Rok 2002/03 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2002/03

Úspechy žiakov

Umiestnenie v rámci okresného kola

Družstvá chlapci

Družstvá dievčatá

1. miesto

3. miesto

cezpoľný beh SAŠŠ

 

ZŠ P2 1., 2. miesto Športová streľba
Pavúk Lukáš 3. miesto olympiáda z anglického jazyka
Fujková Mária 1. miesto olympiáda z anglického jazyka
Bartoš Zoltán 1. miesto olympiáda z anglického jazyka
Družstvo chlapci 1. miesto hádzaná
Družstvo dievčatá 1. miesto hádzaná
Šinská Alexandra 1. miesto geografická olympiáda
Giertl Patrik 2. miesto geografická olympiáda
Fujková Mária 3. miesto geografická olympiáda
Lenďák Fedor 2. miesto geografická olympiáda
Styková Zuzana 1. miesto geografická olympiáda
Krellová Janka 2. miesto geografická olympiáda
Veverka Roman 3. miesto  chemická olympiáda
Zibrínová Zuzana 2. miesto biologická olympiáda
Úradníková Lenka 1. miesto fyzikálna olympiáda
Družstvo dievčatá 2. miesto basketbal
Auxtová Ľubica 1. miesto olympiáda zo slovenského jazyka
Flašková Veronika 3. miesto olympiáda zo slovenského jazyka
Kováčiková Katarína 1. miesto biologická olympiáda
Družstvo dievčat 3. miesto volejbal
ZŠ P2 dievčatá 1. miesto gymnastický štvorboj
ZŠ P2 chlapci 2. miesto gymnastický štvorboj
Družstvo ZŠ P2 1. miesto SAŠŠ
Družstvo ZŠ P2 1. miesto Policajt môj kamarát
Družstvo mladšie žiačky 3. miesto aerobik

Umiestnenie v rámci krajského kola

Ťažký Stanislav 4. miesto cezpoľný beh SAŠŠ
Auxt Michal 5. miesto cezpoľný beh SAŠŠ
Družstvo chlapcov 8. miesto streľba zo vzd. pušky
Družstvo dievčat 6. miesto streľba zo vzd. pušky
Prípravka chlapci 3x 1.miesto, 2x 2. miesto, 2x 3. miesto Vianočná hala 
Prípravka dievčatá 3. miesto, 2x 2. miesto Vianočná hala 
Mladší žiaci 2. 1. miesto, 2x 3. miesto3x 1. miesto Vianočná hala 
Mladšie žiačky 4x 1. miesto, 1x 2. miesto Vianočná hala 
Mladší žiaci 2x 1. miesto, 1x 2. miesto, 2x 3. miesto Vianočná hala 
Starší žiaci 1x 1. miesto, 2x 2. miesto, 1x 3. miesto Vianočná hala 
Staršie žiačky 3x 1. miesto, 2x 3. miesto Vianočná hala 
Zibrínová Zuzana 8. miesto biologická olympiáda
Bartoš Zoltán 4. miesto olympiáda z anglického jazyka
Žiaci ZŠ P2 1., 3. miesto atletika SAŠŠ

Umiestnenie v rámci celoslovenského kola

Mladšie žiačky a prípravka 1. miesto MSsAZ
Staršie žiačky 3. miesto Majstrovstvá SR družstiev
Družstvo chlapcov 5. miesto Majstrovstvá SR cezpoľný beh
Družstvo dievčat 4. miesto Majstrovstvá SR Memoriál M. Zavarskej
Zázrivcová, Gregorová, Horáčková, Wágnerová 1. miesto MSsAZ
Jančov, Ťažký, Karlíková 2. miesto MSsAZ
Auxt, Gregorová, Tomajková 3. miesto MSsAZ
Kvietková, Gregorová, Syčová 4. miesto MSsAZ
Kačmárová, Wágnerová 1. miesto MSsAZ
Ťažký 2. miesto MSsAZ
Karlíková, Tajbošová 3. miesto MSsAZ
Wágnerová, Auxt, Kvietková 2. miesto MSsAZ
Stieranková, Murín 5. miesto MSsAZ cezpoľný beh
Úradníková Lenka, Auxtová Ľubica 1. miesto Eurorébus
Družstvo žiakov 1. miesto MSsAZ
Družstvo žiakov 7. miesto MSsAZ
Auxt Michal 5. miesto MSR 800m
Ťažký Stanislav 5. miesto MSR 1500m
Zázrivcová, Kačmárová, Gregorová, Karlíková 5. miesto MSR 4x200m
Zázrivcová Barbora 1. miesto MSsAZ 60m, 150m, diaľka
Ábelová Klára 2. miesto MSsAZ diaľka, 60m, 150m, výška
Mózer Martin 2. miesto MSsAZ diaľka, 150m, 60m
Schönová Michaela 3. miesto MSsAZ výška
Póč Maroš 3. miesto MSsAZ 60m
Beňovská, Vernárska, Strmeňová, Zázrivcová 3. miesto MSsAZ 4x60m
Blaženiaková, Olšiaková, Kučeráková, Ábelová 3. miesto MSsAZ 4x60m
Gregorová Sylvia 3. miesto MSR SAŠŠ
Karlíková, Gregorová, Kyzeková, Wágnerová, Tajbošová, Karlíková, Stieranková, Zázrivcová 1. miesto MSsAZ jednotlivcov st. žiaci
Gregorová, tajbošová, Kyzeková, Tomajková 2. miesto MSsAZ jednotlivcov st. žiaci
Jančov, Auxt, Zázrivcová, Kyzeková, Syčová, Kvietková 3. miesto MSsAZ jednotlivcov st. žiaci
 

Aktualizované

Návrat na obsah