5.5. Anketa

Anketa je velice jednoduchý nástroj, kdy učitel zadá nějakou otázku a nabídne několik možných odpovědí. Studenti pak na danou otázku odpoví a na základě hlasování se třeba může učitel rozhodnout, jakým směrem se bude dále ubírat výuka v kurzu. Připadně může anketa sloužit pro stimulaci studentů k tomu, aby se důkladně zamysleli nad nějakým tématem, apod.

Při vložení ankety do kurzu se vám objeví obrázek 74 – „Nastavení ankety“.

Nastavení ankety

Obrázek 74. Nastavení ankety

Když si student zobrazí dané hlasování, objeví se mu obrázek 75 – „Hlasování v anketě“, kde zvolí svou odpověď (odpovědí může být definováno až 6) a potvrdí tlačítkem Uložit mou odpověď.

Hlasování v anketě

Obrázek 75. Hlasování v anketě

Výsledky hlasování mohou být zobrazeny například prostřednictvím menu Činnosti/Hlasování a mohou výpadat jako na obrázku 76 – „Výsledky ankety“.

Výsledky ankety

Obrázek 76. Výsledky ankety

Na obrázku 76 – „Výsledky ankety“ je jasně patrné, kdo již odpověděl a k jaké volbě se přiklonil a kdo ještě v anketě neodpovídal.