Rok 2001/02 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2001/02

Úspechy žiakov

Umiestnenie v rámci okresného kola

Simanová Daniela 1. miesto olympiáda z anglického jazyka
Kösegiová Katarína 3. miesto olympiáda z anglického jazyka
Kupcová Agáta 1. miesto geografická olympiáda
Nováček Matej 1. miesto geografická olympiáda
Klinec Adam 1. miesto geografická olympiáda
Zibrínová Martina 2. miesto geografická olympiáda
Flaška Miroslav 2. miesto geografická olympiáda
Lenďák Fedor 1. miesto geografická olympiáda
Dočekalová Lenka 1. miesto Hviezdoslavov Kubín
Vagadayová Kristína 1. miesto Hviezdoslavov Kubín
Giertl Pavol 2. miesto fyzikálna olympiáda
Ziburová Miroslava 1. miesto biologická olympiáda
Kántorová Patrícia 2. miesto biologická olympiáda
Zibrínová Zuzana  3. miesto biologická olympiáda

Umiestnenie v rámci krajského kola

Nováček Matej 1. miesto geografická olympiáda
Simanová Daniela 5. miesto olympiáda z anglického jazyka
Kupcová Agáta 7. miesto geografická olympiáda
Družstvo žiačok 2. miesto strelecká súťaž
Družstvo žiakov 3. miesto strelecká súťaž
Družstvo ml. žiačok 1. miesto atletika
Horáčková Kristína

1. miesto

2. miesto

3. miesto

atletika - oštep

atletika - guľa

atleltika - disk

Gregorová Silvia

1. miesto

2. miesto

atletika - 60m, 150m, diaľka

atletika - 60m, diaľka

Karlíková Martina

1. miesto

2. miesto

3. miesto

atletika - 300m

atletika 150m

atletika - 150m

Prípravka žiačky 1. miesto atletika
Zemanová Katarína 2. miesto atletika - 1500m
Ťažký Stanislav 3. miesto atletika - 1500m
Vajdík Patrik 3. miesto atletika - guľa
Kurčíková Linda 3. miesto atletika - guľa
Kačmárová Katarína 3. miesto atletika - 300m
Póč Maroš 3. miesto atletika - 60m, 150m
Družstvo žiačok 2. miesto gymnastika

Umiestnenie v rámci celoslovenského kola

Adamcová Iveta 1. miesto Literárny Kežmarok
Veverka Roman 2. miesto Literárna Revúca
Kysucká Bibiana 2. miesto Kalokagatia - výtvarná súťaž
Kamenský Matúš 2. miesto Kalokagatia - literárna súťaž
Úradník Jakub 2. miesto Kalokagatia - literárna súťaž
Družstvo žiačok 3. miesto Memoriál M. Zavarskej
ZŠ P2 4. miesto Škola roka SAŠŠ
Družstvo žiačok 6. miesto atletika
Nováček Matej 8. miesto geografická olympiáda
 

Aktualizované

Návrat na obsah