5.13. Průzkum

V současné době nabízí modul Průzkum pouze určité typy dotazníků (v dalších verzích si budete moci vytvářet své vlastní).

Při výběru použitých dotazníků bylo přihlíženo k jejich užitečnosti pro hodnocení on-line vzdělávacích prostředí, která jsou založena na konstruktivistických přístupech k vyučování. Dotazníky vám mohou posloužit ke zjišťování vývoje účastníků vašich kurzů. (Další podrobnosti na: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002).

Vložení nového průzkumu - dotazníku

Obrázek 103. Vložení nového průzkumu - dotazníku

Na obrázku 104 – „Úvodní text průzkumu“ vidíte políčko, kde lze zadat základní dotaz celého průzkumu. Zde se jedná o typ dotazníku Důležité okamžiky (Critical Incidents), který je předdefinován v systému Moodle jako jeden ze standardních typů průzkumu.

Úvodní text průzkumu

Obrázek 104. Úvodní text průzkumu

Na obrázku 105 – „Vyplňování dotazníku“ vidíte vyplňování dotazníku studentem. Zde se odpovída na několik otázek formou krátkých textových odpovědí. Dotazník sice není anonymní, ale to by studenty nemělo odrazovat od toho, aby odpovídali naprosto otevřeně.

Vyplňování dotazníku

Obrázek 105. Vyplňování dotazníku

Po vložení dotazníku do kurzu jej opět můžeme najít i v menu Činnosti/Průzkumy, kdy se nám zobrazí seznam všech průzkumů (máme-li jich v kurzu více). Jestliže si zvolíme konkrétní průzkum, opět máme k dispozici různé možnosti, jak jej zobrazovat a samozřejmě si jej můžeme i stáhnout ve formě souboru tabulkového procesoru MS Excel (XLS) nebo jako textový soubor (TXT).