História - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Prejsť na obsah

História

História školy v texte a číslach

r. 1960  
r. 1967  
r. 1974  
r. 1975
r. 1987   
r. 1992  
r. 1994  
r. 1997  
r. 2004
r. 2006
r. 2007
r. 2008

r. 2009
r. 2010

r. 2011


r. 2013
r. 2014

r. 2015

r. 2016

Založenie školy, vyučovanie v ročníkoch 1-9, ktoré boli súčasťou Dvanásťročnej školy.
Zriadenie triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.
Vyasfaltovanie školského dvora a oplotenie ihriska.
Presťahovanie tried SVŠ na Štúrovu ulicu (dnešné Gymnázium).
Dokončenie prístavby, kde sa v súčasnosti  nachádza časť I. stupňa.
Dokončená posledná časť prístavby školy, kde sa v súčasnosti  nachádza časť I. stupňa, školská jedáleň, školský klub (ŠKD).
Zriadenie tried so športovým zameraním na atletiku.
Otvorenie 9. ročníka na ZŠ.  
Vytvorenie školskej internetovej stránky.
Zriadenie multimediálnej učebne.
Informatizácia odborných učební fyziky, prírodopisno-chemickej, zemepisnej
Informatizácia jazykovej učebne, zriadenie hokejových tried a zameranie školy na vyučovanie informatiky, začiatok školskej reformy.
Prestavba a nadstavba základnej školy.
Ukončená prestavba a nadstavba základnej školy, vybudovanie multifunkčného ihriska, ďalšej telocvične. Zvýšenie bezpečnosti pomocou inštalácie kamerového systému.
Vytvorenie 5 nových  počítačových učební

Zriadenie tried so športovým zameraním na hokej.

Realizácia projektov: Planéta vedomostí, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva,

Realizácia projektu: Základné školy odborne

Vytvorenie amatérskej meteorologickej stanice, Realizácia projektu: Erasmus

Zriadenie tried so športovým zameraním na futbal.

Štatistické údaje od školského roku 1997/1998

Školský  rok

Počet žiakov

Počet učiteľov

I. stupeň

II. stupeň

Počet tried

1997/1998

897

55

388

509

33

1998/1999

937

60

410

527

35

1999/2000

982

61

429

533

36

2000/2001

1006

62

460

546

37

2001/2002

972

63

428

544

38

2002/2003

962

63

428

534

38

2003/2004

959

63

424

535

37

2004/2005

927

60

393

534

37

2005/2006

915

61

399

516

36

2006/2007

863

61

352

511

35

2007/2008

833

58

350

483

35

2008/2009

827

63

353

474

37

2009/2010

828

63

352

476

37

2010/2011

818

57

370

448

38

2011/2012

790

64

376

414

38

2012/2013

825

67

387

438

41

2013/2014

832

67

397

435

38

2014/2015
830
73
397
433
40
2015/2016
808
71
362
446
40
2016/2017
839
70
375
464
39
2017/2018
853
72
383
470
41

2018/2019

841

71

369

472

41

V školskom roku 2018/2019 navštevuje našu školu 841 žiakov, 391 chlapcov a 450 dievčat.


Pre podrobné zobrazenie najčastejších mien v škole kliknite sem.


Pre vekové zloženie žiakov kliknite sem.

História školy v obrazoch

60.-roky

70.-roky

80.-roky

90.-roky 1.časť

90.-roky 2.časť

Aktualizované

Návrat na obsah