5.4.6. Fígle s testy v CMS Moodle

Chcete-li správně a úspěšně absolvovat testy vytvořené v kurzech systému Moodle, pak tou jedinou správnou cestou je, vstoupit do testu, odpovědět co nejlépe na položené otázky a poté stisknout tlačítko Uložit mé odpovědi.

Náhodně generované testy

Testy se mohou podle nastavení lišit. V testech mohou být otázky náhodně generovány, takže každý další pokus o absolvování testu povede k tomu, že se uživateli vygenerují jiné otázky než v předchozím případě. Tím se rovněž zajistí, že dva různí studenti, kteří si takový test spustí, budou vždy odpovídat na odlišné otázky.

Testy s časovým limitem

Další zajímavou možností, kterou CMS Moodle u svých testů poskytuje, je časový limit. Je-li u testu časový limit nastaven, pak ještě před vstupem do testu je každý student na tuto skutečnost upozorněn. Na stránce s otázkami se objeví časomíra, která bude uživateli ukazovat zbývající čas do ukončení testu. Jakmile čas vyprší, test je automaticky odeslán s odpověďmi, které byly vyplněny (nebo nevyplněny).

Které fígle u testů nepoužívat

Protože studenti jsou velice vynalézaví, musí se systém "bránit" proti jejich pokusům o nekorektní postup při vyplňování testů. Zde se pokusíme shrnout některé fígle, jež by vás mohly napadnout a také zde popíšeme, proč tento postup není správný a ani účinný.

 1. Používání tlačítka Aktualizace pro vygenerování "lepších" otázek u testu s náhodně generovanými otázkami.

  Předpokládám, že všichni zdatní uživatelé internetu již dávno zjistili, že pokud stisknou na svém internetovém prohlížeči tlačítko Aktualizovat tak se právě zobrazená stránka znovu načte.

  Některé vykuky by tato vlastnost mohla vést k doměnce, že pokud aktualizují stránku s otázkami u náhodně generovaného testu, pak se jim povede "vyklikat" si postupně otázky jednodušší.

  Ovšem, milí vykukové, takhle to nefunguje. I kdybyste aktualizovali jako o život, CMS Moodle si pamatuje, které otázky vám vygeneroval jako první. Na tyto otázky musíte odpovědět a poté stisknout tlačítko Uložit mé dopovědi. Tohle je jediný legální způsob, jak si při dalším pokusu vygenerovat jiné náhodné otázky (samozřejmě za předpokladu, že u daného testu máte povoleno více pokusů).

 2. Odskok na jinou stránku uprostřed provádění testu bez korektního uložení odpovědí tlačítkem Uložit mé odpovědi.

  Možná vás v průběhu testu napadlo: "Co kdybych teďka odskočil na jinou stránku?" nebo "Co kdybych teď úplně zavřel okno s prohlížečem a ještě k tomu vypnul počítač? Nebudu odesílat test a ani se nebudu odhlašovat z Moodle."

  Nejnázorněji se přesvědčíte o následcích tak, že si to vyzkoušíte. Využijte k tomu nějaký zkušební kurz, například Seznamte se s Moodlem, který je k dispozici v systému Moodle na OPF Karviná.

  Až se po restartování počítače znovu přihlásíte do systému a kliknete si na váš test, který jste tak "nečekaně" opustili, zjistíte několik zajímavých skutečností:

  Jestliže jste zrovna vyplňovali test s náhodně generovanými otázkami, pak se vám opět zobrazily ty samé otázky, ale odpovědi jsou všechny vymazány. Takže ani tlačítko Aktualizovat ani restartování počítače vám nepomůže vygenerovat si lepší otázky.

  Jestliže takovýto test po přerušení dokončíte a správně odešlete, můžete si všimnout toho, že čas se rozhodně nezastavil. Jestliže jste tedy před týdnem test začali vyplňovat, následně se vám například zhroutil počítač a k dokončení testu jste se dostali až po několika dnech, systém Moodle bude celý ten čas od započetí testu, až po jeho korektní odeslání považovat za dobu, kterou jste strávili vyplňováním testu.

  Předchozí bod v sobě skrývá určité nebezpečí pro testy, které mají nastaven časový limit. Nesnažte se systém Moodle oblafnout tím, že uprostřed testu s časovým limitem restartujete počítač nebo odskočíte na jinou stránku. Tím že jste vstoupili do testu, jste sputili odpočítávání a počáteční čas byl uložen, spolu s otázkami a vaším jménem, na server. Když se pak po nějaké době vrátíte zpět do systému s tím, že test dokončíte, tak zjistíte, že časový limit vám například uplynul a váš test byl odeslán s nulovým počtem bodů. Pokud stihnete znovu vstoupit do testu dostatečně rychle, před uplynutím časového limitu, pak budete mít možnost test ještě editovat a korektně jej odeslat, ovšem příjdete o kus vašeho drahocenného času.

  Testy, které nemají nastavený časový limit tak můžete teoreticky vykonávat i na několikrát, ale podle délky času lze poznat, jak dlouho jste s daným testem strávili. Navíc pozbývá testování smysl, pokud si nejprve zobrazíte otázky, v knížkách naleznete odpovědi nebo zavoláte "příteli na telefon" a správné řešení pak doplníte.