Multimediálne - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Multimediálne

Práce žiakov > Predmet Informatika

PowerPointové prezentácie


Práce žiakov na hodine informatiky

Česká republika - A. Kováčiková   

Minerály - A. Kuvik

Anglicko - S. Černáková

Linkin Park - D. Kovácsová

Festivaly - D. Gálfyová   

Egypt - E. Poliaková

Francúzsko - E. Poliaková

Sever proji Juhu - E. Pauliaková

Youtuberi - E. Krupa

Vlajky Európy - J. Ládiová

Francúzsko - J. Cerovský

Jazdectvo - S. Černáková

Najlepšie filmy - J. Ládiová

Kalifornia - N. Katuščáková

Štáty Európy - K. Kučeráková

Paríž - K. Ridzoňová

SR hrady a zámky - K. Gondová

Kostra človeka - L. Daxnerová

League Of Legends - J. Cerovský

Londýn - N. Varlová

Poľsko - L. Macuľová
Wolkswagen - L. Tištian
Computer - L. Tištian
Maďarsko - M. Ištvánová
Štáty Európy - M. Dzubák Naj.obchody - N. Bellová Hry - P. Koľaj Nobelova cena - M. Ištvánová
Apple - R. Maková Slávne mestá - R. Čunderlíková S. Schönová Operačné systémy - S. Jurašík
Slovensko - A. Kuvik
Umenie a hudba - J. Ládiová
Boeing - V. Solga
Youtube - L. Daxnerová


Google - S. Borovičová Atletika - K. Berčíková Olympiáda - L. Kvietková Atletika - V. Dunajská
Automobily - F. Lach Atletika - L. Barnáková Atletika - K. Králiková Jedlo - L. Stančíková
Práca s digitálnymi multimédiami

Projekt: Hydrostatická vztlaková sila
Predmet: Fyzika 7.roč.

Autor: Jaroslav Eremiáš, Pavel Romański

Projekt: Fontánka
Predmet: Chémia 7.roč.

Autor: Jaroslav Eremiáš, Pavel Romański, Peter Molčányi

Projekt: Tuhnutie
Predmet: Fyzika 7.roč.

Autor: Jaroslav Eremiáš, Pavel Romański

Projekt: Tepelná vodivosť
Predmet: Fyzika 7.roč.

Autor: Jaroslav Eremiáš, Pavel Romański, Patrik Bevelaqua

Projekt: Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Kamera, foto, hudba, strih: Júlia Ládiová, Martina Ištvánová
Účinkujúci: Júlia Ládiová, Martina Ištvánová

Projekt: Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Kamera: Pavel Romański, Jaroslav Eremiáš
Foto: Patrik Bevelaqua
Hudba: Pavel Romański
Strih: Jaroslav Eremiáš
Účinkujúci: Dominik Kováčik

Projekt: Práca s multimédiami
Predmet: Informatika 9. ročník

Autori: žiaci 9.A, 9.D

Projekt: Slovenské národné povstanie
Predmet: Dejepis 9. ročník

Autori: žiaci Jaroslav Eremiáš

Projekt: Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Kamera: Pavel Romański, Jaroslav Eremiáš
Foto: Patrik Bevelaqua
Hudba: Ján Divok
Strih: Jaroslav Eremiáš
Účinkujúci: Natália Medveďová, Bianka Jánošíková

Pozdravy spolužiakom

Kamera, strih: Maxim Zelenčík

Internetové stránky


Brazília - D. Kňazíková

História - N. Letková

Bulímia - N. Mušuková

Matematika - V. Pehelová

Andpictures - A. Snopková

Amsterdam - A. Snopková

Naj.miesta - R. Turčinová

VeronToys - V. Vránska


India - V. Vránska

Zaujímavosti štátov - F. Vrbovská


Aktualizované

Návrat na obsah