6.6. AICC nebo SCORM

Co to vlastně jsou AICC a SCORM standardy?

Prostřednictvím určitých signálů spolu komunikuje e-learningový kurz (například stránka HTML, soubor v Toolbooku, Flash kurz) a Learning Management System (Tutor 2000, Moodle, atd.). Aby si navzájem oba rozuměli, je nutné domlouvat se za pomocí standardních příkazů.

AICC a SCORM jsou standardy, které definují to, jaké informace a v jakém formátu si navzájem kurz a systém posílají. Pomocí těchto signálů tak může systém zaznamenávat například, který kurz byl spuštěn, kdo si jej spustil, kdy a jak dlouho byl spuštěn. Pokud se jedná například o test vytvořený v Toolbooku, pak po ukončení testu může být systému zaslána informace o tom, jakého skóre bylo dosaženo, atd.

Systém Moodle má v současnosti implementován standard SCORM, čímž se mu umožní například výše zmíněné testy vytvořené v programu Toolbook spouštět a výsledky těchto testů pak načítat přímo do systému, apod.

CMS Moodle má navíc velice kvalitní modul pro tvorbu a vyhodnocování testů, takže vytvářet je v jiném prostředí není nezbytné.

Poznámka Implementace modulu SCORM v systému Moodle ještě není úplně bezchybná a navíc existuje více různých verzi standardu SCORM. Více informací v kapitole 5.15 – „SCORM“.