5.9. Slovník

Slovník (ang. originál Glossary) umožňuje uživatelům vytvářet a udržovat seznam deifnic termínů, stejně jako obyčejný slovník. Položky mohou být vyhledávány a zobrazovány mnoha různými způsoby.

Slovník také nabízí učitelům možnost exportovat položky z jednoho slovníku do jiného (do hlavního slovníku) v daném kurzu.

Nakonec je zde možnost vytvářet propojení (linky) k jednotlivým položkám v rámci celého kurzu. Například, jestliže definujeme ve slovníku termín "biologie" a poté někdo slovo biologie napíše ve fóru, pak se toto slovo zobrazí jako odkaz, na který lze kliknout a tím se uživatel dostane do slovníku, kde si může přečíst definici slova "biologie".

Nastavení slovníku

Obrázek 93. Nastavení slovníku

Na obrázku 94 – „Odkaz na pojem ze slovníku v diskuzním fóru“ je zobrazena odpověď v diskuzním fóru, v níž bylo použito slovo, které se zároveň nacházelo i ve slovníku v daném kurzu. Tímto se vytvořilo propojení na uvedeny pojem a kdybychom nyní kliknuli v uvedeném fóru na toto zvýrazněné slovo, pak by se otevřelo okno s uvedeným pojmem a vysvětlením.

Odkaz na pojem ze slovníku v diskuzním fóru

Obrázek 94. Odkaz na pojem ze slovníku v diskuzním fóru