D, IV. A,

IV. B, IV. C

III. ročník A,B,C,D,

IV. ročník A,B,C,D

II. B, III. B, III. C, IV. C

61 žiakov

Vanesa Kánová III. B

Samuel Kaliský II. D

Žofia Kvietková II. C

Alžbeta Cerovská IV. A

Leona Jančová III. D

Júlia Jurošová II. C

Longauerová Sofia II. C

Kováčik Matej III. D

Fujková Jaroslava II. A

Muriňáková Ema III. D

Sabir Liana Adriana I. B

Biologická olympiáda

1

1. miesto

Matúš Maruškin 7.B

Fyzikálna olympiáda

1

1. miesto

Zuzana Maťašová 9.B

Dejepisná olympiáda - 6 ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

57

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

Štulrajterová Eliška 6.A

Štulrajterová Simona 6.A

Daxnerová Lea 6.A

Kollmannová Claudia 7.B

Vránska Veronika 7.B

Surová Ema 8.A

Košičiar Dávid 8.A

Klein Kristián 9.A

Petrinec Félix 9.D

Auxt Jaroslav 9.A

Geografická olympiáda - 5. roč.

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

76

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Kerestény Oliver 5.B

Daxner Frederik 5.A

Vančo Patrik 6.A

Štulrajterová Eliška 6.A

Daxnerová Lea 6.A

Luptáková Veronika 6.D

Švantner Ľubomír 7.A

Kollmannová Claudia 7.B

Vránska Veronika 7.B

Vrbovská Frederika 7.B

Surová Ema 8.A

Floch Samuel 8.A

Marek Filip 8.C

Auxt Jaroslav 9.A

Stančíková Lenka 9.B

Gallová Adrienn 9.D

Literárna Revúca

8. a 9. ročník

Šaliansky Maťko

46

1. miesto - všetky kategórie

Sujová, Maruškin

Olympiáda zo SJL

28

1. miesto

Babeľová Andrea

Hviezdoslavov Kubín

69

1. miesto- všetky kategórie

Gondová, Palovčíková,

Daxnerová, Cerovská

Korčuľuje celé Slovensko

Hviezdoslavov Kubín

Slávik Slovenska

Matematický klokanko 2

Atletický štvorboj

87

14

28

20

56

próza: 2. miesto

3. miesto

poézia:

3. miesto

  1. miesto
  1. miesto
  1. miesto

úspešný riešiteľ

Vytvorenie dvoch štvorčlenných družstiev prvákov

Kaliský Samuel- 2.D

Kvietková Žofia - 2.C

Jurošová Júlia - 2.C

Longauerová Sofia 2.C

Fujková Jaroslava - 2.A

Sabir Liana Adriana - 1.B

Kubas Viktor - 2.A

Matthias Schwarzbacher - 2.B

Danišová Nina - 2.D

Kaliský Samuel - 2.D


Okresné kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Memoriál M.Zavarskej- vytrvalostné štafety

Žiačky

Žiaci

OK SAŠŠ v atletike

2. miesto

3. miesto

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Horvátová, Haldelmeierová, Dovalová, Haviarová, Štulrajterová

Putnok, Petrinec, Švantner, Krešák, Rusko, Floch, Faško - Rudáš, Caban, Račák, Romansky

Gallová Adrienn - skok do výšky

Gallová Adrienn - skok do diaľky

Ridzoňová Daniela - vrh guľou

Škultéty Jozef - skok do výšky

Dunajská Viktória - 800m

Mrázková Eliška - skok do diaľky

Dragúňová Laura - vrh guľou

Škultéty Jotef - skok do diaľky

Rybár Filip - 60m

Majchút Jakub - vrh guľou

Olympiáda nemeckého jazyka

3.miesto

Adrienn Gallová

Olympiáda anglického jazyka

1. miesto

Patrik Vančo

4. miesto

Andrea Babeľová

Atletika - cezpoľný beh

26.09.2013 -dievčatá

-chlapci

Horehronské hry v atletike

3.10.2013

Cena Alojza Szokola - Memoriál Márie Zavarskej

7.11.2013

Malý futbal

29.4.2014 - chlapci

13.5.2014 -dievčatá

Basketbal

4.3.2014 -chlapci

6.3.2014 -dievčatá

Orion florbal cup

26.2.2014 - st.žiaci

26.2.2014 - ml.žiaci

Stolný tenis

12.12.2013 - dievčatá

Vybíjaná

16.4.2014 - dievčatá

Volejbal

11.3.2014 - dievčatá

13.3.2014 - chlapci

Jednota futbal Cup

29.4.2014 - chlapci

13.5.2014 - dievčatá

Minifutbal

15.4.2014 - chlapci a dievčatá

Atletika

21.5.2014 - dievčatá

- chlapci

Dopravná súťaž

Na bicykli bezpečne

14.5.2014 - chlapci a dievčatá

3.m

5.m

3.m

2.m

2.m

1.m

1.m

2.m

4.m

2.m

2.m

1.m

3.m

5.m

1.m

1.m

1.m

6.m

Haidelmeierová,A.Haviarová, Horvátová, Stulajterová

Caban, Floch, Harvan, Pán, Putnok

Brozman, Cerovský, Daxner, Kafrík, Račák, Roľko, J. Simko, Stefančík, Tapajčík, Zemko

Bušniaková, Cunderlíková, Dunajská, Kováčiková, Králiková, Kučeráková, Kvietková, Bacúšanová, Stulrajterová, Turčinová

Bodnár, Boško, Faško-Rudáš, Floch, Giertl, Petrinec, Sarvaš, Sebest, Tažký

Dragúňová, Fujková, Gallová, Gondová, Horvátová, Mojžišová, Palovčíková, Ridzoňová, Svantnerová, Tažká

Bodnár, Boško, Faško-Rudáš, Giertl, Kysucký, Matzenauer, Pončák, Rybár, Sebest

Auxt, Balcar, Brozman, Kafrík, Repka, Sarvaš, Simko, Skorvánek, Stefančík, Zemko

Fabriciusová, Chovancová

Berčíková, Buvalová, Cunderlíková, Košičiarová, Králiková, Kučeráková, Kvietková, Maková, Potkányová, Surová, Stulrajterová

Dovalová, Dragúňová, Fujková, Gallová, Hriňová, Ridzoňová, Svantnerová, Tažká, Michelčíková

Bodnár, Boško, Faško-Rudáš, Floch, Giertl, Horváth, Kobela, Marek, Petrinec, Sarvaš, Sebest

Bevelaqua, Boško, Caban, Floch, Horváth, Hoška, Klein, Krešák, Stančík, Sebest

Bariová, Cunderlíková, Fujková, Haidelmeierová, Horvátová, Mojžišová, Palovčíková, Ridzoňová, Roháčová, Surová, Zajková

Ambróz, Belko, Dunajská, Duriš, Faško, Kováčik, Lukačovič, Lupták, Strelec, Tóth

Belková, Dragúňová, Dunajská, Gallová, Gondová, Haidelmeierová, Horvátová, Králiková, Mrázková, Ridzoňová, Stulajterová, Svantnerová

Horváth, Klein, Majchút, Pán, Perichta, Rybár, Slameň, Skultéty, Turňa, Zemko

žiaci 4.C

Slávik Slovenska - HUV

Vesmír očami detí - VYV

Staroba očami detí

1.miesto

2.miesto

Postúpila do celoslovenského kola

1.miesto

2.miesto

Kateřina Mojžišová - 7.A

Košútová Natália - 5.A

Snopková Andrea - 7.B

Hančák Adam - 6.C

Kateřina Mojžišová - 7.A

Memoriál M.Zavarskej- vytrvalostné štafety

Žiačky

Žiaci

OK SAŠŠ v atletike

2. miesto

3. miesto

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Horvátová, Haldelmeierová, Dovalová, Haviarová, Štulrajterová

Putnok, Petrinec, Švantner, Krešák, Rusko, Floch, Faško - Rudáš, Caban, Račák, Romansky

Gallová Adrienn - skok do výšky

Gallová Adrienn - skok do diaľky

Ridzoňová Daniela - vrh guľou

Škultéty Jozef - skok do výšky

Dunajská Viktória - 800m

Mrázková Eliška - skok do diaľky

Dragúňová Laura - vrh guľou

Škultéty Jotef - skok do diaľky

Rybár Filip - 60m

Majchút Jakub - vrh guľou

Cezpoľný beh - Športom proti drogám Jasenie

Šaliansky Maťko

Hviezdoslavov Kubín

Pytagoriáda

Výtvarná súťaž „Futbalový oddiel očami deti ŽP“

Výtvarná súťaž „ Mimoriadna udalosť“

O pohár GR ŽP a.s. skupina C

Environmentálna výchova projekt „Dalkia“

Jazdím na bicykli bezpečne

3. miesto

účasť

účasť

úspešný

2. miesto

3. miesto

účasť

1. miesto

1. miesto

2. miesto

3. miesto

účasť

Martin Lupták IV. A

Gorazd Tomčík IV. C

Marek Jurašík IV.B

Martin Ištván IV. B

Alžbeta Cerovská IV. A

Vanesa Kánová III. B

Belková III. A

Kňazík III. D

Belko III. A

Ištván IV. B

Fašková IV. A

Havlíček IV. A

Lili Prečuchová IV. C

Veronika Kindlová IV. B

IV. C

III. A, IV. A, II. D, III. D, II. B

IV. A

III. B

II. A

IV. C

Biologická olympiáda

4. miesto

Matúš Maruškin 7.B

Fyzikálna olympiáda

3.miesto

Zuzana Maťašová 9.B

Dejepisná olympiáda - 6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

3.

5.

9.

1.

11.

5.

11.

4.

8.

10.

Štulrajterová Simona 6.A

Štulrajterová Eliška 6.A

Daxnerová Lea 6.A

Kollmannová Claudia 7.B

Vránska Veronika 7.B

Surová Ema 8.A

Košičiar Dávid 8.A

Klein Kristián 9.A

Auxt Jaroslav 9.A

Petrinec Félix 9.D

Geografická olympiáda - 5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1.

2.

1.

3.

6.

11.

1.

3.

6.

12.

2.

3.

6.

2.

6.

9.

Daxner Frederik 5.A

Kerestény Oliver 5.B

Štulrajterová Eliška 6.A

Vančo Patrik 6.A

Daxnerová Lea 6.A

Luptáková Veronika 6.D

Švantner Ľubomír 7.A

Kollmannová Claudia 7.B

Vrbovská Frederika 7.B

Vránska Veronika 7.B

Surová Ema 8.A

Floch Samuel 8.A

Marek Filip 8.C

Auxt Jaroslav 9.A

Gallová Adrienn 9.D

Stančíková Lenka 9.B

Šaliansky Maťko

  1. miesto

Maruškin Matúš

Hviezdoslavov Kubín

  1. miesto

1. miesto

1. miesto

Gondová Lucia

Palovčíková Alexandra

Daxnerová Lea

Korčuľuje celé Slovensko

Slávik Slovenska

Výtvarná súťaž „ Mimoriadna udalosť“

Dalkia- súťaž Lesy okolo nás

1. miesto

nepostúpila

1. miesto

3. miesto

zmiešané 4 členné družstvo prvákov

Longauerová Sofia 2.C

2.B, 2.D

2.A


krajské kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

MSsAZ - hala

MSsAZ - dráha

KK SAŠŠ v atletike

Detská štafetová liga

3. miesto

1. miesto

2. miesto

3. miesto

1. miesto

2. miesto

3. miesto

2. miesto

3. miesto

Škultéty Jozef - výška

Ridzoňová Daniela - guľa

Štulrajterová Silvia - 60m

Majchút Jakub - guľa

Dunajská Viktória - 600 m

PCH - 4x60m

Škultéty Jozef - výška

Gallová Adrienn - výška

Ridzoňová Daniela - guľa

Ridzoňová Daniela - oštep

Ridzoňová Daniela - disk

Gallová Adrienn - guľa

Škultéty Jozef - diaľka

Tomčík Gorazd - kriketka

Gallová Adrienn - výška

Ridzoňová Daniela - guľa

Žiačky - 4x 60m

Škultéty Jozef - výška

Majchút Jakub - guľa

4x60 -A

4x60 m - B

Olympiáda nemeckého jazyka

10. miesto

Patrik Vančo

Basketbal-región

17.3.2014 - dievčatá

Orion florbal cup - región

5.3.2014 - st. žiaci

Orion florbal cup

7.3.2014 -st.žiaci

Volejbal- región

20.3.2014 - chlapci

Minifutbal

25.4.2014 - chlapci a dievčatá

Atletika

3.6.2014- dievčatá

3.6.2014- chlapci

2.m

1.m

3.m

2.m

2.m

2.m

4.m

Dragúňová, Fujková, Gallová, Gondová, Horvátová, Mojžišová, Palovčíková, Ridzoňová, Svantnerová, Tažká

Belko, Bodnár, Boško, Faško-Rudáš, Giertl, Kobela, Kysucký, Matzenauer, Pončák, Rybár, Sarvaš, Sebest

Bodnár, Boško, Faško-Rudáš, Giertl, Kysucký, Matzenauer, Pončák, Rybár, Sarvaš, Sebest

Boško, Floch, Giertl, Horváth, Kobela, Marek, Sarvaš, Sebest

Ambróz, Cernák, Dunajská, Faško, Havlíček, Kováčik, Lukačovič, Lupták, Strelec, Tóth

Dragúňová, Dunajská, Gallová, Gondová, Haidelmeierová, Horvátová, Králiková, Mrázková, Ridzoňová

Horváth, Hoška, Kurajda, Majchút, Rybár, Slameň, Skultéty, Zemko

MSsAZ - hala

MSsAZ - dráha

KK SAŠŠ v atletike

Detská štafetová liga

3. miesto

1. miesto

2. miesto

3. miesto

1. miesto

2. miesto

3. miesto

2. miesto

3. miesto

Škultéty Jozef - výška

Ridzoňová Daniela - guľa

Štulrajterová Silvia - 60m

Majchút Jakub - guľa

Dunajská Viktória - 600 m

PCH - 4x60m

Škultéty Jozef - výška

Gallová Adrienn - výška

Ridzoňová Daniela - guľa

Ridzoňová Daniela - oštep

Ridzoňová Daniela - disk

Gallová Adrienn - guľa

Škultéty Jozef - diaľka

Tomčík Gorazd - kriketka

Gallová Adrienn - výška

Ridzoňová Daniela - guľa

Žiačky - 4x 60m

Škultéty Jozef - výška

Majchút Jakub - guľa

4x60 -A

4x60 m - B

O pohár GR. ŽP. a.s. finále

Olympijský odznak všestrannosti

1. miesto

1. miesto

3. miesto

účasť

III. A, IV. A, II. D, III. D, II. B

Marek Jurašík

Barbora Kokavcová

Ivana Širilová

Matej Kováčik

Fyzikálna olympiáda

24. miesto

Zuzana Maťašová 9.B

Dejepisná olympiáda - 7. ročník

4.

Kollmannová Claudia 7.B

Geografická olympiáda - 6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

4.

11.

9.

11.

24.

28.

9.

Štulrajterová Eliška 6.A

Vančo Patrik 6.A

Kollmannová Klaudia 7.B

Švantner Ľubomír 7.A

Surová Ema 8.A

Floch Samuel 8.A

Auxt Jaroslav 9.A

Korčuľuje celé SlovenskoO pohár GR. ŽP. a.s. finále

4. miesto

1. miesto

zmiešané 4 členné družstvo prvákov 2. B, 2.D


celoslovenské kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

MSR - dráha

MSR - viacboje

MSR - hala

MSR viacboje - hala

MSR SAŠŠ v atletike

MSR - ml.žiactvo

Reprezentačný štart - Medzištátne stretnutia

Budapešť

Schwechat

2. miesto

5. miesto

6. miesto

8. miesto

3. miesto

5. miesto

7. miesto

3. miesto

8. miesto

6. miesto

8. miesto

3. miesto

5. miesto

4. miesto

Ridzoňová Daniela - disk

Ridzoňová Daniela - guľa

Ridzoňová Daniela - oštep

Gallová Adrienn - 7. boj

Škultéty Jozef - výška

Ridzoňová Daniela - guľa

Gallová Adrienn - 5. boj

Ridzoňová Daniela - guľa

Gallová Adrienn - výška

Dunajská Viktória - 600m

Ridzoňová Daniela - disk

Ridzoňová Daniela- guľa

Gallová Adrienn - výška

Škultéty Jozef - výška

Atletika

19.6.2014 - dievčatá- jednotlivci

Gallová

Ridzoňová

MSR - dráha

MSR - viacboje

MSR - hala

MSR viacboje - hala

MSR SAŠŠ v atletike

MSR - ml.žiactvo

Reprezentačný štart - Medzištátne stretnutia

Budapešť

Schwechat

2. miesto

5. miesto

6. miesto

8. miesto

3. miesto

5. miesto

7. miesto

3. miesto

8. miesto

6. miesto

8. miesto

3. miesto

5. miesto

4. miesto

Ridzoňová Daniela - disk

Ridzoňová Daniela - guľa

Ridzoňová Daniela - oštep

Gallová Adrienn - 7. boj

Škultéty Jozef - výška

Ridzoňová Daniela - guľa

Gallová Adrienn - 5. boj

Ridzoňová Daniela - guľa

Gallová Adrienn - výška

Dunajská Viktória - 600m

Ridzoňová Daniela - disk

Ridzoňová Daniela- guľa

Gallová Adrienn - výška

Škultéty Jozef - výška

Vševedko

Matematický Klokan

Maksík

8. miesto

27. miesto

29. miesto

32. miesto

48. miesto

Úspešní riešitelia

Terézia Belková III. A

Petra Ďaláková III. D

Simona Šajgalíková III. B

Veronika Slivková IV. A

Matúš Porhajaš III. A

Martin Ištván IV. B

Anna Bižová IV.A

Lukáš Sanitra IV.A

Samuel Havlíček IV.A

ZENIT

1. miesto

Matúš Turošík 9.C.

Po stopách vody

3.miesto

Kolektív 6.A.

Stredoslovenská divízia prípraviek

1.liga mladších žiakov „B“

1.liga mladších žiakov „A“

1.liga starších žiakov „B“

1.liga starších žiakov „A“

Oficiálne tabuľky sa neevidujú

Oficiálne tabuľky sa neevidujú

6. miesto po základnej časti, 3.miesto po nadstavbovej časti

6. miesto po základnej časti, 2. miesto po nadstavbovej časti

6. miesto po základnej časti, 3. miesto po nadstavbovej časti

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Kukučínova Literárna Revúca

kategória próza: strieborné pásmo

bronzové pásmo

Kováčiková , Gallová

Račák

Poetický Púchov

kategória poézia: zlaté pásmo

Gondová

Aktualizované

Návrat na obsah