5.4.4. Přiřazování

Úloha může obsahovat krátký úvodní text, poté je studentovi předloženo několik otázek a seznam možných odpovědí. Ke každé otázce musí student přiřadit správnou odpověď (existuje vždy jen jedna). Všechny otázky mají při výpočtu celkového skóre za úlohu stejnou váhu. Viz obrázek 70 – „Vytvoření otázky typu Přiřazování“.

Vytvoření otázky typu Přiřazování

Obrázek 70. Vytvoření otázky typu Přiřazování

Na dalším obrázku 71 – „Náhled otázky typu Přiřazování“ je opět vidět náhled, jak tato otázka vypadá. Bohužel v dané verzi Moodle zrovna nefungovalo tlačítko Zkontrolovat, takže kontrolu správnosti dané otázky je nutno vyzkoušet až v samotném testu po jeho spuštění, ale u otázky typu Přiřazování se opravdu nedá moc zkazit, což je patrné i z jednoduchosti s jakou se otázka a přiřazená odpověď zadávají (viz obrázek 70 – „Vytvoření otázky typu Přiřazování“).

Náhled otázky typu Přiřazování

Obrázek 71. Náhled otázky typu Přiřazování