Rok 2000/01 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Rok 2000/01

Úspechy žiakov

Umiestnenie v rámci okresného kola

Šreiner Marek 1. miesto olympiáda z nemeckého jazyka
Flašková Veronika 3. miesto olympiáda z nemeckého jazyka
Svačina Ľuboš 1.miesto olympiáda z anglického jazyka
Bušniaková Ivana 1. miesto olympiáda z ruského jazyka
Adamcová Ivana 3. miesto olympiáda z anglického jazyka
Nováček Matej 1. miesto geografická olympiáda
Simanová daniela 1. miesto geografická olympiáda
Kačmárová Zuzana 3. miesto geografická olympiáda
Piliarová Katarína 1. miesto Poznaj a chráň
Polakovičová Katarína 2. miesto Poznaj a chráň
Dočekalová Lenka 1. miesto Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín
Horáčková Kristína 1. miesto Hviezdoslavov Kubín
Šimko Jakub 2. miesto fyzikálna olympiáda
Svačina Ľuboš 2. miesto matematická olympiáda

Umiestnenie v rámci krajského kola

Leo Erik 3. miesto olympiáda z nemeckého jazyka
Družstvo žiačok 1. miesto gymnastika
Selhofer Paloma 2. miesto gymnastika
Družstvo žiakov 2. miesto atletika SAŠŠ
Družstvo žiačok 3. miesto atletika SAŠŠ
Štulajter Michal 1. miesto atletika - 300m
Kurek Matej 4. miesto atletika - kriket
Prípravka CH, D 1. miesto atletika
Družstvo žiačok, žiakov 2. miesto atletika
Žiaci ZŠ P2 10x1.miesto, 16x2.miesto, 13x3.miesto atletika majstrovstvá SsAZ

Umiestnenie v rámci celoslovenského kola

Bušniaková Ivana 4. miesto olympiáda z ruského jazyka
Družstvo žiačok 3. miesto Memoriál M. Zavarskej
Štulajter Michal 1. miesto

3. miesto

4. miesto

atletika - 300m

atletika - 7boj

atletika - 300m, diaľka

Kurek matej 4. miesto atletika - oštep
Kántorová Patrícia 1. miesto Jablko-citrón - výtvarná súťaž
 

Aktualizované

Návrat na obsah