7.1.1. Máte na OPF Karviná zřízen platný počítačový účet?

Existuje několik způsobů, jak se můžete do CMS Moodle příhlásit.

Studenti a zaměstnanci OPF Karviná

Všichni studenti a zaměstnanci mají automaticky přístup do CMS Moodle, který je provozován na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné - http://elearning.opf.slu.cz. Všichni výše zmínění jsou totiž zavedeni v informačním systému školy a pokud se přihlásíte do systému Moodle, prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které používáte pro přihlášení do školní počítačové sítě (Novell), budete automaticky přijati i do CMS Moodle.

Lidé mimo OPF Karviná

V našem systému Moodle může mít zřizen platný účet i uživatel, který není zaveden v informačním systému školy (není to domorodec, ani student OPF, ani pedagog, ani uklízečka, ani vrátný). Takový účet může zřídit pouze uživatel systému Moodle s právy administrátora.

Přihlásit se jako "Host"

Některé kurzy v CMS Moodle mohou být dány svými tvůrci k nahlédnutí široké veřejnosti, každému kdo o to bude stát. Pro vstup do takových kurzů nepotřebujete žádné uživatelské jméno a heslo a nemusíte se ani hlásit do systému. Jednoduše kliknete na název kurzu a systém vás automaticky přihlásí jako hosta a zobrazí požadovaný kurz.

Přihlásit se jako "Student"

Každý, kdo má platný účet v systému Moodle, se může přihlásit minimálně jako student. Studenti mají v CMS Moodle práva vstupovat do systému, hlásit se do kurzů a absolvovat je.

Poznámka V některých případech tvůrce kurzů (tutor) přístup do svého kurzu ještě zabezpečí klíčem (heslem). V takovém případě musí student před vlastním přihlášením se do daného kurzu zadat tento klíč. Klíč svým studentům učitel (tutor) sdělí většinou na prvním tutoriálu (setkání) na začátku semestru.

Přihlásit se jako "Tvůrce kurzů"

Pokud chcete v CMS Moodle vytvářet své vlastní kurzy, pak vám musí být v systému přidělena práva "tvůrce kurzů". Tato práva přiděluje administrátor systému Moodle. Většina pedagogů vyučujících na OPF Karviná má již práva "tvůrce kurzů" přidělena. Pokud se tedy přihlásí do systému klasickým způsobem, bude je systém okamžitě akceptovat jako "tvůrce kurzů".

Poznámka

Chcete-li si ověřit, že jste skutečně v systému přihlášeni jako tvůrce kurzů, pak je asi nejjednodušší hned na úvodní straně kliknout na menu Kurzy/Všechny kurzy, čimž se přepnete na stránku Kategorie kurzů a tam by se každému tvůrci kurzů mělo zobrazit tlačítko Přidat nový kurz (dole uprostřed).

Jestliže uvedené tlačítko nevidíte, pak:

nejste do systému přihlášen,
jste přihlášen jako host,
jste přihlášen jako student.