5.11. Poznámky

Poznámky představují velice zajímavou činnost z hlediska vzájené komunikace mezi studentem a vyučujícím. Učitel požaduje po studentovi aby reagoval na nějaké konkrétní téma a student může odpovídat na dané téma a v průběhu nastavené doby upřesňovat svůj názor na zadanou problematiku.

Zadávání vstupních údajů o poznámce je vidět na obrázku 99 – „Základní nastavení poznámky“.

Základní nastavení poznámky

Obrázek 99. Základní nastavení poznámky

Takto poskytnutá odpověď je čistě soukromou záležitostí a může si ji zobrazit pouze učitel, který je také schopen nabídnout zpětnou vazbu v podobě odpovědi či dokonce bodování.

Vkládání a editace poznámky sudentem

Obrázek 100. Vkládání a editace poznámky sudentem

Na obrázku 100 – „Vkládání a editace poznámky sudentem“ je patrný způsob, jakým mohou studenti odpovídat na dané poznámky a na obrázku 101 – „Pohled učitele na poznámky“ je náhled typického zobrazení poznámek, které je k dispozici pouze učiteli.

Pohled učitele na poznámky

Obrázek 101. Pohled učitele na poznámky