5.16.5. Adresář

Jestliže student klikne na položku Adresář v některém z týdnů/témat kurzu, zobrazí se mu celý adresář i s podadresáři z datového prostoru kurzu. Je to jednoduchý způsob jak umožnit účastníkům kurzů přístup k souborům, které nahrajete do datového prostoru kurzu.

Nastavení adresáře

Obrázek 112. Nastavení adresáře

Na obrázku 112 – „Nastavení adresáře“ je vidět základní nastavení pro tento typ zobrazování studijního materiálu. Za zmínku možná stojí položka Zobrazit adresář, kde si z rozbalovacího seznamu vybereme, který adresář (i s podadresáři) bude studentům přístupný.

Zobrazení adresáře

Obrázek 113. Zobrazení adresáře

Na obrázku 113 – „Zobrazení adresáře“ vidíte pohled na adresář, který se naskytne studentovi.