Rok 2004/05 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2004/05

Úspechy žiakov

Umiestnenie v rámci okresného kola

Tatiana Kuzmová

Jana Styková

Lenka Šándorová

1. miesto

2. miesto

3. miesto

SAŠŠ cezpoľný beh

 

 

Emília Kubiňáková

1. miesto

Šach

Martin Caban

Ivana Figľušová

1. miesto

1. miesto

Streľba so vzduchovej zbrane

 

A.M. Škultétyová

L. Lukáčová

M. Fujková

L. Onderčanin

2. miesto

1. miesto

2. miesto

1. miesto

Geografická olympiáda

 

 

 

V. Kabátová

3. miesto

Biologická olympiáda kat. C

V. Ličková

S. Leo

3. miesto

 

Olympiáda z nemeckého jazyka

D. Kreškáková

M. Fujková

D. Tapajčíková

1. miesto

1. miesto

1. miesto

Olympiáda z anglického jazyka

 

 

Žiaci ZŠ P2

2. miesto

Hádzaná

M. Račák, M. Bursa, J. Úradník

3. miesto

Biblická olympiáda

L. Dočekalová

1. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka

K. Kabátová

P. Kánová

1. miesto

2. miesto

Biologická olympiáda kat. D

 

M. Cipciarová

Jana Vajsová

1. miesto

1. miesto

Slávik Slovenska

 

M. Karlíková

B. Zázrivcová

A. Haberová

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Atletika beh na 60m

 

J. Csordásová

A. Haberová

1. miesto

3. miesto

Atletika beh na 800m

 

B. Zázrivcová

K. Ábelová

M. Karlíková

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Atletika skok do diaľky

J Červienková

K. Syčová

E. Uramová

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Atletika hod kriket. lop.

 

 

K. Ábelová

J. Červienková

1. miesto

2. miesto

Atletika skok do výšky

 

J. Syč

M. Brozman

M. Póč

M. Jorčík

M. Milec

L. Sojka

M. Póč

družstvo CH, D

1. miesto

2. miesto

2. miesto

1. miesto

3. miesto

1. miesto

2. miesto

1. miesto

Atletika beh na 60m

beh na 1000m

skok do diaľky

vrh guľou

 

skok do výšky

 


Umiestnenie v rámci krajského kola

Chlapci, dievčatá ZŠ P2

1. miesto

Poštová štafeta B.B.

Žiaci, žiačky ZŠ P2

1. miesto, 2. miesto

Cena Aloiza Sokola, Memoriál M. Zavarskej

E. Kubiňáková

5. miesto

Šach

M. Caban

I. Figľušová

2. miesto

5. miesto

Streľba zo vzduchových zbraní

 

V. Kabátová

14. miesto

Biologická olympiáda kat. C

L. Onderčanin

L. Lukáčová

A.M. Škultétyová

11. miesto

1. miesto

9. miesto

Geografická olympiáda

 

 

Chlapci, dievčatá  ZŠ P2

1. miesto

Atletické preteky družstiev


Umiestnenie v rámci celoslovenského kola

S. Dunajská

Zázrivcová, Karlíková, Gregorová, Kačmárová

Zázrivcová, Karlíková, Gregorová, Kačmárová

M. Karlíková

B. Zázrivcová

Gregorová

1. miesto

2. miesto

1. miesto

 

2., 3. miesto

3. miesto

3. miesto

M SR atletika výška

4x60m

4x300m

 

diaľka, 150m

60m

300m

S. Gregorová

S. Dunajská

M. Karlíková

5. miesto

4. miesto

6. miesto

Dvojstretnutie Čechy-Slovensko

 

 

Žiačky ZŠ P2

4. miesto

M SR družstiev Košice

K. Ábelová

M. Karlíková

1. miesto

8. miesto

M SR dorast výška

beh na 200m

K. Ábelová

L. Sojka

B. Zázrivcová

L. Sojka

J. Červienková

M. Póč

2. miesto

2. miesto

5. miesto

5. miesto

7. miesto

7. miesto

M SR žiactvo výška

výška

60m, 150m

diaľka

výška

60m prekážky

L. Lukáčová

3. miesto

Geografická olympiáda

K. Ábelová

1. miesto

Míting GPS

Chlapci, dievčatá ZŠ P2

3., 4. miesto

M-SsAZu st. žiaci

K. Ábelová 

2. miesto

Medzinár. atlet. míting GPS

Chlapci, dievčatá ZŠ P2

2., 1. miesto

M-SsAZu ml. žiaci

Chlapci, dievčatá ZŠ P2

1.m -5x; 2.m - 5x; 3.m - 3x

M-SsAZu jednot. ml. žiaci

K. Ábelová

6. miesto

Medzinárodný míting GPS

Chlapci, dievčatá ZŠ P2

1.m - 3x; 2.m - 5x; 3.m - 6x

M-SsAZu jednot. st. žiaci


Aktualizované

Návrat na obsah