6. Studijní materiál - PDF, MS Word, Flash, atd.

Jedním z nejdůležitějších prvků e-learningu jsou studijní materiály. V této formě studia se od účastníků e-learningových kurzů očekává velká míra samostatnosti a pevné vůle při učení. Kvalitně zpracovaný výukový materiál může studentům výraznou měrou pomoci v úspěšném a efektivním absolvování kurzu.

Při tvorbě studijního materiálu si musí jeho autor (autoři) uvědomit především to, že studenti budou většinou nuceni se z daného textu učit sami bez dohledu a pomoci učitele. Je proto nutné dbát na co největší názornost výkladu, doplňovat text obrázky, videoukázkami, zvukovým záznamem, apod.

Obecně lze za e-learningový studijní materiál označit i dobře zpracovaný dokument napsaný v nějakém textovém editoru, ovšem v kurzech e-learningu se očekávají především materiály vhodné pro studium elektronickou formou. Tento způsob umožňuje využívat již výše zmíněných doplňků, které tak mohou obohatit strohý učební text.

Pro tvorbu studijních materiálů existují specializované programy, například Toolbook II Instructor, Zoner Context, Macromedia Flash, apod. V CMS Moodle je možné zobrazovat kurzy vytvořené ve všech výše uvedených prostředích. V následujících kapitolách budou probrány některé podstatné informace, vztahující se k tvorbě e-learningových kurzů:

v programu Toolbook II Instructor verze 8.1,

v programu Macromedia Flash MX,

v prostředí MS Office,

jako HTML stránky.