5.7. Přednáška

Přednáška je český překlad z anglického originálu Lesson, avšak rozhodně se nejdená o přednášku takovou, jak ji známe z českého školství. Přednáška v Moodle se skládá z určitého počtu stránek. Každá stránka je běžně zakončena otázkou a několika možnými odpověďmi. Na základě odpovědi na položenou otázku je studující buďto poslán na další stránku nebo může být navrácen na předchozí stať. Navigace v přednášce může být buďto přímá (dopředu/dozadu) nebo mnohem komplexnější a může se různě větvit, podle toho jak ji tvůrce navrhne.

Význam to může mít například takový, že po každé "odpřednášené" části si lze na konci stránky jednouduchou otázkou ověřit, zda-li student pochopil o čem byla řeč a porozuměl probírané látce. Pokud student správně odpoví na danou otázku, pak mu dovolíme pokračovat v dalším studiu, pokud neodpoví správně, pak jej pošleme na předcházející kapitolu, ať si probranou látku ještě zopakuje.

Na obrázku 79 – „Nastavení Přednášky“ je zachyceno vkládání Přednášky do kurzu. Jednotlivé parametry jako vždy obsahují nápovědu .

Nastavení Přednášky

Obrázek 79. Nastavení Přednášky

Na obrázcích 80 – „Editace Přednášky“ a 81 – „Editace Přednášky“ jsou zachyceny dvě části jedné stránky (ta je přiliš dlouhá) a ukazují, jakým způsobem se zadává text a otázky pro jednu stránku v přednášce.

Editace Přednášky

Obrázek 80. Editace Přednášky

Editace Přednášky

Obrázek 81. Editace Přednášky

Pokud si student v kurzu klikne na danou přednášku pak uvidí něco jako obrázek 82 – „Absolvování Přednášky“.

Absolvování Přednášky

Obrázek 82. Absolvování Přednášky

Na obrázku 82 – „Absolvování Přednášky“ se studentovi zobrazí text přednášky na první straně a pod textem najde student otázku a odpovědi. Pokud odpoví správně, pak může pokračovat ve studiu na další straně (jestliže byl už na straně poslední, pak je přednáška u konce). Bude-li odpověď špatná, dostane se na tutorem zadanou stránku, většinou je to opakování té aktuální stránky.

Opět pro důkladné pochopení je nejlepší si danou akci vyzkoušet a otestovat. V nejhorším případě pak můžete zase všechno smazat .

Poznámka

Na tomto místě je vhodné upozornit uživatele, že pokud pracně vytvoříte přednášky v systému Moodle (zkopírujete své texty, vytvoříte otázky a odpovědi se všemi odkazy, apod.), tak tyto přednášky budou nejspíš fungovat pouze v systému Moodle, ovšem nikde jinde.

Proto se jeví vhodnější vytvářet své přednášky ve formátech, které jsou nezávislé nejen na výukových systémech jako je Moodle, ale i na operačních systémech (Windows, Linux, Unix, ...).

Takže doporučujeme používat nějaké v současnosti rozšířené formáty pro uchovávání elektronických dat, jako jsou soubory PDF, HTML stránky, apod. Taková data pak bude snadné zobrazit téměř na všech počítačích a na nejrůznějších operačních systémech.

Jestliže máte své přednášky ve formě souboru napsaného v editoru MS Word, pak není dnes velkým problémem převést tento soubor do formátu PDF. O formách studijního materiálu a způsobu jeho vkládání do kurzu hovoříme v kapitole 5.16 – „Studijní materiály“.