7.3. Problémy s CTRL+C a CTRL+V v Mozille či Firefoxu.

Pokud při práci se systémum Moodle používáte prohlížeče Mozilla nebo Firefox, pak jste možná narazili na problém při kopírování dat ze schránky (clipboardu) do vestavěného editoru v CMS Moodle.

Vzhledem k bezpečnosti je v prohlížeči Mozilla či Firefox implicitně zakázáno používat kopírování a vkládání dat ze schránky pomocí kombinace kláves Ctrl+V a Ctrl+C nebo příkazy Copy a Paste.

Pokud chcete odstranit toto omezení a povolit kopírování například pro instalaci Moodle běžící na našem školním webu http://enzo.opf.slu.cz/moodle, pak umístěte do pracovního adresáře příslušného prohlížeče soubor user.js.

Pro Linux

Vytvoříme si tedy soubor ~/.mozzila/firefox/default.k04/user.js, pokud již neexistuje. (název adresáře se může lehce odlišovat) A do příslušného souboru vepíšeme níže uvedený kód.

user_pref("capability.policy.policynames", "allowclipboard");
user_pref("capability.policy.allowclipboard.sites", "http://moodle.org 
 http://enzo.opf.slu.cz http://localhost");
user_pref("capability.policy.allowclipboard.Clipboard.cutcopy", "allAccess");
user_pref("capability.policy.allowclipboard.Clipboard.paste", "allAccess"); 
  

Povšimněte si prosím druhého řádku (pokračuje i na řádku třetím), kde je explicitně uveden název serveru, na němž běží naše instalace CMS Moodle. Je tam přidáno i pár dalších. Jednotlivé URL adresy jsou od sebe odděleny mezerou a po vytvoření tohoto souboru je nutné internetový prohlížeč zavřít (všechna okna) a spustit znovu.

Pro Microsoft Windows XP

Obdobně to funguje i pro Firefox pod Windows, ale tam se stejný soubor uloži do: C:\Document and Settings\alois\Data Aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\default.1zz\user.js

Pochopitelně místo názvu alois bude uveden název vašeho vlastního účtu ve Windows XP.