Krúžky - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

Krúžky

Moja škola

Vážení rodičia, milí žiaci !

V tomto školskom roku si opäť prevezmete vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na Vaše záujmové vzdelávanie. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity, poukaz však odovzdá len jednej z nich a to podľa vlastného uváženia.

Veríme, že si z nasledovnej ponuky krúžkov vyberiete tie, ktoré naplnia Váš voľný čas.

Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti v školskom roku 2019/2020

1. stupeň

 • Čarovanie v kuchyni Streda, 14.00 – 16.00 hod. Mgr. Veverková Anna
Vytváranie zdravých a chutných jedál teplej a studenej kuchyne. Pečenie jednoduchých zákuskov. Proces zaobstarávania surovín, príprava jedla a stolovanie v praxi.
 • Dobrodružstvá v prírode p. Ingrid Macáková
 • Florbal pre I. stupeň Streda, 15.30 – 17.00 hod. Mgr. Renáta Cipárová
 • Futbal pre I. stupeň Utorok, 15.30 – 17.00 hod. Mgr. Renáta Cipárová
 • Francúzština – začiatočníci Štvrtok, 14.15 – 16.15 hod. Mgr. L. G. de la Infanta Margaréta
 • Golf Mgr. Daniela Jorčíková
 • Informatika pre 1. – 2. ročník Pondelok, 14.00 – 16.00 hod. Mgr. Marianna Kramlová
 • Informatika pre 3. – 4. ročník Utorok, 15.30 – 17.00 hod. Bc. Ľubomíra Kňazeová
 • Nulťáčik Utorok, 12.45 – 14.45 hod. Mgr. Aneta Stachová
 • Spievankovo Streda, 12.45 – 14.45 hod. Mgr. Petra Kokavcová
 • Stolný tenis Pondelok, 14.00 – 16.00 hod. p. Ľubomír Lamper
 • Španielčina – začiatočníci Streda, 14.15 – 16.15 hod. Mgr. L. G. de la Infanta Margaréta
 • Všestranná pohybová príprava Mgr. Jana Chrenová
 • Výletníček pre 1. a 2. stupeň Sobota, nedeľa, prázdniny, sviatky alebo poobedia Bc. Ľubomíra Kňazeová, Mgr. Janka Škultétyová


2. stupeň

 • Atletika Mgr. Jana Chrenová
 • Badminton a iné netradičné športy Mgr. Matúš Trajteľ
 • Čarovanie v kuchyni Streda, 14.00 – 16.00 hod. Mgr. Veverková Anna
 • Vytváranie zdravých a chutných jedál teplej a studenej kuchyne. Pečenie jednoduchých zákuskov. Proces zaobstarávania surovín, príprava jedla a stolovanie v praxi.
 • Dobrodružstvá v prírode p. Ingrid Macáková
 • Florbal pre II. stupeň Štvrtok, 15.30 – 17.00 hod. Mgr. Renáta Cipárová
 • Francúzština – začiatočníci Štvrtok, 14.15 – 16.15 hod. Mgr. L. G. de la Infanta Margaréta
 • Geografický krúžok Utorok 14.15 – 16.15 hod. RNDr. Patrik Bubelíny, PhD.
 • Golf Mgr. Daniela Jorčíková
 • Informatika pre 2. stupeň Utorok, 14.00 – 16.00 hod. PaedDr. Peter Návoy Vyhľadávanie informácií, programovanie s mikrobitom
 • Literárny krúžok Štvrtok, 14.00 – 16.00 hod. RNDr. Patrik Bubelíny, PhD.
 • Loptové hry (basketbal, volejbal) Mgr. Martin Ridzoň
 • Príprava na Testovanie 9 zo SJL pre 9.A Pondelok (Utorok), 14.00 – 16.00 hod. Mgr. Erika Demianová
 • Príprava na Testovanie 9 zo SJL pre 9.C Streda, 14.00 – 15.00 hod. Mgr. Daniela Šebestová
 • Príprava na Testovanie z MAT Utorok, 14.00 – 15.00 hod. Mgr. Veverková Anna
 • Príprava na Testovanie z MAT Pondelok, 14.00 – 15.00 hod. RNDr. Horváthová Dagmar
 • Rozhlasový krúžok Pondelok (Streda), 14.00 – 15.00 hod. Mgr. Andrea Tichá
 • Španielčina – začiatočníci Streda, 14.15 – 16.15 hod. Mgr. L. G. de la Infanta Margaréta
 • Spevácky krúžok PaedDr. Zuzana Giertlová
 • Stolný tenis Streda 14.00 – 16.00 hod. p. Ľubomír Lamper
 • Školský časopis Dvojka Mgr. Jana Horanská
 • Výletníček pre 1. a 2. stupeň Sobota, nedeľa, prázdniny, sviatky alebo poobedia Bc. Ľubomíra Kňazeová, Mgr. Janka Škultétyová
 • Výtvarný krúžok Utorok, 14.00 – 16.00 hod. Mgr. Beáta Prečuchová


Aktualizované

Návrat na obsah