Rok 2005/06 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2005/06

Úspechy žiakov

Umiestnenie v rámci okresného kola

Družstvo žiačok

2. miesto

Cezpoľný beh SAŠŠ

Družstvo žiakov

2. miesto

Žiaci I. stupňa

3. miesto

Odkaz predkov

Žiaci ZŠ Pionierska 2

3. miesto

Poznaj 740-ročné mesto Brezno

Družstvo žiačok SAŠŠ

1. miesto

Basketbalový turnaj

Klára Ábelová

Janka Červienková

Maroš Póč

1. miesto

2. miesto

1. miesto

Memoriál Betky Rosinskej - výška

Dominika Krešáková

Marcela Holková

Branislav Bartoš

1. miesto

3. miesto

3. miesto

Olympiáda z anglického jazyka

Adriana Kleinová

Janka Paučíková

Andrea Máliková

Sabína Leo

1. miesto

3. miesto

2. miesto

1. miesto

Olympiáda z nemeckého jazyka

Žiaci ZŠ Pionierska 2

2. miesto

Regionálna súťaž v literárno-dramatickom prevedení

Dávid Kováč

Martin Krč

Michal Štubňa

Saskia Bursová

Petra Dzubáková

Miroslava Kaizerová

Lucia Lukáčová

1. miesto

3. miesto

1. miesto

2. miesto

1. miesto

2. miesto

1. miesto

Geografická olympiáda

René Fabricius

Lucia Lukáčová

2. miesto

1. miesto

Pytagoriáda

Petra Omiliaková

Matej Berčík

3. miesto

1. miesto

Fyzikálna olympiáda

Karolína Kabátová

3. miesto

Biologická olympiáda

Žiačky ZŠ P2

2. miesto

Regionálne kolo - volejbal SAŠŠ

Žiačky ZŠ P2

Žiaci ZŠ P2

1. miesto

2. miesto

Hádzaná SAŠŠ

Žiaci a žiačky ZŠ P2

2. miesto

Strelecké preteky

Laura Lamperová

Gabriela Berényiová

Lenka Švantnerová

Katarína Brozmanová

1. miesto

2. miesto

2. miesto

3. miesto

Mestské kolo v aerobicu

M. Zemková, K. Pončáková, D. Rosenbergerová, L. Pôbišová, A. Giertl, L. Hucíková

1. miesto

Strieborný Hron  - výtvarná súťaž

Petra Omiliaková, Michaela Majerová

1. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka

Žiaci ZŠ P2

3. miesto

Rytmus mladých

K. Kabátová, P. Kánová, P. Dzubáková

4. miesto

Hypericum


Umiestnenie v rámci krajského kola

Družstvo žiakov

Družstvo žiačok

Dorastenky

5. miesto

3. miesto

3. miesto

Majstrovstvá družstiev Dubnica n/Váhom 

Chlapci ZŠ P2

Dievčatá ZŠ P2

1. miesto

1. miesto

Memoriál A. Sokola, M. Zavarskej

Chlapci ZŠ P2

Dievčatá ZŠ P2

1. miesto

1. miesto

Basketbalový turnaj SAŠŠ

Janka Balcová

4. miesto

Matematická olympiáda

Zuzana Daxnerová

N. Selecká, M. kamenský, M. Majerová, J. Dolinská

A. Longauerová, A. Pavúková, L. Lukáčová, R. Durajová, D. Tapajčíková

zlaté pásmo

strieborné pásmo

bronzové pásmo

Kukučínova literárna Revúca


Umiestnenie v rámci celoslovenského kola

Maroš Póč

Lukáš Sojka

Klára Ábelová

Janka Červienková

1. m. - diaľka, 6. m. - výška

6. m.- diaľka, 2. m. - výška

3. miesto - výška

3. miesto - sedemboj

M SR v atletike

Klára Ábelová

Maroš Póč

Lukáš Sojka

1. miesto - výška

5. miesto - diaľka

5. miesto - výška

Medzištátne stretnutie Hodonín

Klára Ábelová

Janka Červienková

1. miesto

11. miesto

M SR dorastu

Klára Ábelová

3. miesto

Banskobystrická latka

Klára Ábelová

Janka Červienková

2. miesto

7. miesto

M SR dospelých a juniorov

Klára Ábelová

1. miesto

Majstrovstvá V. Británie Birmingham

Maroš Póč

3. miesto - výška, guľa

4. miesto - 60m prekáž.

M SR žiactva Bratislava

Lucia Lukáčová

1. miesto

geografická olympiáda


Aktualizované

Návrat na obsah