Rok 2003/04 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2003/04

Úspechy žiakov

V školskom roku 2002/2003 získala naša škola v rámci Slovenskej republiky    

4. miesto v hodnotení ŠKOLA ROKA.


Umiestnenie v rámci okresného kola

Veronika Kabátová

Nikola Ballová

1. miesto

3. miesto

biologická olympiáda

 

Figľušová, Sochová, Trajteľová K 1. miesto športová streľba
Caban, Sanitra, Mirilovič 3. miesto

Dievčatá ZŠ P2

Chlapci ZŠ P2

1. miesto, 2. miesto

1. miesto

gymnastický štvorboj kat.A, B

Chlapci, dievčatá ZŠ P2 1. miesto SAŠŠ atletika
Dievčatá ZŠ P2 3.miesto volejbal

Martin Caban

Kristína Trajteľová

Ivana Figľušová

1. miesto

2. miesto

3. miesto

strelecké preteky

 

 

Kristína Kösegiová 3. miesto olympiáda zo slovenského jazyka
Mladší žiaci 3. miesto futbal
JúliaSilvia Muchová 3.miesto Hviezdoslavov Kubín
Matúš Bursa

Miloš Milec

3. miesto matematická pytagoriáda
Dievčatá ZŠ P2  1. miesto vybíjaná

Chlapci ZŠ P2

Dievčatá ZŠ P2

2. miesto

1. miesto

hádzaná

 

Chlapci ZŠ P2 2. miesto hokejbal
Lucia Luptáková 1. miesto olympiáda z nemeckého jazyka

Dominika Tapajčíková

Mária Fujková

1. miesto

2. miesto

olympiáda z anglického jazyka

Adriana Kleinová 3. miesto matematická olympiáda
Ivana Bartoňková

Mário Janošto

2. miesto

3. miesto

Šaliansky Maťko
Dievčatá ZŠ P2 1. miesto basketbal
Dievčatá ZŠ P2 2. miesto vybíjaná
Dievčatá ZŠ P2 3. miesto Jednota futbal Cup
Družstvo CH a D ZŠ P2 1. miesto stolný tenis
Lukáš Onderčanin 2. miesto geografická olympiáda

Alexandra Prečuchová

Martina Ťažká

Michal Brozman

Stanislav Ťažký

2. miesto

3. miesto

1. miesto

3. miesto

Beh Rudnou magistrálou Tlstý javor

Martin Štulajter

Klára Ábelová

Stanislav Ťažký

Alexandra Prečuchová

3. miesto

3. miesto

1. miesto

1. miesto

beh okolo Mostárne SAŠŠ


Umiestnenie v rámci krajského kola

Chlapci ZŠ P2

Dievčatá

2. miesto

1. miesto

Krajské kolo SAŠŠ - atletika

Lukáš Onderčanin 1. miesto geografická olympiáda
Dievčatá ZŠ P2 5. miesto vybíjaná

Tomáš Dibdiak

Štulajter

Czordášová

Michal Brozman

1. miesto

2. miesto

3. miesto

3. miesto

cezpoľný beh

Staršie žiačky ZŠ P2

Mladší žiaci ZŠ P2

1. miesto

5. miesto

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti

Zoltán Bartoš 3. miesto olympiáda z anglického jazyka
Lucia Luptáková 6. miesto olympiáda z nemeckého jazyka
Dievčatá ZŠ P2 5. miesto vybíjaná

Umiestnenie v rámci celoslovenského kola

 

S.Dunajská

D. Kyzeková

L. Kurčíková

M. Karlíková

B. Tajbošová

D. Kyzeková

B. Belišová

B. Zázrivcová

S. Gregorová

B. Tajbošová

L. Kurčíková

Z. Syčová

Kačmárová, Dratvová, Tajbošová, Zázrivcová

1. miesto

1. miesto

1. miesto

2. miesto

2. miesto

2. miesto

2. miesto

3. miesto

3. miesto

3. miesto

3. miesto

3. miesto

2. miesto

MSsAZ diaľka, výška

MSsAZ guľa, výška

MSsAZ oštep

MSsAZ 100m, diaľka

MSsAZ 800m

MSsAZ disk

MSsAZ chôdza

MSsAZ 100m

MSsAZ 200m, 400m

MSsAZ 300m prekážky

MSsAZ guľa

MSsAZ oštep

4x100m štafeta

Mladší žiaci, žiačky; prípravka chlapci, dievčatá 2. miesto MSsAZ družstiev

Staršie žiačky

Starší žiaci

1. miesto

7. miesto

MSsAZ druhé kolo družstiev P. Bystrica

D. Kyzeková

Štafeta CH

Štafeta D

D. Kyzeková

M. Karlíková

S. Dunajská

M. Brozman

S. Gregorová

P. Jančov

D. Kyzeková

M. Auxt

S. Ťažký

1. miesto

1. miesto

1. miesto

2. miesto

2. miesto

2. miesto

2. miesto

3. miesto

3. miesto

3. miesto

3. miesto

3. miesto

MSsAZ jednotlivci - dorast Dubnica n/Váhom

Martin Caban

Kristína Trajteľová

Ivana Figľušová

5. miesto

7. miesto

8. miesto

celoslovenské strelecké preteky
Lukáš Onderčanin 15. miesto geografická olympiáda
Bohuslava Belišová 5. miesto MSsAZ chôdza   
Michal Brozman 5. miesto Majstrovstvá SR cezpoľný beh

Zázrivcová, Kačmárová, Karlíková, Gregorová

Sylvia Gregorová

Silvia Gregorová

Michal Brozman

Sylvia Gregorová

Bohuslava Belišová

Matrina Karlíková

Martina Karlíková

Barbora Zázrivcová

1. miesto

3. miesto

3. miesto

3. miesto

5. miesto

5. miesto

7. miesto

8. miesto

9. miesto

M. SR žiactvo 4x100m

M. SR žiactvo 1500m

M. SR žiactvo 300m

M. SR žiactvo 1500m

M. SR žiactvo 60m

M. SR žiactvo chôdza 2km

M. SR žiactvo diaľka

M. SR žiactvo 150m

M. SR žiactvo 150m

 

Dominika Kyzeková

Sylvia Gregorová

Bohuslava Belišová

Katarína Kačmárová

Martina Karlíková

1. miesto

1. miesto, 2. miesto

3. miesto

3. miesto

3. miesto

 

MSaAZ hala B. Bystrica 60m, 400m, guľa

MSaAZ hala B. Bystrica chôdza 3km

MSaAZ hala B. Bystrica 400m

MSaAZ hala B. Bystrica 60m

Michal Brozman

Barbora Tajbošová

Sylvia Gregušová

Soňa Dunajská

Sylvia Gregorová

Martina Karlíková

Dominika Kyzeková

1. miesto

1. miesto

1. miesto

1. miesto

2. miesto

2. miesto, 3. miesto

2. miesto

MSaAZ hala B. Bystrica 400m, 1500m

MSaAZ hala B. Bystrica 60m

MSaAZ hala B. Bystrica výška

MSaAZ hala B. Bystrica 300m

MSaAZ hala B. Bystrica 60m, 300m, guľa

Družstvo ZŠ P2 4. miesto Majstrovstvá SR dorasteniek
Zázrivcová

Gregorová

Tajbošová

Karlíková

1,3.  miesto

1. miesto

2. miesto

4. miesto

Míting Dubnica n/Váhom -atletika

 

Zázrivcová

Karlíková

Gregorová

Tajbošová

Hyzeková

Auxt

Jančov

Karlíková, Zázrivcová, Gregorová, Tajbošová

Karlíková, Gregorová, Tajbošová, Kačmárová

1. miesto

6. miesto

5. miesto

11. miesto

5. miesto

4. miesto

9. miesto

2. miesto

3. miesto

Majstrovstvá SR jednotlivcov - starší žiaci atletika - Trnava

B. Zázrivcová (60m)

M. Auxt (800m)

Dievčatá ZŠ P2 (štafeta)

6. miesto

6. miesto

2. miesto

Medzištátne stretnutie Cechy-Morava-Slovensko

 

Aktualizované

Návrat na obsah