7.5. Jak vložit výsledky „papírového“ testu do Moodle?

Možná jste se setkali s problémem, kdy si studenty pozvete na konkrétní den a čas do třídy a tam s nimi napíšete klasický „papírový“ test. Poctivě test ručně opravíte a ohodnotíte body. Nyní však chcete, aby se studentům body z uvedeného testu objevily i v systému Moodle jako bodovaná aktivita. Řešení je jednoduché.

S výhodou lze použít činnost Úkol (viz kapitola 5.3 – „Úkol“). Postup může být například následující:

  1. V kurzu vytvoříte nový úkol a nazvete jej například Výsledky testu z 12.10.2004.

  2. Napíšete k němu nějaký stručný popis. Můžete v něm uvést například, kdy se test konal, z jakého okruhu byly otázky, jestli bude nějaký náhradní termín, jakým způsobem si mohou studenti prohlédnout své opravené testy, apod.

  3. Nastavíte termín odevzdání testu na již uplynulé datum, aby se zmatení studenti (ano i takoví se občas vyskytnou :)) náhodou nepokoušeli něco odevzdávat.

  4. Poté, jako u klasického úkolu, přidělíte body studentům a případně připojíte i nějaké slovní hodnocení testu.

Díky uvedenému postupu můžete se studenty, kteří jinak studují pouze formou e-learningu a prostřednictvím počítače, napsat běžný „papírový“ test za jejich osobní účasti a hodnocení zanést do bodování v systému Moodle.