povinna_publicita - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

povinna_publicita

Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Správa o činnosti

11.Správa o činnosti PK - Hravé čítanie 5.2.2020
11.Správa o činnosti PK - Rozšírená matematika 5.2.2020
12.Správa o činnosti PK - Hravé čítanie  19.2.2020
12.Správa o činnosti PK - Rozšírená matematika 19.2.2020
13. Správa o činnosti PK - Hravé čítanie 11.3.2020
13.Správa o činnosti PK - Rozšírená matematika 11.3.2020
14. Správa o činnosti PK - Hravé čítanie 3.6.2020
15. Správa o činnosti PK - Hravé čítanie 10.6.2020
16. Správa o činnosti PK - Hravé čítanie 17.6.2020


Aktualizované

Návrat na obsah