Rok 2007/08 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2007/08

Úspechy žiakov

Umiestnenie v rámci okresného kola

S. Leo 1. miesto Olympiáda z nemeckého jazyka
V. Brozman 1. miesto Olympiáda z anglického jazyka
L. Ilavská, I. Jančová 4. miesto Pytagoriáda
M. Romański

P. Horváth

1. miesto

2. miesto

Fyzikálna olympiáda
P. Horváth

J. Paučíková

1. miesto

3. miesto

Chemická olympiáda
N. Véghová 3. miesto Biologická olympiáda
M. Ridzoň

T. Vičanová

J. Šalko

D. Kováč

M. Krč

P. Horváth

1. miesto

2 . miesto

3. miesto

1. miesto

3. miesto

1. miesto

Geografická olympiáda
A. M. Černáková

M. Vetrák

3. miesto Slávik Slovenska
N. Véghová 3. miesto Biblická olympiáda
E. Choutková, M. Réty, L. Libica, K. Veverková 3. miesto Policajt môj kamarát
T. Vičanová, M. Brveník, I. Kovácsová, M. Kováčik 3. miesto Na bicykli bezpečne
L. Lamperová

V. Mlynčeková

1. miesto (poézia, próza) Hviezdoslavov Kubín
Ž. Kováčiková

N. Hubáčeková

1. miesto Šaliansky Maťko
Žiaci P2

Žiačky P2

5. miesto

2. miesto

Regionálne kolo vo volejbale
Žiačky P2 3. miesto Basketbal žiaci
Žiačky P2 1. miesto Vybíjaná
Žiaci P2 1. miesto Gymnastický štvorboj
Žiaci P2, Žiačky 1. miesto O pohár primátora
Žiačky P2 2. miesto Okresné kolo vo futbale žiačok
ZŠ P2 2. miesto Street hockey
Breznianska latka 1. miesto Breznianska latka

Umiestnenie v rámci krajského kola

P. Horváth 1. miesto Fyzikálna olympiáda
P. Horváth 5. miesto Chemická olympiáda
P. Horváth 4. miesto Geografická olympiáda
M. Ambróz

M. Macko

P. Prečuch

D. Strelcová

I. Bartošová

A. Buzovská

J. Sitarčík

R. Žiak

M. Bubelíny

J. Donoval

M. Bardelčík

M. Červienková

D. Kováčiková

P. Kováčiková

3. miesto (výška)

9.miesto (kriket)

8. miesto (100m)

4, 6. miesto (300m, výška)

8, 9. miesto (kriket, diaľka)

7. miesto (diaľka)

5. miesto (800m)

2. miesto (1500m)

6. miesto (diaľka)

9. miesto (diaľka)

3. miesto (1km chôdza)

7, 5. miesto (60m, diaľka)

5. miesto (800m)

7. miesto (chôdza)

Horehronské hry
D. Kováčiková, M. Giertlová, N. Gubčová, M. červienková, P. Kováčová

Žiaci P2

1. miesto

 

2. miesto

Cena A. Sokola
Žiaci P2

Žiačky P2

1. miesto

4. miesto

Finále družstiev - ml. žiaci
R. Žiak

 

 

A. Baran

1. miesto (4x50m)

1. miesto (200m polohové preteky)

1. miesto (100m znak)

1. miesto (100m voľný spôsob)

1. miesto (50m voľný spôsob)

Majstrovstvá kraja v plávaní
J. Jánošík

J. Donoval

1. miesto

3., 5. miesto

Latka 6 miest
D. Ťažký

D. Strelcová

R. Žiak

D. Strelcová, D. Štulrajterová, D. Halušková

3. miesto

 

1. miesto

Cezpoľný beh
Družstvo chlapcov

Družstvo dievčat

4. miesto

3. miesto

Kr. kolo atletika SAŠŠ
ZŠ P2 4. miesto Gymnastický štvorboj
M. Bardelčík 3. miesto Žiacka chodecká liga

Umiestnenie v rámci celoslovenského kola

R. Žiak

M. Bubelíny

J. Sitarčík

1. miesto (1500m)

17. miesto (150m)

12. miesto (600m)

Halové Majstrovstvá SR žiakov
J. Donoval 6. miesto

7. miesto

Majstrovstvá SR (200m cez prekážky, 100m cez prekážky)
R. Žiak 4. miesto Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu
M. Gerthofer 1. miesto Internetová olympiáda
A. Kvietková 7. miesto Európske žiacke atlet. hry Brno 2008
N. Danová 3. miesto Mestá okolo sveta

Aktualizované

Návrat na obsah