Zoznam pracovníkov - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Zoznam pracovníkov

Materské školy

Zástupca pre MŠ

Jaroslava Mišániová


Pedagogickí pracovníci

Jaroslava Mišániová
Ľuba Bamburová
Iveta Betková
Mária Brveníková
Bc. Mária Budovcová
Eva Dekrétová
Magdaléna Durľáková
PaedDr. Ivana Jančová
Iveta Jagerčíková
Andrea Koubeková
Miroslava Muránska
Soňa Roháčová  
Viera Ťažká
Danka Štellerová

Asistent učiteľa
Dominika Miklošová

Nepedagogickí pracovníci
Bibiána Fašková
Júlia Michelčíková
Eva Skubáková
Anna Štulrajterová

Aktualizované

Návrat na obsah