Rok 2006/07 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2006/07

Úspechy žiakov

Umiestnenie v rámci okresného kola

Žiačky ZŠ P2 1. miesto Rytmus mladých
E. Giertlová

T. Snopko

V. Kučeráková

1. m

2. m

3. m

Kresba na chodník
M. Holková 1. miesto Olympiáda zo slovenského jazyka
M. Berčík 3. miesto Fyzikálna olympiáda
L. Gondová 3. miesto Rozprávkové vretienko

J. Švantner

D. Kováč

M. Krč

M. Kaizerová

P. Horváth

2. miesto

1. miesto

2. miesto

1. miesto

2. miesto

Geografická olympiáda

D. Krešáková

B. Bartoš

3. miesto

2. miesto

Olympiáda z anglického jazyka

 

M. Faško

A. Máliková

S. Leo

2. miesto

2. miesto

1. miesto

Olympiáda z nemeckého jazyka

L. Libica

V. Žáková

S. Nepšinská

T. Pocklan

P. Chládeková

K. Gajdošíková

M. Berčík

T. Weisová

I. Vančová

I. Potkányová

R. Fabricius

M. Vetráková

L. Ilavská

T. Brozman

N. Gajdošíková

A. Kleinová

1.m

2.m

1.m

2.m

3.m

1.m

2.m

3.m

1.m

2.m

3.m

1.m

2.m

1.m

3.m

2.m

Majstrovstvá okresu v sreľbe

Dievčatá ZŠ P2 1. miesto Okresné kolo SAŠŠ -  basketbal
K. Ábelová 1. miesto Memorál B. Rosinskej s - kok do výšky
Chlapci ZŠ P2 3. miesto Okresné kolo SAŠŠ -  basketbal
Chlapci ZŠ P2

Dievčatá ZŠ P2

1. miesto

1. miesto

Cena A. Sokola
Dievčatá ZŠ P2

Chlapci ZŠ P2

1. miesto

1. miesto

Memoriál M. Zavarskej
Dievčatá ZŠ P2

Chlapci ZŠ P2

2. miesto

3. miesto

Okresné kolo SAŠŠ - atletika

Umiestnenie v rámci krajského kola

Družstvo žiakov ZŠ P2 1. miesto Atletika hrou - B. Bystrica
M. Kaizerová 3. miesto Geografická olympiáda
E. Linerová, M. Cabanová, M. Cipciarová 1.m, 2.m, 3.m   Žiacka hala - atletika -  skok do diaľky
M. Vajs, O. Giertl 1.m, 3.m Žiacka hala - atletika - skok do diaľky
M. Macko 1.m Žiacka hala - atletika - skok do diaľky
A. Pepich 1.m Žiacka hala - atletika - vrh guľou
M. Meškan 2.m Žiacka hala - atletika - 600m
I. Bartošová, Z. Kvietková 1.m, 3.m Žiacka hala - atletika - skok do diaľky
I. Bartošová, D. Strelcová 1.m, 3.m Žiacka hala - atletika - 60m
Z. Kvietková, N. Živorová 1.m, 2.m Žiacka hala - atletika - 600m
M. Bubelíny 1.m, 2.m Žiacka hala - atletika - 60m, 300m
M. Bardelčík 3.m Žiacka hala - atletika - chôdza na 1km
K. Ábelová 2.m, 2.m, 3.m Žiacka hala - atletika - guľa, diaľka, 60m
D. Kováčiková 1.m Žiacka hala - atletika - 600m
K. Ábelová

J. Červienková

1. miesto

1. miesto

Latka 5 miest - Lučenec
K. Ábelová

J. Červienková

1. miesto

1. miesto

Latka 5 miest - Brezno

Umiestnenie v rámci celoslovenského kola

Družstvo žiakov ZŠ P2 2. miesto Atletika hrou - Trnava
M. Kaizerová 6. miesto Geografická olympiáda
Staršie žiačky

Staršie žiačky

5. miesto

7. miesto

MSsAZ družstiev starší žiaci
K. Ábelová

J. Červienková

1. miesto

1. miesto

Majstrovstvá VsAZu  - skok do výšky
K. Ábelová

J. Červienková

1. miesto

4. miesto

Majstrovstvá SR dorastu - skok do výšky
J. Červienková 1. miesto Memoriál Savčinského
K. Ábelová 6. miesto Majstrovstvá Írska - Belfast
K. Ábelová 2. miesto Majstrovstvá SR dospelých

Aktualizované

Návrat na obsah