7.6. Studenti mizí z kurzu

Možná se i vám přihodila nemilá věc: Studenti vám záhadně mizí z kurzu. Skutečně se to občas stává s tím, že studenti se poctivě zapíší do kurzu a nějaký čas v něm v poklidu pracují. Po nějaké době se zjistí, že z kurzu byli vyškrtnuti, ale nevyškrtli se z něj sami, ani to za ně neudělal tutor kurzu.

Problém spočívá v tom, že v nastavení kurzu existuje položka, která je nešťastně nazvána Lhůta k zápisu a standardně je nastavena na hodnotu Neomezeno. Tato položka znamená, že po určité době, zde nastavené, se zapsaný student z kurzu vyškrtne. Není zapotřebí zásah tutora, studenta či kohokoliv jiného, celá operace se provede automaticky a v některých specifických případech to má i své výhody.

Pokud necháte v nastavení kurzu, kde se může tutor kurzu dostat prostřednictvím menu Správa/Nastavení..., hodnotu této položky nastavenou na Neomezeno, pak zůstane student v kurzu stabilně zapsán, dokud nebude odstraněn z kurzu ručně.

Jestliže jste takto postiženým tutorem kurzu, pak si nejprve zkontrolujte nastavení kurzu a především hodnotu položky Lhůta k zápisu. Potom buďto vložte vyškrtnuté studenty zpět do kurzu sami, nebo jim řekněte, ať se sami do kurzu opět zapíšou. Jestliže mezitím v kurzu vykonali nějaké činnosti (testy, úkoly, apod.), nemusíte se obávat, že by se jejich data ztratila.

Jste-li studentem, který byl z neznámých příčin z kurzu v Moodle vyškrtnut, pak se obraťte na svého tutora, např. prostřednictvím emailu, a upozorněte jej na výše uvedené řešení.