6.3. MS Office

Asi nejběžnějšími programy používanými studenty i pedagogy je kancelářský balík programů firmy Microsoft MS Office. Rovněž mnozí z vás mají již vytvořeny nejrůznější učební texty v programech jako je MS Word, MS PowerPoint, apod.

Již dříve jsem se zmínil o tom, že dokument ve Wordu není v pravém smyslu e-learningová opora. Takový text je vhodný především pro tisk. Rozhodnete-li se napsat svůj učební materiál touto formou, pak vám v tom nikdo nemůže a nebude bránit. Konec konců i do Wordu se dá vložit video, obrázky, zvuk, atd. Nejprve si ale přečtěte některé připomínky, uvedené níže:

Soubory ve formátu programu MS Word (mají příponu *.doc) jsou velice rozsáhlé. Prohlížení prostřednictvím internetu může být někdy neúnosně pomalé (hlavně jestliže se připojujete z domu přes telefonní linku a modem).

Pakliže chce student prohlížet například prezentaci v PowerPointu nebo soubor ve Wordu, musí mít k dispozici OS MS Windows a příslušný program. (Pochopitelně existují i způsoby, jak zobrazovat obsah těchto materiálů i pod jinými systémy, ale to už vyžaduje složitější postup, který začíná být poněkud kontraproduktivní. E-learning by měl přece studium maximálně ulehčovat ).

Materiály vytvořené v některém z produktů MS Office nepředstavují v prostředí sítě internet příliš preferovaný a podporovaný standard. Je nutné si uvědomit, že dokumenty tvořené ve Wordu byly prvotně určeny pro jiný účel (příprava textů pro tisk), stejně tak prezentace v PowerPointu.

Jesliže jste stále přesvědčeni o tom, že své e-learningové podpory budete publikovat ve zde popsaných formátech, pak si prosím přečtěte kapitolu 6.4 – „PDF (Portable Document Format)“.