5.10. Docházka

Na vysokých školách se dnes docházka moc nenosi, ovšem někdy je užitečné mít i tuto možnost k dispozici.

Vložit docházku

Modul Docházka můžete vložit jako učitel do každého týdne/tématu klasickým způsobem, kdy zapnete režim úprav a vyberete z rozbalovacího menu příslušnou položku. Před očima se vám objeví něco jako je na obrázku 95 – „Nastavení Docházky“.

Nastavení Docházky

Obrázek 95. Nastavení Docházky

Vyplníme intuitivně podle názvů jednotlivých položek a uložíme.

Jestliže chceme vložit několik docházkových archů v celém kurzu, které se periodicky opakují, pak stačí kliknout na odkaz Přidat vícenásobné docházkové archy a objeví se nám obrázek 96 – „Nastavení Docházky“.

Nastavení Docházky

Obrázek 96. Nastavení Docházky

Opět vyplníme a uložíme. K docházce pak budeme mít jako učitelé přístup prostřednictvím menu Činnosti/Docházkové archy, kdy se nám zobrazí seznam dnů, kdy chceme dělat docházku a po kliknutí na konkrétní datum se nám objeví něco jako na obrázku 97 – „Docházkový arch“. Po kliknutí na tlačítko, které je na obrázku 97 – „Docházkový arch“ vyznačeno červeně, můžeme provést ruční editaci docházky (viz. obrázek 98 – „Editace docházky“).

Docházkový arch

Obrázek 97. Docházkový arch

Předpokládám, že:

A - absence studenta v hodině
P - přítomnost studenta v kurzu
Z - opravdu mě nic nenapadá (poraďte)

Editace docházky

Obrázek 98. Editace docházky

Poznámka Jak je vidět z předchozích obrázků, tak tento modul pro tvorbu docházky ještě není úplně přeložen a rovněž jeho funkčnost zatím není zcela ověřena, proto v současnosti (23.9.2004) nelze doporučit jeho používání.