Napísali o nás - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Napísali o nás

Napísali o nás
„O banícky kahanec 2019“  v podaní žiakov ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne

     3. ročník literárnej súťaže O banícky kahanec, ktorú zastrešuje MO Matice slovenskej v Brezne a OZ Horehronská banská cesta, tvorivo naplnili v kategórii mladších i starších žiakov literárne práce detí Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne. Na víťazných priečkach sa umiestnili : Andrea Vlčková, Lea Paučová, Miroslav Pisch a Peter Tichý. Pod vedením pani učiteľky PaedDr. Kristíny Gondovej vznikli na hodinách literatúry povesti, ktoré sa svojou tematikou priblížili miestnym baníckym reáliám, dotkli železiarskeho remesla a fantazijne uplatnili historický fenomén zbojníctva v breznianskom regióne. Súťaž bola vyhodnotená organizátormi dňa 12.12.2019 v sieni Mestského úradu v Brezne, kde boli víťazom slávnostne odovzdané ceny i povestné spomienkové banícke kahance.
www.stredoslovaci.sk, 20.12.2019

Beseda s pani spisovateľkou

    V pondelok 18.11.2019 sme navštívili Mestskú knižnicu v Brezne. Hosťom bola spisovateľka Kristína Baluchová. Počas štúdia na vysokej škole pracovala ako letuška a zaujímavé príbehy spojené s lietaním sú námetom aj jej kníh pre deti.
Predstavila nám trilógiu kníh o kapitánovi Padákovi a jeho dobrodružstvách - Straty a nálezy, Kapitán Padák a pašerácka spojka,  Kapitán Padák a lietajúce auto.
Páčilo sa nám jej rozprávanie o mnohých krajinách, ktoré navštívila. Prvá kniha rozpráva o stratenej knihe na letisku a dobrodružstvách s ňou spojených. Istý čas žila v Spojených arabských emirátoch a práve jej druhá kniha je o sokoloch, ktoré mnohí ľudia v tejto krajine chovajú ako domáce zviera.  Zaujímavá je aj tretia kniha o lietajúcom aute. Ani sme nevedeli, že prototyp takéhoto auta bol vyrobený u nás na Slovensku. Môžeme sa tešiť aj na štvrtú časť, ktorá bude súvisieť s nezákonným výrubom lesov  na Slovensku.
Pani spisovateľka sa venuje aj filantropii, navštívila školu v Keni, založila občianske združenie P(l)uto. Je to veľmi milá pani, ktorá môže svojím životom inšpirovať malých i veľkých.

Beseda sa nám veľmi páčila a sme radi, že sme strávili príjemný čas s pani spisovateľkou a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. Niektorí z nás si jej knihy zakúpili a všetky tri diely o kapitánovi Padákovi sú už aj v našej školskej knižnici.


                                                                                  Kolektív V.A triedy ZŠ s MŠ P2 Brezno, MY Horehronie, 3.12.2019
Beseda s Antonom Laučekom

   Žiaci siedmych, ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne, sme sa dňa 7.11.2019 zúčastnili besedy so spisovateľom a vysokoškolským pedagógom, doc. PaedDr. Antonom Laučekom, PhD. Počas dvojhodinového stretnutia sme sa najskôr  od spolužiakov dozvedeli  o jeho živote a tvorbe, neskôr nám vybraní recitátori  prečítali ukážky z niektorých jeho diel, ktoré sám autor dodatočne okomentoval. Priblížil nám proces vzniku umeleckého textu, prezradil, čo je v jeho knihách fikcia a čo skutočnosť. Jeho humorne ladenú knihu pre deti a mládež Pušky v hrnci, granáty v kredenci, sme mnohí prečítali, priblížil nám v nej obdobie druhej svetovej vojny z pohľadu detského hrdinu Paľka.

    Ako rodák z obce Černová nám porozprával aj o historikmi rozporuplne vnímanej osobnosti Andreja Hlinku. O tragédii z tejto obce nám povedal viac než učebnice dejepisu, pretože jeho otec bol priamym účastníkom tejto udalosti, o ktorej sa dlhé roky nesmelo hovoriť. Dnes sa nám  zdá nepochopiteľné, že práve  pôvod z obce Černová mohol byť pre spisovateľa  prekážkou v prijatí na vysokoškolské štúdium.

     Autor dodnes pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Žilinskej univerzite, kde sa na Fakulte humanitných vied venuje najmä  etike médií. Zábavnou formou nám vysvetlil, ako sa nás snažia masmédiá ovplyvniť a čo máme robiť preto, aby sa im to nepodarilo. Vďaka stretnutiu s ním sme mohli spoznať aj jeho bývalú spolužiačku,  pani učiteľku Mgr. Moniku Brodskú, ktorá pôsobila na našej škole 28 rokov a venovala sa žiakom v predmetoch slovenský jazyk a nemecký jazyk až do svojho odchodu do dôchodku. Priblížila nám osobnosť autora cez spomienky na ich študentské časy.

    Pred stretnutím sme sa tešili, že stretneme „živého“ slovenského spisovateľa. Pán Lauček naše očakávania dokonale naplnil, bol veľmi príjemný, pozitívne naladený, rozprával pútavo a hlavne s vtipom, čím dokázal ľahko udržať našu pozornosť. Mnoho z jeho výrokov si určite nadlho zapamätáme. Napríklad: „IQ si môžeme odmerať tým, že od čísla 200 odrátame počet častí reality šou, ktoré sme vydržali dopozerať do konca.“ Alebo odznela i trochu vážnejšia a nadčasová myšlienka: „Len deti skutočne žijú život. Dospelí už len bojujú.“
Ďakujeme pánovi doc. Laučekovi, že si napriek nabitému programu, na nás našiel čas a pani učiteľke PaedDr. Kristíne Gondovej za zorganizovanie výbornej besedy.


Eliška Demianová, žiačka 7.A triedy ZŠ s MŠ P2 v Brezne, www.stredoslovaci.sk, 12.11.2019
Literárna exkurzia Horná Lehota, Tajov, Hronsek

      Vo štvrtok, 10. októbra, sme sa my, žiaci siedmych ročníkov ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne, zúčastnili literárnej exkurzie. Našou prvou zastávkou bola Horná Lehota, kde sme navštívili Pamätnú izbu Sama Chalupku. Po zaujímavom výklade sme mali možnosť všetko si dôkladnejšie poobzerať, odfotili sme sa pri jeho pamätníku a pokračovali v ceste. Druhým navštíveným miestom bol artikulárny evanjelický kostol v Hronseku. Dozvedeli sme sa, že táto pamiatka UNESCO musela byť postavená za prísnych podmienok, napríklad musela byť celá z dreva, bez jediného železného klinca. Stavba kostola začala na jeseň v roku 1725 a už v roku 1726 bola dokončená. V kostole sa ženil aj významný básnik štúrovskej generácie – Andrej Sládkovič. Poslednou zastávkou bol Rodný dom Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša v Tajove. Pani sprievodkyňa nám o obidvoch dejateľoch zaujímavo porozprávala. Jozef Gregor Tajovský bol významný realistický slovenský spisovateľ, jeho manželka Hana zasa literárna kritička a osvetová pracovníčka. Jozef Murgaš bol priekopníkom bezdrôtovej telekomunikácie a autorom mnohých vynálezov.

      Táto literárna exkurzia sa mi veľmi páčila, všetci sme boli spokojní a plní nových zážitkov. V mene všetkých siedmakov sa chcem poďakovať pani učiteľkám: Gondovej, Rusnákovej, Belkovej a Kafríkovej za možnosť získať nové informácie o slovenskej histórii a vidieť zaujímavé pamiatky na vlastné oči.Zoja Poliaková, žiačka 7.A triedy ZŠ s MŠ P2 v Brezne, MY Horehronie, 22.10.2019
Adrián Skácel druhý

Adrián Skácel, žiak 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne, sa v 30. ročníku literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019, v kategórii poézia žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ umiestiril na 2. mieste s básňou Prudká láska. Ocenenie si prevzal 11. októbra v Bratislave z rúk porotcov Marty Hlušíkovej, Erika Ondrejíčka a Dada Nagya. Začínajúci autor tvorí prevažne ľúbostnú lyriku a pravidelne prispieva svojou tvorbou do literárnych súťaží.
Blahoželáme!

Prudká láska

Láska láska prudká láska
Vášeň k tebe nekonečná je
Keď cítim tvoju ruku na
mojej tvári
Cítim sa ako anjel v raji

Láska láska prudká láska
Niečo vo mne tíško kráča
Kráča kráča neviem presne kam
K tebe láska kráčam sám

Láska láska prudká láska
Spýtam sa ťa čo je láska
Spýtam sa ťa tichúčko
Dám ti pusu na líčko

Láska láska prudká láska
Niečo tu tak krásne hlása
Hlása to tak máličko
K tebe láska malíčkom


BL, MY Horehronie, 22.10.2019
V Brezne otvorili viacúčelové ihrisko Športový areál Milutína Černáka

Jedenásty október sa do breznianskej kroniky zapíše veľkými písmenami ako významný športový sviatok. Centrum Horehronia sa totiž od tohto dátumu môže pýšiť bezpochyby najväčším viacúčelovým ihriskom v okrese. Celú výstavbu v hodnote takmer 860 tisíc eur vrátane DPH hradilo mesto z vlastných zdrojov.


V polovici tohto roka sa breznianska samospráva pustila do realizácie nového multifunkčného areálu pri Základných školách Pionierska 2 a Karola Rapoša v Brezne. Ten je výnimočný nielen svojou veľkosťou, ale predovšetkým rozmanitosťou a komplexnosťou ponuky pohybových aktivít. Okrem základných atletických disciplín sa tu bude môcť hrať futbal, basketbal, tenis a ďalšie kolektívne športy, a vďaka umelému osvetleniu bude prevádzka možná aj v zimných mesiacoch.
Na slávnostnom otvorení, ktoré sa konalo v druhý októbrový piatok, primátor mesta Tomáš Ábel poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jeho vznik a zároveň povedal: „Som veľmi rád, že môžeme spoločne otvoriť tento krásny športový areál pre naše deti a verejnosť a už teraz môžem sľúbiť, že sa budeme snažiť, aby tu boli dobudované stanovištia pre ďalšie atletické disciplíny." Táto iniciatíva nie je vôbec náhodná, nové športovisko totiž pomenovali po mužovi, ktorý sa atletike upísal telom aj dušou.


Atletický odborník, bývalý pretekár, tréner, funkcionár a rozhodca Milutín Černák sa zaslúžil o rozvoj atletiky v Brezne, kde pôsobí už viac ako 40 rokov. Spod jeho rúk vyšlo viacero výborných atlétov, ktorí v minulosti reprezentovali nielen Brezno, ale aj Slovenskú republiku. Počas svojho pôsobenia zastával napríklad aj funkciu predsedu Stredoslovenského oblastného atletického zväzu, dlhodobo je organizátorom rôznych bežeckých súťaží a taktiež disponuje najvyššou licenciou atletického rozhodcu.
„Poviem to úplne ak by pán Černák za otvorene, mnou nechodil pravidelne a neprízvukoval, že potrebujeme atletickú dráhu a zázemie pre ďalšie atletické disciplíny, tak možno by sme sa k tejto myšlienke nedostali. Preto ho ja osobne považujem za gestora tohto projektu a myslím si, že je absolútne na mieste, že tento športový areál bude niesť jeho meno," povedal primátor.
Na jeho slová reagoval samotný Milutín Černák: „Po nevydarených          pokusoch o tartanovú dráhu na mestskom štadióne bolo veľa skeptikov, ktorí nepočítali s tým, že tento multifunkčný športový areál sa v tak krátkom čase vybuduje. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o to zaslúžili a v mene   atletického   klubu.


Historicky prvého štartu na dráhe sa zúčastnili bývalí aj súčasní pretekári z atletického klubu Mostáreň Brezno, medzi ktorými sa pred domácim publikom predstavila vychádzajúca mladá hviezda Viktória Forster. Keďže nový areál okrem tartanovej dráhy disponuje ihriskom s umelou trávou, využívať ho budú tiež futbalisti Železiarní Podbrezová a Futbalového klubu Brezno. Rozvíjať svoje fyzické schopnosti tu pritom budú môcť nielen žiaci a členovia športových klubov, ale aj široká verejnosť. Prevádzkový poriadok už čoskoro nájdete na webovej stránke Technických služieb Brezno.Eva Šípošová, MY Horehronie, 15.10.2019
Breznianski deviataci ZŠ Pionierska 2 v Matici slovenskej

1. októbra sme sa my, žiaci deviatych ročníkov Základnej školy Pionierska 2 v Brezne, zúčastnili literárnej exkurzie, ktorá mala ako hlavný cieľ návštevu Literárneho múzea Matice slovenskej v Martine. Pani sprievodkyňa nás previedla mnohými miestnosťami, ktoré sa venovali jednotlivým obdobiam našej literárnej histórie. Svoj výklad spestrila zaujímavosťami zo života slovenských literátov a dozvedeli sme sa aj o výnimočných udalostiach spojených s významnými slovenskými osobnosťami, ktoré vytrvalo bojovali za národnú slobodu, hlavne v období národného obrodenia v 19. storočí. Najviac sa nám páčil obrovský nástenný gobelín so sv. Cyrilom a sv. Metodom a ich navrhnutými staroslovienskymi písmenami. Po skončení prehliadky literárneho múzea nás pani učiteľky zaviedli aj pred oficiálnu budovu Matice slovenskej, v ktorej sa uskutočňujú reprezentatívne kultúrne stretnutia. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Jahodníckych hájov, kde sa nachádza skanzen ľudovej architektúry. Prezreli sme si drevené obydlia našich predkov, ktoré pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a boli do tohto skanzenu prevezené.

Chceme sa touto cestou poďakovať pani učiteľke PaedDr. Kristíne Gondovej a Mgr. Erike Demianovej, ktoré nám pripravili pekný zážitok. Vďaka nim sa o slovenskom jazyku, literatúre i histórii dozvedáme aj prostredníctvom takýchto literárnych exkurzií.

deviataci ZŠ Pionierska 2, Brezno
Nové multifunkčné športovisko.

Reportáž TV Hronka.
Slávnostné otvorenie nového multifunkčného športoviska. Tým sa môžu pochváliť v Brezne. Svoje miesto si tam nájdu nadšenci futbalu, basketbalu, no priestor na rozvoj tu budú mať najmä milovníci atletiky.

TV Hronka, 11.10.2019
Návšteva pamätnej izby Literárne Brezno žiakmi zo Základnej školy Pionierska 2

Martin Rázus:  Je dobré mať znalosti o celej zemi, celom svete,  ale najlepšie treba poznať to, čo poskytuje podmienky pre vlastný život. Nevyhnutné je poznať aj svoju obec, minulosť a ciele vlastného národa.  Citát je z knihy Martin Rázus – Argumenty, hovory so synom i s tebou.

Začiatkom roku 2007 vznikol pri miestnom odbore Matice slovenskej Klub Martina Rázusa – Maroško, ktorý si dal do vienka zveľadenie historického kultúrno-literárneho dedičstva mesta, ako odkaz pre súčasné a budúce generácie. Klub našiel podporu vo vedení mesta, Horehronskom múzeu, Evanjelickej cirkvi... Výsledkom snaženia mnohých ľudí bolo vybudovanie a 30. mája 2009 slávnostne odovzdanie Pamätnej izby s cieľovým názvom Literárne Brezno – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta. V jej priestoroch, na vystavených paneloch je snaha kultúrnej verejnosti priblížiť život a dielo 15-tych historicky najvýznamnejších kultúrno-literárnych osobností mesta.

Pamätná izba chce slúžiť svojmu poslaniu už 10. rok, avšak najmä zo strany škôl nielen na území mesta, sa doteraz nestretla s dostatočným záujmom. Snaha tvorcov takto nepriniesla svoje zaslúžené ovocie.
Mesiac september podľa kalendára má byť okrem iného venovaný aj Dňom Európskeho kultúrneho dedičstva. Táto skutočnosť inšpirovala Klub MR – Maroško, ktorí v spolupráci s Horehronským múzeom vyšli z iniciatívou na jeden otvoriť Pamätnú izbu (PI)  Literárne Brezno a  pozvať verejnosť,  najmä školy na bezplatnú prehliadku.
Toho roku sa tak stalo vo štvrtok 19. septembra. S potešením na sekretariáte riaditeľky Horehronského múzea potvrdila účasť pani riaditeľka Mgr. Beata Prečuchová zo ZŠ Pionierska 2.
Po rannom otvorení priestorov Pamätnej izby ako prvý záujemca prišiel poslanec mesta Brezno Miroslav Fašang. Za ním bezprostredne prišli tri pani učiteľky PaedDr. Kristína Gondová, PhDr. Andrea Tichá a Mgr. Olga Kleinová a s nimi aj cca 50 žiakov II. stupňa. Všetkých privítali Hana Peterajová z Horehronského múzea, ktorá bola aj pri zrode Pamätnej izby ako odborníčka  na libreto a textovo-obrazovú obsahovú stránku vystavených exponátov, Ivan Tasler projektant PI a syn Mateja Taslera – významného evanjelického kňaza a spisovateľa, Milan Kováčik  z Klubu MR Maroško.  Výklad pani Peterajovej, prítomných žiakov zrejme zaujal. Pohotove kládli aj svoje otázky.

Celý priebeh návštevy, ktorá veríme že pritiahne záujem aj ďalšej verejnosti, najmä školákov, si je možné pozrieť na priloženej foto - prezentácii.
Pre úplnosť je treba ešte uviesť, že Pamätná izba Literárne Brezno sa nachodí v priestoroch Evanjelickej fary v Brezne. Expozíciu spravuje Horehronské múzeum, kde si treba dopredu nahlásiť záujem o návštevu  expozície.

Milan Kováčik, predseda Klubu MR - Maroško , MY Horehronie, 18.9.2019


Aktualizované

Návrat na obsah