7.1. Nemohu se přihlásit do systému Moodle na OPF

Přihlášení do systému Moodle je triviální záležitost, jestliže se vám ovšem nezdařilo, přečtěte si příslušné podkapitoly.