5.16.2. Odkaz na soubor/web

Je-li náš studijní materiál vkládaný do kurzu ve formě souboru (například dokument napsaný ve Wordu, PDF soubor, multimediální soubor, apod.) nebo se studijní materiál nachází na internetových stránkách, je v Moodle možné udělat odkaz na příslušný soubor nebo stránky. K tomu slouží právě tato položka a na obrázku 109 – „Studijní materiál soubor/web“ vidíte vstupní stranu, kde se zadávají základní parametry pro studijní materiál.

Studijní materiál soubor/web

Obrázek 109. Studijní materiál soubor/web

Kromě běžných položek, jako je jméno studijního materiálu a stručný popis, se zde zadává internetová adresa (URL), provádí se nastavení okna, v němž se bude studijní materiál zobrazovat a případně je možné vložit ještě některé další parametry (to už je záležitost spíše pro odborníky).

URL cestu můžeme buďto napsat ručně, případně použít tlačítko Vyberte nebo nahrejte soubor..., kterým se dostaneme do datového prostoru kurzu, do nějž můžeme náš soubor nahrát nebo jej vybrat. Po výběru souboru se vloží URL do položky Umístění automaticky.

Tlačítko Hledat webovou stránku... zobrazí další okno se spuštěným vyhledávačem (Google) a zde můžete klasickým způsobem nejprve svou stránku na internetu najít a poté vložit do položky Umístění její URL adresu. Jednoduše použijete CTRL+C a CTRL+V mezi oběma otevřenými okny prohlížeče.