5.6. Rozhovor

Modul Rozhovor nabízí možnost jednoduché komunikace mezi dvojicemi uživatelů. Učitel může začít dialog se studentem, student může začít komunikovat s učitelem a případně může otevřít dialog student s jiným studentem. Rozhovor prostřednictvím uvedeného modulu není vhodný pro synchronní on-line komunikaci, k tomu je v CMS Moodle určen modul Chat. Modul Rozhovor poskytuje možnost vést dlouhodobě diskuzi mezi dvěma konkrétními uživateli. Na obrázku 77 – „Nastavení Rozhovoru“ je vstupní obrazovka pro vložení nového rozhovoru.

Nastavení Rozhovoru

Obrázek 77. Nastavení Rozhovoru

Pokud si student otevře konkrétní rozhovor, pak se objeví například následující obrázek 78 – „Probíhající Rozhovor“.

Probíhající Rozhovor

Obrázek 78. Probíhající Rozhovor

Na obrázku 78 – „Probíhající Rozhovor“ má účastník rozhovoru možnost otevřít další rozhovor, vidí tam i jestli má on sám na něco odpovídat, případně někdo jiný ještě neodpovědel na jeho dotaz. Rozhovor můžete pochopitelně i uzavřít. Budete pak schopni uzavřený rozhovor prohlížet, ale už do něj nebudete mít přístup.