6.1. Toolbook II Instructor

Toolbook II Instructor je program určený pro tvorbu e-learningových kurzů. Umožňuje relativně snadým způsobem vytvořit kvalitní kurzy, protože obsahuje množství předdefinovaných stylů a modulů. Na OPF Karviná je k dispozici tento program ve verzi 8.1.

Šablony

V dobách nedávno minulých se vážně uvažovalo o programu Toolbook jako o základním prostředku pro tvorbu kurzů na OPF Karviná. V té době vznikly šablony, které by měly svům uživatelům (autorům kurzů) usnadnit vytváření e-learningových učebních opor nebo testů. Tyto šablony si můžete volně stáhnout v odkazech, které jsou uvedeny níže:

ikonky_tbk.zip - obsahuje zabalené obrázky grafických symbolů, které se dají použít v kurzech vytvořených v Toolbook-u.

test.zip - obsahuje jeden test, s deseti otázkami, který můžete použít jako takový mustr, na jehož základě si upravíte, přidáte či změníte otázky, jak budete potřebovat, aniž byste museli vymýšlet a vytvářet celý styl znovu.

texty.zip - je opět soubor ve formátu TBK, který obsahuje jednu kapitolu z kurzu Informatika A. Znovu je možné styl v uvedeném souboru dle vlastního uvážení použít jako základ pro váš vlastní kurz.

Vytvořené šablony by pro vás neměly představovat nějaké dogma, kterého se musíte za každou cenu držet. Mají sloužit především k tomu, aby se poněkud sjednotil styl e-learningových kurzů vytvářených pod hlavičkou našeho ústavu. Určitě bude i pro koncové uživatele (pro studenty) výhodnější, bude-li dodržen určitý styl a podobné ovládání u všech kurzů.

Formáty

Toolbook umožňuje ukládat vaše kurzy ve třech základních formátech:

  1. Pokud vytvoříte kurz v programu Toolbook a uložíte jej v nativním formátu (soubor s příponou TBK), pak k jeho prohlížení na počítači musíte mít nainstalován plug-in neuron (Kde získat neuron?).

  2. Stejně jako v předchozím případě budete potřebovat neuron, pokud se rozhodnete vygenerovat Impulse, což je vlastně soubor s připonou TBK, ale rozsekaný na mnoho menších souborů. Pouze ten první z nich má příponu TBK.

  3. Program Toolbook umožňuje i vygenerování vašeho kurzu do DHTML (dynamické internetové stránky). Po vygenerování budete mít k dispozici HTML stránky, které budou "skoro" stejné jako původní soubor *.TBK.

Na základě vlastních zkušeností s tímto programem doporučujeme vygenerovat kurz jako stránky DHTML. Níže jsou uvedena některá pro a proti:

Klady

Vygenerované DHTML stránky mají menší velikost než nativní formát TBK, který se jeví jako poněkud "neúsporný". Tato skutečnost je důležitá především proto, že studenti budou ke kurzům přistupovat prostřednictvím internetu, jehož připojení není všude tak rychlé, jak by mělo být. Hlavně pokud jsou připojeni k internetu prostřednictvím modemu a telefonní linky.
Ke zobrazování stránek v DHTML nepotřebujete mít nainstalován plug-in neuron.
Plug-in neuron pro verzi Toolbooku 8.5 není zpětně kompatibilní s tím pro verzi 8.1.

Zápory

Při generování do DHTML občas dojde k chybám ve stylu (odstavce nejsou správně odsazované, apod.). Tohle je problém programu Toolbook II Instructor verze 8.1, kterou máme momentálně k dispozici. Možná, že v dalších verzích už bude uvedená závada odstraněna.
Na stránky se nepřenesou funkce napsané v jazyce Open Script, který je implementován do Toolbook-u.
Nejrůznější akce v kurzu jsou při generování převedeny na funkce jazyka Java Script. Bohužel není to Java Script, který je implementován firmou Sun Microsystems. Potřebujete mít nainstalován Java Script do firmy Microsoft (MicrosoftVM), který si můžete stáhnout například z našeho systému Moodle, více informací v části 2 – „Moodle snadno a rychle“. (MicrosoftVM už není nadále firmou Microsoft podporován).

Poznámka

Nerad bych křivdil programu Toolbook II Instructor od firmy Click2learn, ovšem s verzí, kterou jsme měli k dispozici, bylo přiliš mnoho zcela zásadních problémů, což nás nakonec vedlo k tomu, že jsme se rozhodli nadále nepodporovat kurzy vytvářené v tomto prostředí.

Neznamená to, že bychom vás nechali na holičkách, jestliže jste se rozhodli používat právě tento softwarový produkt. Pokud budeme vědět jak, rádi vám pomůžeme, počítejte ovšem s tím, že tato cesta bude trnitá mnohem více než jiné.

Informace V současnosti (září 2004) je už k dipsozici Toolbook Instructor 2004. Je docela pravděpodobné, že mnohé chyby a nedostatky byly v nové verzi odstraněny, ovšem na OPF momentálně neuvažujeme o zakoupení nové verze.