Rok 2012/13 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2012/13

Úspechy žiakov
New Page 1

Školské kolo

Názov súťaže

Počet zapojených žiakov

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Deň Eura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznám svoje mesto, vlasť a školu

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo sa sluší a čo nie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaj cudzie slová - školské kolo

 

Poznaj cudzie slová - SUPERFINÁLE- jednotlivci

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

15

5 roč. 1m. 5.A, 2.m.5.C, 3.m.5.D, 4m. 5.B

 

 

 

 

 

 

 

6 .roč. 1.m.6.D, 2.m.6.C, 3.m.6.B

 

 

 

 

 

 

7. roč. 1.m 7.A, 2.m. 7.D, 3.m.7.B,7.C

 

 

 

 

 

 

 

 

8. roč. 1.m. 8.A,2.m.8.C,3.m.8.B

 

 

 

 

 

 

9. roč.1.m. 9.A, 2.m.9.D, 3.m.9.D,

 

 

 

 

 

 

1.m. 6.B, 2.m. 6.A, 3.m.6.D

 

 

 

 

 

 

 

 

5.roč. 1.m. 5.A, 2.m. 5.B, 3.m.5.D, 4.m. 5.C

 

 

 

 

 

 

6.roč. 1.m. 6.B, 2.m.6.A, 3.m. 6.D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategória 5. 6. roč.

 

 

 

 

 

 

kategória 7. až 9. roč.

 

5.A Čunderlíková, Poliaková, Kuvik, Dzubák

5. C Kuviková, Vangová,     Hančák, Caban,

5.D Horňáková, Luptáková, Kopčányová

5. B Francisty, Berčíková, Náter, Majer

 

6.D Turčan, Drugár, Mušuková,  Kafrík

6.C Kováčik, Dubéci, Koreň, Jedličková

6.B Vránska, Kollmanová, Turčinová, Mišániová

 

7.A Marcineková, Celanová, Gondová, Hriňová

7.D Marek, Rusko, Švantner

7.B Belková, Kirdajová Klimentová, Pelzar

7.C Eremiáš, Divok, Romaňski, Molčanyi

 

8.A Bobák, Auxt, Kováčiková, Srnková

8.C Dragúňová, Vadrnová, Šajgalíková, Portelekyová

8.B Candrák, Fačka, Škovránek

 

9.A Filipiaková, Kupcová, Žúborová, Ščavnická

9.D Křenová, Švantnerová, Zacharová

9.B Bíreš, Žáková, Kvačkaj

 

6.B Vránska, Bušnaková, Kollmanová, Turčinová

6.A Kmeťová, Medveďová, Letková, Kováčiková

6.D Mušuková, Majchútová, Dedeček, Turčan

 

5.A Daxnerová, Čunderlíková, Maková,

5.B Berčíková, Giertl, Tištian

5.D Kirdaj, Ľuptáková, Jasenská

5.C Ďurindová, Varlová, Kováčiková

6.B Kolmanová, Bušniaková, Vránska

6.A Letková, Kmeťová, Strukanová,

6.D Mušuková, Majchútová

 

 

 

 

1.m. Emma Bubelínyová 6.C

2.m. Anna Medveďová 6.A

3.m. Adriana Buvalová 5.D

 

1.m. Matúš Dunajský 9.A

2.m. Maroš Molčanyi 9.A

3.m.Henrieta Žifčáková 7.B

3.m.Jaroslav Auxt 8.A

 

 

Cezpoľný beh

 

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Slávik Slovenska

 

 

 

 

 

 

Matematický klokanko 2

 

 

 

 

 

Športový štvorboj

64

 

 

54

 

35

 

 

13

 

 

 

40

 

 

 

 

 

40

 1. miesto

 

 

       nepostúpili

 

 1. miesto

 

 1. miesto

 

 1. miesto

 

 

       1.     miesto

 

 1. miesto

 

 1. miesto

 

Kováčik Matej

Surová Aneta

 

 

 

Muriňáková Emma

 

Leitnerová Simona

 

Longauerová Sofia

Bevelaquová Bronislava

 

Ďaláková Petra

Belková Tereza

Šajgalová Simona

Deň Eura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznám svoje mesto, vlasť a školu

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo sa sluší a čo nie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaj cudzie slová - školské kolo

 

Poznaj cudzie slová - SUPERFINÁLE- jednotlivci

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

15

5 roč. 1m. 5.A, 2.m.5.C, 3.m.5.D, 4m. 5.B

 

 

 

 

 

 

 

6 .roč. 1.m.6.D, 2.m.6.C, 3.m.6.B

 

 

 

 

 

 

7. roč. 1.m 7.A, 2.m. 7.D, 3.m.7.B,7.C

 

 

 

 

 

 

 

 

8. roč. 1.m. 8.A,2.m.8.C,3.m.8.B

 

 

 

 

 

 

9. roč.1.m. 9.A, 2.m.9.D, 3.m.9.D,

 

 

 

 

 

 

1.m. 6.B, 2.m. 6.A, 3.m.6.D

 

 

 

 

 

 

 

 

5.roč. 1.m. 5.A, 2.m. 5.B, 3.m.5.D, 4.m. 5.C

 

 

 

 

 

 

6.roč. 1.m. 6.B, 2.m.6.A, 3.m. 6.D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategória 5. 6. roč.

 

 

 

 

 

 

kategória 7. až 9. roč.

 

5.A Čunderlíková, Poliaková, Kuvik, Dzubák

5. C Kuviková, Vangová,     Hančák, Caban,

5.D Horňáková, Luptáková, Kopčányová

5. B Francisty, Berčíková, Náter, Majer

 

6.D Turčan, Drugár, Mušuková,  Kafrík

6.C Kováčik, Dubéci, Koreň, Jedličková

6.B Vránska, Kollmanová, Turčinová, Mišániová

 

7.A Marcineková, Celanová, Gondová, Hriňová

7.D Marek, Rusko, Švantner

7.B Belková, Kirdajová Klimentová, Pelzar

7.C Eremiáš, Divok, Romaňski, Molčanyi

 

8.A Bobák, Auxt, Kováčiková, Srnková

8.C Dragúňová, Vadrnová, Šajgalíková, Portelekyová

8.B Candrák, Fačka, Škovránek

 

9.A Filipiaková, Kupcová, Žúborová, Ščavnická

9.D Křenová, Švantnerová, Zacharová

9.B Bíreš, Žáková, Kvačkaj

 

6.B Vránska, Bušnaková, Kollmanová, Turčinová

6.A Kmeťová, Medveďová, Letková, Kováčiková

6.D Mušuková, Majchútová, Dedeček, Turčan

 

5.A Daxnerová, Čunderlíková, Maková,

5.B Berčíková, Giertl, Tištian

5.D Kirdaj, Ľuptáková, Jasenská

5.C Ďurindová, Varlová, Kováčiková

6.B Kolmanová, Bušniaková, Vránska

6.A Letková, Kmeťová, Strukanová,

6.D Mušuková, Majchútová

 

 

 

 

1.m. Emma Bubelínyová 6.C

2.m. Anna Medveďová 6.A

3.m. Adriana Buvalová 5.D

 

1.m. Matúš Dunajský 9.A

2.m. Maroš Molčanyi 9.A

3.m.Henrieta Žifčáková 7.B

3.m.Jaroslav Auxt 8.A

 

 

Školské kolo žiakov 1.-4. roč. v cezpoľnom behu

 

Atletický 4- boj - 1.-4. ročník

 

Hľadáme nových olympionikov

 

Všetci -1-4. ročník

 

144

 

 

 

 

 

 

 

Z dôvodu nedodania podkladov vyučujúcich TSV sa neuskutočnilo.

 

Pytagoriáda

45

 

P5: Štulrajterová, Daxnerová, Riapošová,Vančo, Čunderlíková, Caban

P6: Berčíková, Strenitzerová

P8: Giertlová, Baxová, Strelec

Biologická olympiáda

40

1. miesto

Anna Medveďová 6.A

 

 

2. miesto

Claudia Kollmanová 6.B

 

 

3. miesto

Ľubomír Švantner 6.A

 

 

 

 

Chemická olympiáda

2

1.       miesto

Matúš Dunajský 9.A

 

 

2.       miesto

Veronika Žáková 9.A

 

 

 

 

Fyzikálna olympiáda

2

1.       miesto

Veronika Žáková 9.B

 

 

2.       miesto

Matúš Kvačkaj 9.B

Dejepisná olympiáda - 6 ročník

 

                                     7. ročník

 

                                     8. ročník

 

                                     9. ročník

53

 

 

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Kollmannová K. (6.B)

Vránska Veronika (6.B)

Surová Ema (7.A)

Gondová Lucia (7.A)

Petrinec Félix (8.D)

Giertlová Alena (8.A)

Žáková Veronika (9.B)

Molčanyi Maroš (9.A)

Geografická olympiáda - 5. roč.

 

 

                                          6. roč.

 

 

 

                                          7. roč. 

 

 

                                          8. roč.

 

 

                                          9. roč.

89

 

 

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Vančo Patrik (5.A)

Štulrajterová Eliška (5.A)

Dzubák Matej (5.A)

Krella Peter (6.B)

Švantner Ľubomír (6.A)

Vrbovská Frederika (6.B)

Kollmannová K. (6.B)

Celanová Anna (7.A)

Košičiar Dávid (7.A)

Sladká Lujza (7.A)

Auxt Jaroslav (8.A)

Gallová Adrienn (8.D)

Bukovská Patrícia (8.A)

Gonda Matej (9.A)

Babeľa Marek (9.A)

Molčanyi Maroš (9.A)

Petráš Pavol ( 9.C )

Rodný môj kraj

 

 

 

Ilustrácia knihy

 

 

 

Kresba na chodník

 

 

 

 

Návrh na logo ZOH - Soči

 

 

 

 

 

Mimoriadna udalosť / Katastrofa /

 

 

 

 

 

O Bomburovu šabľu

 

 

 

 

 

 

 

Súťaže z HUV:

Slávik Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

16

 

 

 

13

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1.miesto

2.

3.

 

1.

2.

3.

 

1.

2.

3.

 

 

5 návrhov postúpilo do celoslovenskej súťaže

 

 

 

 

10 prác postúpilo do okresného

kola

 

 

3 práce postúpili do celoslovenskej súťaže

 

 

 

 

 

 

 

Kategória 4.-6.roč.:1.miesto

                               2.miesto

                               2.miesto

                               3.miesto

 

Kategória 7.-9.roč.:1.miesto

                               

Celanová Anna -7.A

Poliaková Ema -5.A

Veverková Lívia -6.C

 

Tkáčiková Alena -7.A

Riapošová Renáta -5.A

Turčan Matúš - 6.D

 

Bubelíny Martin - 6.D

Buvalová Adrianna - 5.D

Švantner Matúš - 6.C

 

 

Bubelínyová Emma - 6.C

Daxnerová Lea - 5.A Jedličková Ema - 6.C

 

 

 

Daxnerová Lea - 5.A

Fillo Marek -5.B

Pauliaková Emma - 5.A

 

 

 

Francistyová Monika - 5.B

Vančo Patrik - 5.A

Berčíková Ema - 5.B

 

 

 

 

 

Kateřina Mojžišová - 6.A

Simona Černáková -5.A

Ema Poliaková -5.A

Martin Nomilner-5.D

 

Anna Mojžišová -7.A

Literárna Revúca

120

 

 

Šaliansky Maťko

27

1. miesto - všetky kategórie

Daxnerová, Gondová

Rozprávkové vretienko

16

1. miesto

Vangová

Hviezdoslavov Kubín

64

1. miesto- všetky kategórie

Gondová,  Palovčíková

Petráš, Matula,

Cezpoľný beh

 

 

Šalianky Maťko

Vševedko

Matematický klokan

 

 

 

Prvé kolo Pytagoriády

Rozprávkové vretienko

Hviezdoslavov Kubín

 

Turnaj v bedmintone

 

„ Slávik“ súťaž ľudovej piesne

 

 

 

 

  48

 

 

 24

 28

 54

 

 

 

102

 12

 52

 

 

 

 16

Postúpili

 

Tretie miesto

postúpil

nepostúpili

1. miesto

1. miesto

2. miesto

3. miesto

postúpili

postúpila

1. miesto próza

1. miesto poézia

1. miesto

2. miesto

1. miesto

 

2. miesto

3. miesto

Lupták Matej III. A

Sitarčíková Jana III. A

Pereková Anna IV. A

Ištván Martin III. B

 

Bachmanová Natália IV.A

Slivková Veronika III.A

Havlíček Samuel III. A

Bižová Anna  III. A

24 žiakov do II. kola

Kindlová Veronika III.B

Cerovská Anna III. A

Ürgeová Ema III. B

Jurko Matúš IV. C

Králiková Kristína IV. C

Košútová Natália III. A

Strukanová Lenka III. A

Kováčiková Paulína III. A

Jurašík Marek II. B

Mecková Ema IV. D

M. Bošeľová: Slávik Slovenska

G. Vrbovská: Bežky

R. Cipárová: Bežky

                      Sporttube day

E. Dandulová: Bežky

 

                       Zábavná olympiáda

M. Marková: Kreslenie na chodníku .

S. Baranová: Kreslenie na chodníku: „ Naša Zem“                                         

35

32

32

Žiaci I. stupňa

25

127

 

 

50

1.miesto

2.miesto

3.miesto

 

 

 

 

Belko

Dubéciová

Vrbiniak

1.I.odd. ŠKD

2. III. Odd. ŠKD

3. II. odd. ŠKD.

Olympiáda nemeckého jazyka

15

 1. miesto

Pavol Petráš

Olympiáda anglického jazyka

27

 1. miesto

Andrea Babeľová

 

 

 1. miesto

Ema Surová

 

Projekt „Zober loptu nie drogy“

 

Florbalový turnaj

 

Aerobic maratón

 

Atletický štvorboj

 

 

 

64

 

22

 

176

 

 

 

1.m- 8.D

1.m- 7.D

 

 

 

Žiaci 8.roč.

Žiaci 7.roč.

 

 

Žiaci 1. - 4.roč.

Okresné kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Okresné kolo ZŠ v cezpoľnom behu

OK -Memoriál M..Zavarskej

 

OK v atletike ZŠ

 1. miesto
 1. miesto
 1. miesto
 1. miesto
 1. miesto
 1. miesto
 1. miesto
 1. miesto
 1. miesto

1.   miesto

 1. miesto
 1. miesto

2.   miesto

2.   miesto

3.   miesto

3.   miesto

3.   miesto

3.   miesto

Švantnerová Veronika

Družstvo dievčat

Družstvo chlapcov

Družstvo dievčat

Rybár Filip

Škultéty Jozef

Vlčková Anna

Ridzoňová daniela

Vlčková Anna

Družstvo žiačok

Matula Martin

Veverková Klaudia

Zacharová Scarlett

Družstvo žiakov

Mutišová Denisa

Dovalová Barbora

Môciková Terézia

Môciková Terézia

Pytagoriáda

2. miesto

7. miesto

4. miesto

5. miesto

6. miesto

E. Štulrajterová 5.A,

R. Riapošová 5.A

K. Berčíková 6.A

A. Giertlová 8.A

L. Baxová 8.A

Biologická olympiáda

5. miesto

Anna Medveďová  6.A

 

6. miesto

Ľubomír Švantner 6.A

 

8.miesto

Claudia Kollmanová 6.B

 

 

 

Chemická olympiáda

1.       miesto

Matúš Dunajský 9.A

 

 

 

Fyzikálna olympiáda

2.       miesto

Veronika Žáková 9.B

Dejepisná olympiáda - 6. ročník

 

                                      7. ročník

 

                                      8. ročník 

 

                                      9. ročník

 

1.

3.

6.

10.

3.

8.

1.

3.

Kollmannová Klaudia (6.B)

Vránska Veronika (6.B)

Surová Ema (7.A)

Gondová Lucia (7.A)

Giertlová Alena (8.A)

Petrinec Félix (8.D)

Molčanyi Maroš (9.A)

Žáková Veronika (9.B)

Geografická olympiáda - 5. ročník

 

 

                                          6. ročník

 

 

 

                                          7. ročník

 

 

                                          8. ročník

 

 

                                          9. ročník

1.

3.

5.

2.

3.

4.

7.

3.

7.

8.

2.

6.

9.

1.

4.

8.

Štulrajterová Eliška (5.A)

Vančo Patrik (5.A)

Dzubák Matej (5.A)

Švantner Ľubomír (6.A)

Kollmannová Klaudia (6.B)

Krella Peter (6.B)

Vrbovská Frederika (6.B)

Košičiar Dávid (7.A)

Celanová Anna (7.A)

Sladká Lujza (7.A)

Auxt Jaroslav (8.A)

Gallová Adrienn (8.D)

Bukovská Patrícia (8.A)

Gonda Matej (9.A)

Babeľa Marek (9.A)

Petráš Pavol ( 9.C )

Slávik Slovenska - HUV

 

 

 

Mimoriadna udalosť /Katastrofa / - VYV

2.miesto

3.miesto

 

 

3.miesto

Anna Mojžišová - 7.A

Kateřina Mojžišová - 6.A

 

 

Daxnerová Lea - 5.A

Šaliansky Maťko

 1. miesto
 2. miesto

Daxnerová Lea

Gondová Lucia

Hviezdoslavov Kubín

 1. miesto

       1.    miesto

       1.    miesto                                             

Gondová Lucia

Palovčíková Alexandra

Matula Martin

Cezpoľný beh - Športom proti drogám Jasenie

 

Sústredenie športových tried

 

 

 

 

 

 

Šaliansky Maťko

Hviezdoslavov Kubín

Pytagoriáda

 

Výtvarná súťaž „Vesmír očami deti“

Výtvarná súťaž „ Mimoriadna udalosť“

Rozprávkové vretienko

„Slávik“ Slovenska

Mc-Donald´ s Cup vo futbale I. skupina

O pohár GR ŽP a.s. skupina C

Dni mesta - turnaj vo vybíjanej medzi ZŠ v Brezne

 

 

 

 

 

Policajt môj kamarát

 5. miesto

 

 

Zúčastnili sa

 

 

 

 

 

 

3. miesto

3. miesto

úspešný

 

účasť

účasť

3. miesto

2. miesto

1. miesto

1. miesto

 

2. miesto

 

 

 

 

 

3. miesto

Králiková         IV. C

Dunajská          IV. C

Lupták             III. A

Králiková         IV. C

Dunajská          IV. C

Barnáková        IV. C

Petreková         IV. A

Kokavec           IV. A

Šimkovič          IV. A

Tomčík            III. C

 Ištván Martin  III. B

Ürgeová Ema  III. B

Lukačovičová Lenka III. C

Zelenčík Maxim  III. C

III. C a III. A

III. C, III. A, IV.B

Kindlová Veronika III. B

Košútová Natália  IV. A

 

 

 

Králiková  IV. C

Sitarčíková IV. A

Petreková IV. A

Šimkovičová IV. A

Bacúšanová IV. A

Barnáková IV. C

Kuviková  III. C

Tomčík   III. C

Slepička  III. C

Lukačovičová III. C 

Olympiáda nemeckého jazyka

 1. miesto

Pavol Petráš

Olympiáda anglického jazyka

       5.  miesto

Andrea Babeľová

 

5.    miesto

Ema Surová

 

  Atletika - cezpoľný beh

 

27.09.2012  -žiačky

 

                     -žiaci

 

 

 

Cena Alojza Szokola - Memoriál Márie Zavarskej

 

3.10.2012

 

Horehronské hry v atletike

 

11.10.2012

 

Malý futbal - Dôvera školský pohár SFZ

 

16.10.2012 - žiaci

 

 

 

 

 

 

18.10.2012 - žiačky

 

 

 

 

 

 Basketbal

 

6.11.2012 -žiaci               

 

 

                                                

7.11.2012 -žiačky

 

 

 

 

Orion florbal cup

 

17.12013 - st.žiaci

 

 

 

18.1.2013 - st.žiačky

 

 

 

                  - ml.žiaci

 

 

 

Stolný tenis

 

5.2.2013 - žiačky

 

 

                 - žiaci

 

 

 

 

 

 

Vybíjaná

 

5.3.2013 - žiačky

 

 

 

 

 

Volejbal

 

19.3.2013 - žiačky

 

 

 

21.3.2013 - žiaci

 

 

 

 

 

 

Malý futbal  Jednota COOP

 

23.4.2013 - žiaci

 

 

24.4.2013 - žiačky

 

 

 

 

Minifutbal McDonald´s Cup

 

29.4.2013 - žiaci

 

 

 

Street hockej školská liga 2013

 

10.5.2013 - žiaci

 

 

 Atletika

 

21.5.2013 - žiačky

 

 

 

 

 

- žiaci

 

Projekt

Policajt môj kamarát“

Dopravná súťaž a

športovo-branný pretek

 

28.5.2013 - ml.žiaci

 

                  - st.žiaci

 

 

 

2.m

 

4.m    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.m

 

 

 

 

 

 

4.m

 

 

 

 

 

 

 

4.m

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

3.m

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

4.m

 

 

7.m

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

4.m

 

 

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

6.-7.m

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

3.m

 

 

 

     

 

Švantnerová,Dovalová,Mutišová

 

Rajčok ,Harvan, Krešák ,Faško-Rudáš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevelaqua,Brozman,Caban Cerovský,Floch,Kafrík,Medveď,Račák,Schvarzbacher,Stančík

 

 

 

 

Andreánska,Bariová,  Kravčáková,Mojžišová, Nepšinská,Roháčová,Sladká, Tkáčiková,Turčinová,Zajková

 

 

 

 

Bodnár,Boško,Kirdaj,Libica, Lupták,Matula,Roháč,Smida,

Vičan

 

Balcarová,Horvátová,

Kováčiková,Křenová,

Repková,Švantnerová

 

 

 

 

Boško,Candrák,Kostrelný,

Libica,Lupták,Rybár,Smida,

Šebest,Vičan

 

Giertlová,Kováčiková,

Repková,Švantnerová,

Balcarová

 

Faško-Rudáš,Giertl,Kirdaj,

Kobela,Kováč,Kysucký,

Molčányi,Pončák,Švantner

 

 

 

Fabriciusová,Chovancová,

Ištvánová

 

Caban, Roľko, Tapajčík

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreánska,Bariová,

Kučeráková, Medveďová,

Mojžišová,Nepšinská,

Palovčíková,Roháčová,

Surová,Štulajterová,

Tokárová,Turčinová

 

 

Giertlová,Hriňová,Chamková,

Kováčiková,Mihová,Rusnáková,

Švantnerová,Ťažká

 

Bodnár, Floch, Kobela, Matula,

Petrinec, Roháč, Rybár, Smida,

Šebest, Vičan

 

 

 

 

 

 

Floch, Giertl, Hoška, Klein,

Krešák, Kupčok, Rybár, Šebest

 

Baxová,Haidelmeierová,

Horvátová,Medveďová,

Mojžišová,Švantnerová Laura,

Švantnerová Viktória

 

 

 

Gbúr, Gutta, Kováčik M.,

Kováčik R.,Kovalčík, Lukačovič,Lupták, Repka,

Sitarčík, Štefančík

 

 

Bodnár, Boško, Giertl, Kostelný,

Kysucký, Libica, Lupták,

Mirilovič, Petrinec, Rybár, Šebest

 

Dovalová, Gallová,

Horvátová, Môciková, Mrázková, Ridzoňová,

Štulajterová, Veverková, Vlčková,  Zacharová

 

Krešák, Matula, Perichta, Petrinec, Putnok, Rajčok, Rybár,

Smida, Škultéty, Švantner,Vičan

 

 

 

 

4.roč.

 

6.roč.

KRAJSKÉ kolo

Názov súťaže

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

McDonald´s Cup vo futbale žiakov I. stupňa

 

KINDERIÁDA

4. miesto

 

 

1. miesto

Gbúr Adam

Lukačovič

 

Kokavcová Barbora

Kováčik Matej

MSsAZ v hale

KK-Kinderiáda

 

 

 

 

MSsAZ jednotlivcov st.ž -dráha

KK ZŠ v atletike

 

 

 

 

MSsAZ jednotlivcov ml.ž a príp.

1.  miesto

2.  miesto

3.  miesto

4.  miesto

3. miesto

      1.  miesto

      2.  miesto

      1.  miesto

      1.  miesto

      1.  miesto

      3.  miesto

      3.  miesto

      1.  miesto

      2.  miesto

      2.  miesto

      2.  miesto

      2.  miesto

      2.  miesto

      3.  miesto

      3.  miesto

Ridzoňová Daniela

Štafeta 4x60m

Králiková Kristína

Kováčik Matej

Kokavcová Barbora

Družstvo

Gallová Adrienn

Gallová Adrienn

Ridzoňová Daniela

Družstvo dievčat

Vlčková Anna

Vlčková Anna

Putnok Martin

Putnok Martin

Putnok Martin

Králiková Kristína

4x60 PCH

4x60 PD

Ťažký Matej

Šimkovič Stanislav

Chemická olympiáda

2.miesto

Matúš Dunajský 9.A

Fyzikálna olympiáda

24. miesto

Veronika Žáková 9.A

Dejepisná olympiáda - 9. ročník

2.

Molčanyi Maroš (9.A)

Geografická olympiáda - 6. ročník

 

                                          7. ročník

                                          8. ročník

                                          9. ročník

3.

17.

18.

4.

3.

Kollmannová Klaudia (6.B)

Švantner Ľubomír (6.A)

Košičiar Dávid (7.A)

Auxt Jaroslav (8.A)

Gonda Matej (9.A)

Hviezdoslavov Kubín

3. miesto

Matula Martin

Hviezdoslavov Kubín

Kinderiáda atletika B. Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

Mc - Donald´s Cup vo futbale žiakov I. stupňa

 

 

 

 

 

 

 

O pohár GR. ŽP. a.s. finále

3. miesto

1. miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

4. miesto

 

 

 

 

 

 

 

1. miesto

Cerovská Alžbeta  III. A

Kokavcová  II. A

Kováčik       II. D

Tomčík       III. C

Sitarčíková  III. A

Králiková    IV. C

Šimkovič     IV. A

Kokavec      IV. A

Luptáková     V. D

 

Gbúr          II. A

Lukačovič  II. A

Sitarčík      IV. D

Šimkovič    IV. D

Lupták       III. A

Gal             III. A

Štefančík    IV. B

Gutta          IV. A

Brozman    IV. D

Kafrík        IV. D

Sitarčík      IV. D

Daxner       IV. A

Gutta          IV. A

Štefančík    IV.A

Lupták       III. A

Vrtal          III. D

Olympiáda nemeckého jazyka

7.miesto

Pavol Petráš

 

 Basketbal-región

 

14.11.2012 - žiačky

 

 

 

 

Orion florbal cup - región

 

26.3.2013 - ml. žiaci

 

 

 

 

 

Orion florbal cup

 

18.4.2013 - ml.žiaci

 

 

Minifutbal McDonald´s Cup

 

13.5.2013 - žiaci

 

 

 

Street hockej školská liga 2013

 

20.5.2013 - žiaci

 

 

 

 Atletika

 

4.6.2013- žiačky

 

 

 

 

 

 Skok do výšky - žiaci

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

 

 

5.m

 

 

 

 

5.m

 

 

 

 

 

2.m

 

 

 

 

 

1.m

 

 

 

 

 

14.m

 

 

 

Balcarová,Horvátová,

Kováčiková,Křenová,

Repková,Švantnerová

 

 

 

 

Auxt,Faško-Rudáš,Giertl,Kirdaj,

Kobela,Kováč,Kysucký,Sarvaš,

Matzenauer,Molčányi,Pončák,

 

 

 

 

 

Auxt, Faško-Rudáš, Giertl,

 Kobela, Kováč, Kováčik, Kysucký, Repka, Sarvaš,

Matzenauer, Molčányi, Pončák

 

Gál, Gbúr, Gutta,

Kovalčík, Lukačovič,Lupták,

Sitarčík, Šimkovič,  Štefančík

 

 

 

Bodnár, Boško, Giertl, Kostelný,

Kysucký, Libica, Lupták,

Mirilovič, Petrinec, Rybár, Šebest

 

 

Dovalová, Gallová,

Horvátová, Môciková, Mrázková, Ridzoňová,

Štulajterová, Veverková, Vlčková,  Zacharová

 

Škultéty Jozef

CELOSLOVENSKÉ kolo

Názov súťaže

 

 

Umiestnenie žiakov

Meno žiakov

Majstrovstvá Slovenska KINDERIÁDA

12. miesto

Kokavcová Barbora

Kováčik Matej

MSR žiactva v hale

MSR Kinderiáda

 

 

 

 

 

 

 

MSR ZŠ v atletike

3.   miesto

4.   miesto

5.   miesto

5.   miesto

5.   miesto

7.   miesto

8.   miesto

8.   miesto

12. miesto 

6.   miesto

8.   miesto

Ridzoňová Daniela

Králiková Kristína

Stančíková Diana

Králiková Kristína

Kokavec Rastislav

Kokavec Rastislav

Kováčik Matej

Kokavcová Barbora

Družstvo

Ridzoňová Daniela

Môciková Terézia

Klokan - zapojených 56 žiakov(13ž  2. stupeň)

Úspešný žiaci medzi prvými 20%

v rámci celej SR

Vránska 6.B

Hančák 5.C

Čunderlíková 5.A

Daxnerová 5A

Kukučínova Literárna Revúca

kategória próza:  zlaté pásmo

kategória publicistika:  zlaté pásmo

                                     strieborné pásmo

 

                                  bronzové pásmo

Kupcová Ľubica

Babeľa Marek

Libica Lukáš

Bevelaquová Diana

Mistrík Ivan

 „ Zober loptu a nie drogu“ III. ročník

 

 

                                                 IV. ročník

 

 

Majstrovstvá Slovenska Kinderiáda Bratislava

O pohár riaditeľa ZŠ Teplý Vrch turnaj vo florbale

1. miesto

2. miesto

3. miesto

1. miesto

2. miesto

3. miesto

 

účasť

 

účasť

III. B

III. C

III. D

IV. B

IV. A

IV. C

 

 

 

Atletika

 

18.6.2013 - žiačky

 

 

 

8.m

 

Dovalová, Gallová,

Horvátová, Môciková, Mrázková, Ridzoňová,

Štulajterová, Veverková, Vlčková,  Zacharová

Žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2 sú hráčmi HK Brezno a v rámci svojich tried absolvovali hokejovú sezónu v najvyšších súťažiach na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňovali turnajov, aj medzinárodných, kde okrem klubu reprezentovali aj svoju školu.

9. ročník: Orange 1. liga starších žiakov - stred

8. ročník: Orange 1. liga starších žiakov - stred

7. ročník: Slovenská sporiteľňa 1. liga mladších žiakov - stred

6. ročník: Slovenská sporiteľňa 1. liga mladších žiakov - stred

5. ročník: Stredoslovenská divízia prípraviek

4. ročník: Majstrovstvá Slovenska, z 36 klubov skončili na 5. mieste.

 

Reprezentácia SR do 15 rokov: Jakub Kostelný, Martin Mirilovič, Nicolas Boško, Filip Rybár, Peter Daniel Šebest.

 

Turnaje:                Česká Republika - Nový Bydžov, Frídek - Místek, Praha

                               Francúzsko - Paríž Meudon

Slovensko - Bratislava, Lučenec, Rimavská Sobota, Levice, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Zvolen, Brezno 2x.

 

 

 

Aktualizované

Návrat na obsah