Krúžky - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Krúžky

Moja škola

Vážení rodičia, milí žiaci !

V tomto školskom roku si opäť prevezmete vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na Vaše záujmové vzdelávanie. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity, poukaz však odovzdá len jednej z nich a to podľa vlastného uváženia.

Veríme, že si z nasledovnej ponuky krúžkov vyberiete tie, ktoré naplnia Váš voľný čas.

Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti v školskom roku 2018/2019

1. stupeň

Florbal pre I. stupeň Utorok, 15.30 – 17.00 hod. Mgr. Renáta Cipárová
Folklórny krúžok Pondelok, 14.00 hod. Mgr. Erika Turčinová
Golfový pre 1. – 4. ročník Mgr. Anna Longauerová
Hudobno-dramatický krúžok Piatok, 14.00 hod. Mgr. Henrieta Kuviková
Informatika pre 1. – 2. ročník Pondelok, 13.45 hod. Mgr. Marianna Kramlová
Informatika pre 3. – 4. ročník Pondelok, 15.30 hod. Bc. Ľubomíra Kňazeová
Malý kuchtík Pondelok, 14.00 hod. Mgr. Adriana Zákalická
Potulky pod hviezdami pre 1. stupeň Piatok, 14.00 – 16.00 p. Ingrid Macáková
Stolný tenis Pondelok, 14.00 – 16.00 hod. p. Ľubomír Lamper
Šikovné rúčky Pondelok, 13.45 – 15.45 hod. Mgr. Martina Mazúrová netradičné výtvarné materiály a techniky
Všestranná pohybová príprava Mgr. Jana Chrenová
Výletníček pre 1. a 2. stupeň Sobota, nedeľa, prázdniny Bc. Ľubomíra Kňazeová, Mgr. Janka Škultétyová
Základy etikety pre žiakov 0. roč. Pondelok – piatok po vyuč. Mgr. Petra Kureková

2. stupeň

Atletika Mgr. Jana Chrenová
Florbal pre II. stupeň Štvrtok, 15.30 – 17.00 hod. Mgr. Renáta Cipárová
Futbal – II. stupeň Štvrtok, 14.00 – 15.30 hod. Mgr. Martin Ridzoň
Golfový krúžok Utorok, 14.00 hod Mgr. Daniela Jorčíková
Informatika pre 2. stupeň Utorok, 14.00 – 16.00 hod. PaedDr. Peter Návoy
Literárny krúžok Štvrtok, 14.00 – 16.00 hod. RNDr. Patrik Bubelíny, PhD. čítanie s porozumením, rozbor umeleckého textu, prednes poézie a prózy, tvorba literárneho textu
Potulky pod hviezdami pre 2. stupeň Utorok, 14.30 – 16.30 hod. p. Ingrid Macáková
Príprava na Testovanie 9 z MAT Utorok, 14.00 – 15.00 Mgr. Eva Récka pre 9.A a 9.C
Príprava na Testovanie 9 z MAT Utorok, 14.00 hod. Mgr. Anna Veverková pre 9.B
Príprava na Testovanie 9 zo SJL Štvrtok, 14.00 – 15.00 hod. Mgr. Janka Siroková pre 9.C
Príprava na Testovanie 9 z MAT Pondelok, 14.00 – 15.00 hod. RNDr. Dagmar Horváthová pre 9.D
Rozhlasový krúžok Streda, 14.00 – 15.00 hod. Mgr. Andrea Tichá
Spevácky krúžok Streda, 14.00 hod. PaedDr. Zuzana Giertlová
Stolný tenis Streda 14.00 – 16.00 hod. p. Ľubomír Lamper
Školský časopis Dvojka Štvrtok, 14.00 hod. Mgr. Jana Horanská
Športy v prírode Sobota, streda Mgr. Matúš Trajteľ turistika, orientácia v teréne, bežecké lyžovanie, in-line
Úžitková tvorba Utorok, 14.00 – 16.00 hod. Mgr. Beáta Prečuchová techniky: servítková, batikovanie, maľba, enkaustika, háčkovanie, práca s textilom, papierom
Volejbal Streda, 14.00 hod. Mgr. Daniela Jorčíková
Výtvarný krúžok Utorok, 14.00 – 15.00 hod. Mgr. Janka Siroková

Aktualizované

Návrat na obsah