O stránke - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

O stránke

Moja škola

Vznik internetovej stránky

Internetová stránka vznikla v školskom roku 2003/2004 a uverejnená v sieti internet bola 1. apríla 2004.

Autor
stránky je učiteľ ZŠ PaedDr. Peter Návoy.

Prečo vznikla ?


Cieľom
vzniku je informovať žiakov, rodičov a širokú verejnosť o činnosti v základnej škole a jej materských školách.

História vzniku


 • január - marec 2004  príprava štruktúry webovej stránky, zhromažďovanie údajov o škole

 • 1. apríl 2004 - odoslanie stránky na internet

 • jún 2004 -  vytvorenie školského fotoalbumu

 • august 2004 - doplnenie fotoalbumu o fotografie školských budov

 • január 2005 - vytvorenie novej šablóny stránky

 • február 2005-  nová titulná strana s pozadím fotografie vchodu do budovy, vytvorenie rozvrhu hodín, školský kalendár sviatkov žiakov a prázdnin, vytvorenie zoznamu žiakov

 • apríl 2005 - zverejnenie prezentácií žiakov

 • uverejňovanie školského časopisu  DVOJKA v elektronickej podobe

 • september 2006 -  činnosť školského klubu detí, činnosť materských škôl

 • november 2006 - testovacia prevádzka projektu Škola budúcnosti

 • december 2006 - vytvorenie Okienka výchovného poradcu, školské videonoviny

 • jún 2007 - štatistika návštevnosti webu

 • september 2007-  vytvorenie školského internetového fóra

 • október 2007 -  zverejnenie Vyhodnocovacej správy o činnosti školy, pripojenie sa k projektu Škola budúcnosti

 • marec 2008 - vytvorenie časti Súbory na stiahnutie

 • máj 2008 - vytvorenie aktívnej stránky s podporou PHP

 • september 2008 - vytvorenie videoarchívu školských akcií, vytvorenie jedálneho lístka

 • december 2008 -  moderný fotoalbum

 • jún 2009 -  testovacia prevádzka výučbového systému MOODLE

 • zverejnenie Školského vzdelávacieho programu

 • január 2011 - vytvorenie e-mailových účtov pre všetkých žiakov a učiteľov, Povinne zverejňované dokumenty

 • september 2011 -  prevádzka elektronickej žiackej knižky

 • december 2012   školské rozhlasové štúdio Twister

 • máj 2012 -  elektronický rezervačný systém učební

 • august - september 2012 - nový dizajn webovej stránky

 • júl 2013 - úprava kódu stránky pre mobilné zariadenia, doplnenie časti Verejné obstarávanie

 • október 2014 - zriadenie školskej meteorologickej stanice
 • december 2014 - nahradenie výučbového systému MOODLE výučbovým systémom SOCRATIVE
 • január 2015 - odkazy na moderné vyučovanie - projekty Digiškola, Planéta vedomostí, E-test, Modernizácia vzdelávacieho procesu
 • február 2015 - úprava kódu stránky, moderný fotoalbum
 • január 2015 - úprava kódu stránky, moderný školský časopis DVOJKA
 • január 2016 - úprava kódu stránky
 • november 2017 - úprava kódu stránky pre mobilné zariadenia
 • november 2017 - znovuvytvorenie elearningového portálu
 • november 2017 - vytvorenie búrkového radaru ako súčasť meteorologickej stanice


Technické  informácie

Stránka bola vytvorená v programe WebSiteX5, s využitím skriptov JAVA a jazyka PHP. Optimalizovaná pre Internet Explorer, 1024 x 768 pix.
V súčasnosti je umiestnená na serveroch T-COM (www.zsbrezno.edu.sk), vlastný web.server (http://server.zsbrezno.edu.sk), JOOMAG.COM (www.joomag.com), aSc (http://zsbrezno.edupage.org) a na websupport.sk (http://elearning-pionierska2.sk)


Aktualizované

Návrat na obsah