7.4. Nevyžádané emaily z Moodle

Někdy se vám může stát, že na emailovou adresu, která je zanesena ve vašem osobním profilu v systému Moodle, dostáváte velké množství emailů, o něž nestojíte. Mohou to být například příspěvky z diskuzních fór, což je asi nejčastějším problémem.

V některých případech vám tutor vnutí odebírání příspěvků emailem, tam nelze nic dělat, jenom se pokusit o domluvu s tutorem, jestliže vás to obtěžuje, ať zruší tuto funkci.

V prvé řadě by asi bylo nejlepší po přihlášení se do Moodle klinout na své vlastní jméno a vstoupit do svého osobního profilu. Tam máte několik možností, jak nastavit v systému Moodle práci s emailem. Vzhledem k našemu problému vám doporučuji podívat se na položku Automatické odebírání příspěvků emailem, další informace můžete najít například v Upravit profil.

Ale někdy je možné, že i student má možnost zabránit odebírání příspěvků z diskuzního fóra. Stačí se v systému Moodle přepnout do kurzu, z něhož vám chodí velké množství mailů a vstoupit do příslušného fóra. Jestliže v pravém horním rohu máte odkaz Neodebírat příspěvky z tohoto fóra emailem, můžete na odkaz kliknout a emaily z tohoto fóra vám přestanou zahlcovat schránku. Viz 121 – „Klikněte zde, jestliže nechcete dostávat emaily. Zatím je dostáváte.“.

Klikněte zde, jestliže nechcete dostávat emaily. Zatím je dostáváte.

Obrázek 121. Klikněte zde, jestliže nechcete dostávat emaily. Zatím je dostáváte.

Zároveň se po obnovení stránky změní odkaz na Odebírat nové příspěvky emailem, takže pokud se někdy v budoucnu rozhodnete, že si necháte posílat příspěvky v tomto fóru na svou emailovou adresu, stačí zde opět kliknout. Viz 122 – „Klikněte zde, jestliže chcete dostávat emaily. Momentálně je nedostáváte.“.

Klikněte zde, jestliže chcete dostávat emaily. Momentálně je nedostáváte.

Obrázek 122. Klikněte zde, jestliže chcete dostávat emaily. Momentálně je nedostáváte.

Poznámka Pokud v nějakém fóru vstupujete do diskuze a odpovídáte na téma, resp. vkládáte nové téma do fóra, tak před jeho uložením máte někdy možnost zvolit, zda-li chcete odebírat příspěvky emailem či nikoliv (viz 123 – „Chcete emaily z fóra dostávat či nikoliv?“). Změnu můžete provést i tak, jak bylo uvedeno výše.

Chcete emaily z fóra dostávat či nikoliv?

Obrázek 123. Chcete emaily z fóra dostávat či nikoliv?